Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
PÁLYÁZAT - táborozás
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. március 23-án

8.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Dörögdi köz, Kertalja u. 1-23,2-14., Mányoki u., Tinódy köz, Tinódy u. 71-119, 74-110


2023. március 29-én
8.00-11.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Wesselényi u.
11.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Nyíl u.

2023. március 30-án
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Ady E. u. 85-87.,91., Kereszt u. 1-5.,2-6.
MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 
 
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. augusztus
 
Az Irányító Hatóság által elfogadásra került a projekt záró beszámolója, így a projekt fizikai megvalósítása hivatalosan is lezárult.
 
2018. december
 
Befejeződött az EFOP-3.2.9-16-2016-00009 Óvodai és iskoli szociális segítő tevékenység fejlesztése Sárbogárd járásban című projekt. A projekt megvalósítása során a következő eredményekről számolhatunk be: 
A szolgáltatások beszerzése kicsit több időt vett igénybe, ezért az első időszak jelentős része az egyéni tanácsadásokról szólt. A vállalt indikátor számokat minden esetben sikerült teljesíteni, sőt több esetben túllépni is. Kimondható, hogy az oktatási intézmények mindegyike nagyon várta a szociális segítőt, ezért hamar sikerült a saját szervezeti felépítésükbe beépíteni. Az intézményi kapcsolattartók is megszerezték az iskolai szociális munkás végzettséget, ezzel is professzionálisabban segítve munkatársunk munkáját. 
A projekt időszak alatt a tervezett programok teljes mértékben megvalósultak. 
Családkonzultáció keretében 96 órában biztosította a szolgáltatást egy szakember a rászoruló családok számára. Saját elmondásuk alapján nagyon elégedettek voltak a kapott tanácsokkal és segítséggel. 
A Sárszentmiklósi Iskolában volt a legnagyobb igény pszichológiai tanácsadásra, ezért a szolgáltatás teljes tartalmát (198 órát) az ottani gyermekekre, és azok családjaira fordítottuk. 
Az egészségre nevelés is nagyon hatékonyan működött, azóta is tapasztalható, hogy a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek mindennapjaiban gyökeres változást történt, akár a testi higiéniát tekintjük, akár a táplálkozást. 
Szerencsére a szolgálatunknál dolgozó munkatársak hosszú idő után újra lehetőséget kaptak arra, hogy szupervízióban részesüljenek. Ezáltal az elkezdődött kiégésüket megakadályozhattuk átmenetileg. 
A közösségi programok jelentős része a projekt utolsó időszakára maradt, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban több hasonló tartalmú projekt is futott a járásban. Azonban a programokat a közeledő ünnepek miatt a legtöbb esetben tudtuk az ünnepi hangulat megteremtéséhez kapcsolni és ezáltal változásokat elérni a családok életében.
A projekt elején is sejthető volt, hogy szolgáltatás egy hiánypótló szolgáltatás lesz. A végső tapasztalatunk is az, hogy szükség van minden oktatási intézményben egy olyan szakemberre, aki az oktatási intézménytől független. 
 
 
2018. május
 
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel bevont gyermekek szám elérte a pályázati felhívásban meghatározott a projekt egésze során szociális segítő tevékenységbe bevonni kívánt gyermekek számának 50%-át. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 45%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.
Feladat ellátási helyenként kialakításra és bevezetésre került az iskolai/óvodai szociális munka eljárásrendje, szervesülnek a megállapodások, implementálásra kerültek a releváns módszertanok.
A költségvetésben betervezésre került pszichológiai tanácsadás biztosítása folyamatos, igény szerinti időbeosztással. 
Szabadidős, közösségi programok költségvetési soron beszerzésre került a Szociopoly társasjáték, valamint a csoportos kompetenciákat, társas kooperációt segítő játékok, eszközök. 
A szakmai közreműködők számára a tervezett Iskolai szociális munkás továbbképzés folyamatban van, következő hónapban államvizsgára kerül sor. Egy alkalommal megvalósult tréning a projektben résztvevő szakemberek számára.
 
2017. október
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának EFOP-3.2.9-16-2016-00009 azonosító számú Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázatának előrehaladása a tervezetteknek megfelelően halad előre.
 
Munkába állt az iskolai szociális munkás 2017.09.01-jével került felvételre ezzel egyidejűleg a szociális segítő tevékenység minden együttműködő intézményben elérhetővé vált valamint megkezdődött a célcsoport bevonása is. 
 
Beszerzésre kerültek az eszközök IT és az irodabútorok egyaránt,
IT Eszköz megnevezése:
Flipchart tábla Mágneses felülettel,
Projektor,
Projektor vászon,
Notebook,
Drogok hatásait szimuláló szemüveg Drogok, hallucinogén anyagok hatásainak szimulálása érdekében,
Alkohol hatásait szimuláló szemüveg közepes és magas véralkoholszint szimulálás érdekében,
Dohányzás hatását bemutató eszköz vákuumos elven működő modell
Beszerzett bútorok:
Irattartó szekrény
Íróasztal
Tárgyalószék

A szolgáltatási terv felülvizsgálata igazoltan megtörtént erre készített igazoló dokumentumok benújtásra kerültek az Irányító Hatóság felé.
 
2017. június
 
Sárbogárd Város Önkormányzatának EFOP-3.2.9-16-2016-00009 azonosító számú Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázatának támogatási szerződése hatályba lépett 2017. június 28-án.
A projekt átfogó célja: az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának meghatározásával valamint az implementációjához és fenntartásához szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával. 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


GONDOSÓRA

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)