.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 25-én
várhatóan 13.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
HM 51. Objektum

_____
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 

Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 

Érintett utcák, szakaszok:
HSertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020. október 9.

124/2020. (X.9.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
125/2020. (X.9.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
126/2020. (X.9.)  határozat - Napirend
127/2020. (X.9.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
128/2020. (X.9.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
129/2020. (X.9.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
130/2020. (X.9.)  határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről
131/2020. (X.9.)  határozat - Közművelődési megállapodás a József A. M.K. üzemeltetésére
132/2020. (X.9.)  határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
133/2020. (X.9.)  határozat - 2020/21-es nevelési évre szóló Sárbogárdi Zengő Óvodában a járványügyi  készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Tervének módosítása
134/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
135/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
136/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
137/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
138/2020. (X.9.)
  határozat -
Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
139/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
140/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
141/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
142/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
143/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
144/2020. (X.9.)  határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
145/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
146/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
147/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
148/2020. (X.9.)  határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
149/2020. (X.9.)  határozat - Iskolai körzethatárok véleményezése
150/2020. (X.9.)  határozat - Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye működési körzetének véleményezése
151/2020. (X.9.)  határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése
152/2020. (X.9.)  határozat - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése
153/2020. (X.9.)  határozat -   Sárhatvani közösségi ház épületének üzemeltetése
154/2020. (X.9.)  határozat - A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása
155/2020. (X.9.)  határozat - Igazgatási szünet elrendelése
156/2020. (X.9.)  határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
157/2020. (X.9.)  határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ okt.23.
Nagyításhoz, kérjük kattintson a képre.

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

Tájékoztató

KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)