Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2010. december 10.
291/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önálló képviselői indítvány napirendre történő felvétele

292/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Meghívóban szereplő napirendhez napirendi pontok felvétele

293/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának időarányos  teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása

294/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évi költségvetés tervezése irányainak meghatározása.

295/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK Pedagógiai- művelődési programjának módosítása. 

296/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai programjának módosítása

297/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 2011. január 1-től történő megállapítása

298/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata

299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a 2010. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról. Javaslat a 2011. évi közfoglalkoztatásra.  

300/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjáról

301/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás a távhő és használati melegvíz szolgáltatás díjairól.

302/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása

303/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása

304/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Döntés a helyi közlekedési utazási támogatás nyújtásának formájáról 

305/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet helyettesíétéshez és rendelési idejének módosításához

306/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon pályázati fejlesztés megvalósításáról döntés

307/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési Szabályzat módosítása

308/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Rétszilasi Klub működtetésére

309/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Sárhatvani Klub működtetésére

310/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évre az egyéni teljesítményértékelések alapját képező kiemelt célok meghatározása a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.

311/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelménye alapján kiemelt célok meghatározása 2011. évre

312/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás vis maior támogatásról

313/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció elkészítése határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

314/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A 276/2010. (XI. 19.) Kth. sz. határozat végrehajtási határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

315/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása  az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.


317/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Polgármester szabadság engedélyezése
318/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Bérleti szerződés módosítás fogorvosi rendelőre

319/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedésbiztonsági célú pályázathoz tervek készítése
320/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

321/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció összeállítása társadalmi egyeztetésű rendjének meghatározása.

322/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep elnevezése ügyében névviseléshez  - névadó örökösétől - hozzájárulás megkérése.
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére