Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2023. december
A projekt sikeresen befejeződött, amiről a nyilvánosság is értesülhetett a 2023.12.20-án megtartott sajtónyilvános, ünnepélyes zárórendezvényen.
 
 
 
 
 
 
2023. június
Az Önkormányzat a Támogatótól megkapta a projekt megvalósításához szükéges plusz forrást, így a bekötő út aszfaltozására és a térvilágítás kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elindulhatott, amint ennek meg van az eredménye, meg tud válósulni ezek kivitelezése, és a projekt fizikai zárása is elérhetővé válik.
 
2022. október
A projekt fizikai megvalósításának határidejének 2023.10.31-re történő módosítási kérelme benyújtásra került az Irányító Hatóság felé.
 
2022. július

Az iparterület kialakítása az ütemtervnek megfelelően halad, elkészült a csarnok épülete, annak használatba vételi engedélyeztetése folyamatban van. A bekötő út aszfaltozása szükséges még ennek forrására vár az Önkormányzat.
 
 
2022. március

A projekt megvalósításának első mérfödkövének megfelelően elkészültek a beruházáshoz szükséges tervdokumentációk, megvalósult a környezeti állapotfelmérés, a tulajdoni viszonyok az érintett területeken rendezettek, és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások is lezajlottak, a kivitelezőkkel a megbízási szerződések aláírásra kerültek. 
 
2021. október
 
2021. október 14-én sajtónyilvános esemény keretében került bemutatásra a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-0012 Sárbogárd ipaterület fejlesztése c. pályázat. A meghívottak között köszönthettük Varga Gábor országgyűlési képviselő urat és Dr. Molnár Krisztiánt a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét.
Dr. Sükösd Tamás polgármester a meghívottak számára bemutatta a fejlesztés célját és annak pozitív hatásait a város és a térség számára, valamint a kapcsolódó egyéb beruházásokat is ismertette.
 
2021. január
A projekt közbeszerzési eljárása szakaszos beszerzéssel valósult meg, melyek közül a 3. rész újrakiírás került. Ennek lezárása után történik meg a költségnövekmény benyújtásának lehetősége.
 
2020. március-június
 
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-0012 projekt műszaki-tartalmi újratervezését követően a közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlatok beérkeztek, bírálati szakaszban van. Ezt követően költségnövekény igény kerül benyújtásra a Támogató felé.
 
2019. augusztus
 
TOP-1.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárd ipaterület fejlesztése c. pályázata az előkészítési szakaszának elhúzódásának oka a tervezési kihívások mellett a megnövekedett költségekre vezethetőek vissza. A projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénylése, annak érdekében hogy megvalósulhasson az iparterület kialakítása városunk területén. Amint ebben érdemi előrelépés történik és a megvalósítás elindul tájékoztatni fogjuk itt ezen a felületen a lakosságot.
 
2018.03.02.
A módosítási kérelemet az irányító hatóság elfogadta, így a projekt előkészítési szakaszának benyújtási határideje 2018.12.08-ra módosult.
 
2018.01.29.
Sárbogárd Város Önkormányzata az elkészítési szakasz lezásárásának határidejére vonatkozóan módosítási kérelemet nyújtott be az Irányító Hatóság felé, mivel támogatói döntés és az azóta eltelt időszakban a fejlesztéssel érintett területek vonatkozásában több olyan változás is történt, melynek következtében szükségessé vált egyes tervezett tevékenységek felülvizsgálata, illetve ebből következően a kapcsolódó Üzleti terv módosítása. A változtatások jelentős előkészítő, illetve egyeztető munkát igényeltek, melynek következtében a tartalmi-műszaki előkészítés az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással tudott csak ténylegesen elindulni.
 
2017.06.02.
A mai napon aláírásra került a TOP-1.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárd ipaterület fejlesztése c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-0012 pályázattal Sárbogárd Város 573 294 055 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.05.30. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza.
 
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)