Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2019. augusztus - projekt előrehaladás értesítő
 
2019.01.31-2019.07.31 közötti időszakában Sárbogárdon az alábbi rendezvények valósultak meg a TOP-5.3.1-es projekt keretében:
- Sárbogárd FittBogárd-Gymstick Kids (2019.03.16.)
- Erős emberek versenye Sárbogárdon (2019.05.31.)
- Sárbogárdi közösségek ünnepe (2019.06.01.)
A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 286 fő. Elkészült az aktualizált rendezvénynaptár is.
 
Az ECHO Innovációs Műhely szervezésében megvalósult 120 órás közösségfejlesztői képzést Sárbogárdról 4 fő végezte el. Megjelentek a PR cikkek és elkészültek az objektumleírások is.
 
2019. február - projekt előrehaladás értesítő
 
Megvalósultak a közösségi interjúk, melyek összesítése elkészült.
A közösségi felmérés keretében online kérdőívek kerültek kitöltésre.
Közösségi beszélgetések zajlottak minden településen. Együttműködési megállapodások megkötésre kerültek, az együttműködés az intézményekkel folyamatos (részt vesznek a közösségi beszélgetéseken, részt vesznek a rendezvénynaptár kialakításában, a rendezvények szervezésében).
Elkészült a Helyi Cselekvési Terv. Rendezvény eddig még nem valósult meg.
A közösségfejlesztési folyamatokról az információs pontot kialakításra került.
 
2018. november
 
A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon” című projekt keretében Sárbogárd településen 2018.10.31-ig nem valósult meg még rendezvény.
2018. október 31-ig a projekt keretében 24 fő töltötte ki a közösségi felmérés során alkalmazott online kérdőíveket, 30 fő vett részt a közösségi interjúkban, és 5 fő vett részt közösségi beszélgetésen.
Így összesen Sárbogárd településről a Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 2018. október 31-ig 59 fő.
 
 
2018. október - projekt előrehaladás értesítő
 
Augusztus elején benyújtásra kerültek a 2. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok. Elkészült Sárbogárd 2021-ig tartó rendezvénynaptára és az ehhez illeszkedő Helyi Cselekvési Terv, melyben a projekt kapcsán végzett kutatások eredményei mellett bemutatásra került a közösségi jövőkép, a célhierarchia és a szükséges beavatkozások. 
Még idén elindul az Echo Innovációs Műhely megbízásából szervezett 120 órás Közösségfejlesztő képzés, melyen 5 fő térségben élő kulturális szakember térítésmentesen vehet részt.
A szeptember 18-án tartott Közösségfejlesztők Hálózati Találkozóján bemutatásra került a projekt önálló facebook oldala, mely a Cselekvő Sárbogárd nevet viseli. Az oldalon különböző események, programok meghívói találhatóak, illetve minden más, a helyieket megcélzó kezdeményezés. 
Október 15-21. között kerül megrendezésre a Helyi Demokrácia Hete, mely keretében a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumban beszélgetésre kerül sor, melynek témája a Diákönkormányzat és tevékenysége, kitérve az iskola házirendjére, hogy érzik magukat a fiatalok az intézményben, mennyire kötődnek hozzá illetve a városhoz.
 
 
2018. július
A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon elnevezésű projekt első mérföldkövéhez szükséges szakmai anyagok feltöltésre kerültek a projekt szakmai tevékenységét felügyelő, a Cselekvő Közösségek – EFOP-1.3.1-15-2016-00001 fenntartott OVIMOR elektronikus felületre. Az általuk kiállított igazolás, illetve a további beszámolók feltöltésre kerültek az EPTK felületen. A településen a projekt keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő 30 db közösségi interjút készített az elmúlt időszakban, melyről az Echo Innovációs Műhely összefoglalót készített, valamint együttműködési megállapodás született a Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel.
 
2018.03.02.
A mai napoon hatályba lépett az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület és Sárbogárd Város Önkormányzat konzorciumának keretében benyújtott "Helyi identititás és kohézió fejlesztése Sárbogárdon" című TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011 azonosító számú projektje.
A projekt 33 979 000 Ft vissza nem téritendő támogatást biztosít olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezésére és megvalósítására valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztésre, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés.
 
2018.02.18. Sajtónyilvános projektindító tájékoztató fórum
 
Magyarország Kormánya 2017-ben felhívást tett közzé civil szervezetek és helyi önkormányzatok konzorciumai részére térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A TOP-5.3.1-16-FE jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat részeként Dél-Fejérben 6 konzorcium nyert támogatást, mely konzorciumok 10-15 ezer főt lefedő területi egységet alkotva kaptak 30-35 millió forint vissza nem térítendő támogatást a közöségfejlesztő és helyi identitást erősítő tevékenységük folyamatos megvalósítására. Örömmel értesítem, hogy a Fejér megyére allokált 595 millió Forint támogatásból Dél-Fejérben 30 település összesen 198 millió forint támogatást nyert 
A Fejér Megyei Civil Információs Centrumot működtető Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület a projektekkel kapcsolatos szakmai és technikai feladatokról sajtónyilvános tájékoztató fórumot tart, melyre Önt is nagy tisztelettel elvárjuk a települési/térségi közösségfejlesztésért felelős munkatársával együtt. 
 
A tájékoztató fórum időpontja: 2018. február 16. (péntek), 10-13 óra
Helye: Sárbogárd, Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
 
Program: 
09.30-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Varga Gábor Fejér megyei fejlesztési biztosa, országgyűlési képviselő köszöntője
10.15-10.45 Domokos Tamás, Echo Network Zrt vezérigazgató tájékoztatója a pályázatokról
10.45-11.15 Dévényi-Pethes Adrienn, Fejér megyei kulturális közösségfejlesztő mentor tájékoztatója az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 Cselekvő közösségek-aktív szerepvállalás c. kiemelt programmal való kötelező együttműködésről és a szakmai támogatásokról
11.15-11.45 Turiné Menczel Andrea, ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető tájékoztatója a projektmenedzsment feladatokkal kapcsolatban
11.45-12.15 Szerződéskötéshez szükséges partneri szintű dokumentumok aláírása
12.15-13.00 Ebéd
 
Bármilyen további kérdése van, készséggel állunk rendelkezésre a topinfo@echomail.hu címen vagy a 06-30-607-4729-es telefonszámon!
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)