Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2020. október 9.

124/2020. (X.9.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
125/2020. (X.9.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
126/2020. (X.9.)  határozat - Napirend
127/2020. (X.9.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
128/2020. (X.9.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
129/2020. (X.9.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
130/2020. (X.9.)  határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről
131/2020. (X.9.)  határozat - Közművelődési megállapodás a József A. M.K. üzemeltetésére
132/2020. (X.9.)  határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
133/2020. (X.9.)  határozat - 2020/21-es nevelési évre szóló Sárbogárdi Zengő Óvodában a járványügyi  készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Tervének módosítása
134/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
135/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
136/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
137/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
138/2020. (X.9.)
  határozat -
Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
139/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
140/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
141/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
142/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
143/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
144/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
145/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
146/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
147/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
148/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
149/2020. (X.9.)  határozat - Iskolai körzethatárok véleményezése
150/2020. (X.9.)  határozat - Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye működési körzetének véleményezése
151/2020. (X.9.)  határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése
152/2020. (X.9.)  határozat - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése
153/2020. (X.9.)  határozat -   Sárhatvani közösségi ház épületének üzemeltetése
154/2020. (X.9.)  határozat - A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása
155/2020. (X.9.)  határozat - Igazgatási szünet elrendelése
156/2020. (X.9.)  határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
157/2020. (X.9.)  határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)