Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
 
2024. április 15-én
9.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Kazinczy Ferenc u. teljes, Kölcsey Ferenc u. teljes, Rákóczi u. 40- 88, 65-131., Homok sor 25-35, 20-34., Gárdonyi Géza u. teljes, Vezér u. 53-57-., Sárszentmiklós temető,
Alapi u. Vízmű2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

03.10.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 10-én (péntek) 9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

Ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme

                         7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend: feltöltés folyamatban

1.               1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
       Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
     Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

 2.     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

        Előadók: a végrehajtásáért felelősök

 3. Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának és a 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó:             polgármester

4.     Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről

Előadó:              polgármester

5.     Döntés a Vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2022. évi bérleti díj elszámolásáról

            Előadó:             polgármester

6.     A 2023. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása

         Előadó:             polgármester

   Előadó:címzetes főjegyző,  gazdasági osztályvezető,  hatósági osztályvezető,        műszaki osztályvezető, szervezési osztályvezető

  8. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:             címzetes főjegyző

9.     A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

10. Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-1.1.1.-15-FE1-2016-00012) Sárbogárdi iparterület III. fejlesztésére

Előadó:             polgármester

 11. Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előadó:             címzetes főjegyző

 12.   Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása

               Előadó:             polgármester

  13.   Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására

       Előadó:             polgármester

   14.   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

           Előadó:             címzetes főjegyző

   15.  Bejelentések

15/1. Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának , ingyenes önkormányzati tulajdonba adására

 

Sárbogárd, 2023. március 1.

                                                                                   dr. Sükösd Tamás
                                                                          polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)