.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. december 10.
291/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önálló képviselői indítvány napirendre történő felvétele

292/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Meghívóban szereplő napirendhez napirendi pontok felvétele

293/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának időarányos  teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása

294/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évi költségvetés tervezése irányainak meghatározása.

295/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK Pedagógiai- művelődési programjának módosítása. 

296/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai programjának módosítása

297/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 2011. január 1-től történő megállapítása

298/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata

299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a 2010. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról. Javaslat a 2011. évi közfoglalkoztatásra.  

300/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjáról

301/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás a távhő és használati melegvíz szolgáltatás díjairól.

302/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása

303/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása

304/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Döntés a helyi közlekedési utazási támogatás nyújtásának formájáról 

305/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet helyettesíétéshez és rendelési idejének módosításához

306/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon pályázati fejlesztés megvalósításáról döntés

307/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési Szabályzat módosítása

308/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Rétszilasi Klub működtetésére

309/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Sárhatvani Klub működtetésére

310/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évre az egyéni teljesítményértékelések alapját képező kiemelt célok meghatározása a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.

311/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelménye alapján kiemelt célok meghatározása 2011. évre

312/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás vis maior támogatásról

313/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció elkészítése határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

314/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A 276/2010. (XI. 19.) Kth. sz. határozat végrehajtási határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

315/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása  az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.


317/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Polgármester szabadság engedélyezése
318/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Bérleti szerződés módosítás fogorvosi rendelőre

319/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedésbiztonsági célú pályázathoz tervek készítése
320/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

321/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció összeállítása társadalmi egyeztetésű rendjének meghatározása.

322/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep elnevezése ügyében névviseléshez  - névadó örökösétől - hozzájárulás megkérése.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem