.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2020. március-június
 
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-0012 projekt műszaki-tartalmi újratervezését követően a közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlatok beérkeztek, bírálati szakaszban van. Ezt követően kölségnövekény igény kerül benyújtásra aTámogató felé.
 
2019. augusztus
 
TOP-1.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárd ipaterület fejlesztése c. pályázata az előkészítési szakaszának elhúzódásának oka a tervezési kihívások mellett a megnövekedett költségekre vezethetőek vissza. A projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénylése, annak érdekében hogy megvalósulhasson az iparterület kialakítása városunk területén. Amint ebben érdemi előrelépés történik és a megvalósítás elindul tájékoztatni fogjuk itt ezen a felületen a lakosságot.
 
2018.03.02.
A módosítási kérelemet az irányító hatóság elfogadta, így a projekt előkészítési szakaszának benyújtási határideje 2018.12.08-ra módosult.
 
2018.01.29.
Sárbogárd Város Önkormányzata az elkészítési szakasz lezásárásának határidejére vonatkozóan módosítási kérelemet nyújtott be az Irányító Hatóság felé, mivel támogatói döntés és az azóta eltelt időszakban a fejlesztéssel érintett területek vonatkozásában több olyan változás is történt, melynek következtében szükségessé vált egyes tervezett tevékenységek felülvizsgálata, illetve ebből következően a kapcsolódó Üzleti terv módosítása. A változtatások jelentős előkészítő, illetve egyeztető munkát igényeltek, melynek következtében a tartalmi-műszaki előkészítés az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással tudott csak ténylegesen elindulni.
 
2017.06.02.
A mai napon aláírásra került a TOP-1.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárd ipaterület fejlesztése c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-0012 pályázattal Sárbogárd Város 573 294 055 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.05.30. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza.
 
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem