.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás könyvtár igazgatói állásra

Pályázati felhívás

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzata (Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., Tel.: 06/25/520-260) pályázatot hirdet Madarász József Városi Könyvtár könyvtár igazgatói beosztás ellátására közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével, a magasabb vezetői megbízás időtartama határozott idejű, 5 évre szól (2011. október 01-től 2016. szeptember 30-ig).

 

Ellátandó feladatok:

 

l       Az intézmény vezetőjeként közreműködik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-ában meghatározott alapfeladatok ellátásában, szakmailag irányítja és vezeti az intézmény.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 

l        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

l        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorolási vagy letelepedési engedély;

l      Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján;

l        A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-a szerint:

l        szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

l        vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

l        vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

l      végzettségének, szakképzettségének, vagy a szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat,

l      2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat;

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

l        Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

l        Kiemelkedő szakmai, vagy tudományos tevékenység.

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:

l        részletes szakmai önéletrajz,

l        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

l        három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,

l        az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata,

l        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

l        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

l        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e,

l        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

 

l        Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján (magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225 %-a),

l        Juttatás: havi 6000 Ft étkezési utalvány.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye:

 

l        2011. május 12.

l        Sárbogárd Város Önkormányzata 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

A pályázatok elbírálásának határideje:

 

l        A benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

 

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2011. október 01.

 

Egyéb:

 

l        Szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehető.

 

 

Sárbogárd, 2011. március 23.

 

                                                   Dr. Sükösd Tamás 
                                                       polgármester

                                                                                                                 

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem