Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. augusztus - projekt előrehaladás értesítő
 
2019.01.31-2019.07.31 közötti időszakában Sárbogárdon az alábbi rendezvények valósultak meg a TOP-5.3.1-es projekt keretében:
- Sárbogárd FittBogárd-Gymstick Kids (2019.03.16.)
- Erős emberek versenye Sárbogárdon (2019.05.31.)
- Sárbogárdi közösségek ünnepe (2019.06.01.)
A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 286 fő. Elkészült az aktualizált rendezvénynaptár is.
 
Az ECHO Innovációs Műhely szervezésében megvalósult 120 órás közösségfejlesztői képzést Sárbogárdról 4 fő végezte el. Megjelentek a PR cikkek és elkészültek az objektumleírások is.
 
2019. február - projekt előrehaladás értesítő
 
Megvalósultak a közösségi interjúk, melyek összesítése elkészült.
A közösségi felmérés keretében online kérdőívek kerültek kitöltésre.
Közösségi beszélgetések zajlottak minden településen. Együttműködési megállapodások megkötésre kerültek, az együttműködés az intézményekkel folyamatos (részt vesznek a közösségi beszélgetéseken, részt vesznek a rendezvénynaptár kialakításában, a rendezvények szervezésében).
Elkészült a Helyi Cselekvési Terv. Rendezvény eddig még nem valósult meg.
A közösségfejlesztési folyamatokról az információs pontot kialakításra került.
 
2018. november
 
A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon” című projekt keretében Sárbogárd településen 2018.10.31-ig nem valósult meg még rendezvény.
2018. október 31-ig a projekt keretében 24 fő töltötte ki a közösségi felmérés során alkalmazott online kérdőíveket, 30 fő vett részt a közösségi interjúkban, és 5 fő vett részt közösségi beszélgetésen.
Így összesen Sárbogárd településről a Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 2018. október 31-ig 59 fő.
 
 
2018. október - projekt előrehaladás értesítő
 
Augusztus elején benyújtásra kerültek a 2. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok. Elkészült Sárbogárd 2021-ig tartó rendezvénynaptára és az ehhez illeszkedő Helyi Cselekvési Terv, melyben a projekt kapcsán végzett kutatások eredményei mellett bemutatásra került a közösségi jövőkép, a célhierarchia és a szükséges beavatkozások. 
Még idén elindul az Echo Innovációs Műhely megbízásából szervezett 120 órás Közösségfejlesztő képzés, melyen 5 fő térségben élő kulturális szakember térítésmentesen vehet részt.
A szeptember 18-án tartott Közösségfejlesztők Hálózati Találkozóján bemutatásra került a projekt önálló facebook oldala, mely a Cselekvő Sárbogárd nevet viseli. Az oldalon különböző események, programok meghívói találhatóak, illetve minden más, a helyieket megcélzó kezdeményezés. 
Október 15-21. között kerül megrendezésre a Helyi Demokrácia Hete, mely keretében a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumban beszélgetésre kerül sor, melynek témája a Diákönkormányzat és tevékenysége, kitérve az iskola házirendjére, hogy érzik magukat a fiatalok az intézményben, mennyire kötődnek hozzá illetve a városhoz.
 
 
2018. július
A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon elnevezésű projekt első mérföldkövéhez szükséges szakmai anyagok feltöltésre kerültek a projekt szakmai tevékenységét felügyelő, a Cselekvő Közösségek – EFOP-1.3.1-15-2016-00001 fenntartott OVIMOR elektronikus felületre. Az általuk kiállított igazolás, illetve a további beszámolók feltöltésre kerültek az EPTK felületen. A településen a projekt keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő 30 db közösségi interjút készített az elmúlt időszakban, melyről az Echo Innovációs Műhely összefoglalót készített, valamint együttműködési megállapodás született a Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel.
 
2018.03.02.
A mai napoon hatályba lépett az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület és Sárbogárd Város Önkormányzat konzorciumának keretében benyújtott "Helyi identititás és kohézió fejlesztése Sárbogárdon" című TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011 azonosító számú projektje.
A projekt 33 979 000 Ft vissza nem téritendő támogatást biztosít olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezésére és megvalósítására valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztésre, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés.
 
2018.02.18. Sajtónyilvános projektindító tájékoztató fórum
 
Magyarország Kormánya 2017-ben felhívást tett közzé civil szervezetek és helyi önkormányzatok konzorciumai részére térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A TOP-5.3.1-16-FE jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat részeként Dél-Fejérben 6 konzorcium nyert támogatást, mely konzorciumok 10-15 ezer főt lefedő területi egységet alkotva kaptak 30-35 millió forint vissza nem térítendő támogatást a közöségfejlesztő és helyi identitást erősítő tevékenységük folyamatos megvalósítására. Örömmel értesítem, hogy a Fejér megyére allokált 595 millió Forint támogatásból Dél-Fejérben 30 település összesen 198 millió forint támogatást nyert 
A Fejér Megyei Civil Információs Centrumot működtető Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület a projektekkel kapcsolatos szakmai és technikai feladatokról sajtónyilvános tájékoztató fórumot tart, melyre Önt is nagy tisztelettel elvárjuk a települési/térségi közösségfejlesztésért felelős munkatársával együtt. 
 
A tájékoztató fórum időpontja: 2018. február 16. (péntek), 10-13 óra
Helye: Sárbogárd, Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
 
Program: 
09.30-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Varga Gábor Fejér megyei fejlesztési biztosa, országgyűlési képviselő köszöntője
10.15-10.45 Domokos Tamás, Echo Network Zrt vezérigazgató tájékoztatója a pályázatokról
10.45-11.15 Dévényi-Pethes Adrienn, Fejér megyei kulturális közösségfejlesztő mentor tájékoztatója az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 Cselekvő közösségek-aktív szerepvállalás c. kiemelt programmal való kötelező együttműködésről és a szakmai támogatásokról
11.15-11.45 Turiné Menczel Andrea, ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető tájékoztatója a projektmenedzsment feladatokkal kapcsolatban
11.45-12.15 Szerződéskötéshez szükséges partneri szintű dokumentumok aláírása
12.15-13.00 Ebéd
 
Bármilyen további kérdése van, készséggel állunk rendelkezésre a topinfo@echomail.hu címen vagy a 06-30-607-4729-es telefonszámon!
 
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)