.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020. október 9.

124/2020. (X.9.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
125/2020. (X.9.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
126/2020. (X.9.) sz. határozat - Napirend
127/2020. (X.9.) sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
128/2020. (X.9.) sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
129/2020. (X.9.) sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
130/2020. (X.9.) sz. határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről
131/2020. (X.9.) sz. határozat - Közművelődési megállapodás a József A. M.K. üzemeltetésére
132/2020. (X.9.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
133/2020. (X.9.) sz. határozat - 2020/21-es nevelési évre szóló Sárbogárdi Zengő Óvodában a járványügyi  készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Tervének módosítása
134/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
135/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
136/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
137/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
138/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
139/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
140/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
141/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
142/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
143/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
144/2020. (X.9.) sz. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
145/2020. (X.9.) sz. határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
146/2020. (X.9.) sz. határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
147/2020. (X.9.) sz. határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
148/2020. (X.9.) sz. határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
149/2020. (X.9.) sz. határozat - Iskolai körzethatárok véleményezése
150/2020. (X.9.) sz. határozat - Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye működési körzetének véleményezése
151/2020. (X.9.) sz. határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése
152/2020. (X.9.) sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése
153/2020. (X.9.) sz. határozat -   Sárhatvani közösségi ház épületének üzemeltetése
154/2020. (X.9.) sz. határozat - A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása
155/2020. (X.9.) sz. határozat - Igazgatási szünet elrendelése
156/2020. (X.9.) sz. határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
157/2020. (X.9.) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem