Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól

 

 

 

Alaprendelet

53/2015. (XII.22.) önk. rendelet

Módosítások:

33/2016. (XII.21.) önk. rendelet

9/2017. (III.23.) önk. rendelet

27/2017. (XI.23.) önk. rendelet

28/2017. (XII.29.) önk. rendelet

12/2018. (VI.28.) önk. rendelet

3/2019. (I.31.) önk. rendelet

5/2020. (II.27.) önk. rendelet

7/2020. (III.26.) önk. rendelet

18/2020. (VIII.27.) önk. rendelet

23/2021. (VIII.26.) önk. rendelet

2/2022. (II.3.) önk. rendelet

12/2022. (VI.23.) önk. rendelet

26/2022. (XII.20.) önk. rendelet

 

---------------------------------------------------------------------------------------


Hatályon kívül helyezve

 

Hatályos: 2015. XII. 22-ig

 


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól

 

 Alaprendelet

 

 

Módosításai:

 

- 36/2004. (X. 21.) Ktr. sz. rendelet
-
42/2004. (XII. 15.) Ktr. sz. rendelet
-
15/2005. (VI. 20.) Ktr. sz. rendelet
-
42/2006. (XI. 27.) Ktr. sz. rendelet
-
30/2007. (IX. 3.) Ktr. sz. rendelet
-
45/2007. (XII. 18.) Ktr. sz. rendelet
-
6/2008. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet
-
18/2008. (VI. 17.) Ktr. sz. rendelet
-
2/2009. (I. 26.) Ktr. sz. rendelet
 
-
12/2009. (III. 24.) Ktr. sz. rendelet 
- 18/2009. (V. 19.) Ktr. sz. rendelet   
-
31/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet
60/2009. (XII. 14.) Ktr. sz. rendelet 
-
8/2010. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet
- 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
-
16/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 
 -
31/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelet
-
14/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet
-
18/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
-
31/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet
-
41/2012. ( X. 30.) önkormányzati rendelet 
-
24/2013. (V. 14.) önkormányzati rendelet
-
25/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
-
31/2013. (VIII. 9.) önkormányzai rendelet
-
12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet


 Egységes szerkezet

 

 

 

 

 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)