.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Az egyes szociális ellátásokról

Utolsó módosító rendelet : 28/2020. (XII.16.) önk. rendelet 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALÁS FOLYAMATBAN!

 

 
 
Alaprendelet

4/2015. (II.27.) önk. rendelet

Módosításai:

18/2015. (V.21.) önk. rendelet

4/2016. (II.24.) önk. rendelet

8/2016. (IV.27.) önk. rendelet

13/2016. (V.25.) önk. rendelet

17/2016. (VI.23.) önk. rendelet

24/2016. (IX.27.) önk. rendelet

3/2017. (II.27.) önk. rendelet

8/2017. (III.23.) önk. rendelet

13/2017. (V.25.) önk. rendelet

2/2018. (I.31.) önk. rendelet

5/2018. (II.22.) önk. rendelet

11/2018. (VI.28.) önk. rendelet

9/2019. (II.21.) önk. rendelet

18/2019. (V.23.) önk. rendelet

25/2019. (VIII.22.) önk. rendelet

6/2020. (III.26.) önk. rendelet

16/2020. (VIII.27.) önk. rendelet

19/2020. (IX.24.) önk. rendelet

21/2020. (X.22.) önk. rendelet

28/2020. (XII.16.) önk. rendelet


----------------------------------------------------------------------------------------


Hatályon kívül helyezte:  4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének

28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról

 

Alaprendelet

Módosításai:
-
31/2006. (VIII. 21.) Ktr. sz. rendelet
-
32/2006. (IX. 15.) Ktr. sz. rendelet
-
3/2007. (I. 22.) Ktr. sz. rendelet
-
19/2007. (V. 18.) Ktr. sz. rendelet
-
25/2007. (VIII. 14.) Ktr. sz. rendelet
-
44/2007. (XII. 18.) Ktr. sz. rendelet
-
20/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz. rendelet
-
5/2009. (I. 26.) Ktr. sz. rendelet

-
15/2009. (IV. 17.) Ktr. sz. rendelet 
23/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet
-
42/2009. (IX. 14.) Ktr. sz. rendelet
-
59/2009. (XII. 14.) Ktr. sz. rendelet

-  
6/2010. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet 
-
16/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
-  
20/2010. (V. 13.) önkormányzati rendelet
 -
24/2010. (IX. 09.) önkormányzati rendelet
 
- 28/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
- 44/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
 -
3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet
 - 8/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet
 -
12/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 
- 15/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet
-
25/2011.  (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
-
27/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelet
-
38/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

1/2012. (I. 14.) önkormányzati rendelet 
- 7/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet
-
20/2012. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
-
27/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
-
3/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelet
-
12/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet
-
17/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet
- 23/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
- 39/2013. (XII. 23.)  önkormányzati rendelet 
- 10/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet
- 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

       Egységes szerkezet

                      Hatálytalan: 2015. február 27-től.
 
 
 Hatályon kívül helyezte: 
 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem