Hirdetmények

.




Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. december 10.
291/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önálló képviselői indítvány napirendre történő felvétele

292/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Meghívóban szereplő napirendhez napirendi pontok felvétele

293/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának időarányos  teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása

294/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évi költségvetés tervezése irányainak meghatározása.

295/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK Pedagógiai- művelődési programjának módosítása. 

296/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai programjának módosítása

297/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 2011. január 1-től történő megállapítása

298/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata

299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a 2010. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról. Javaslat a 2011. évi közfoglalkoztatásra.  

300/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjáról

301/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás a távhő és használati melegvíz szolgáltatás díjairól.

302/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása

303/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása

304/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Döntés a helyi közlekedési utazási támogatás nyújtásának formájáról 

305/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet helyettesíétéshez és rendelési idejének módosításához

306/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon pályázati fejlesztés megvalósításáról döntés

307/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési Szabályzat módosítása

308/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Rétszilasi Klub működtetésére

309/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Sárhatvani Klub működtetésére

310/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évre az egyéni teljesítményértékelések alapját képező kiemelt célok meghatározása a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.

311/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelménye alapján kiemelt célok meghatározása 2011. évre

312/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás vis maior támogatásról

313/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció elkészítése határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

314/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A 276/2010. (XI. 19.) Kth. sz. határozat végrehajtási határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

315/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása  az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.


317/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Polgármester szabadság engedélyezése
318/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Bérleti szerződés módosítás fogorvosi rendelőre

319/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedésbiztonsági célú pályázathoz tervek készítése
320/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

321/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció összeállítása társadalmi egyeztetésű rendjének meghatározása.

322/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep elnevezése ügyében névviseléshez  - névadó örökösétől - hozzájárulás megkérése.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)