Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Projektről
 
 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010
 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása
Szerződött támogatás összege: 84 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezése: 2019.12.11

A projekt célja
A projekt átfogó célja a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása. A tervezett tevékenységek révén cél a szolgáltatási színvonal növelése, az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, összességében pedig egy olyan kulturális közösségi tér biztosítása, amely megfelelő helyszínt nyújt a helyi közösségi programokhoz, igazodik a helyi közösség igényeihez, ezáltal hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez, a helyi közösségi kezdeményezések kibontakozásához. A fejlesztés közvetett célja, hogy minden szempontból alkalmas, minőségi és elérhető helyszínt biztosítson a helyi CLLD projekt keretében a későbbiekben megvalósuló ESZA típusú tevékenységekhez, programokhoz.

Projekt tartalma
A József Attila Művelődési Központ 1965-ben épült, az épületet, mint járási kultúrházat 1966-ban adták át. Az azóta eltelt évtizedekben történtek felújítások, korszerűsítések az épületet illetően, például LEADER pályázatból modern kondenzációs automata gázkazán került beépítésre 2012-ben, megtörtént a lapos tető hő és csapadékvíz szigetelése, nyílászárók cseréje a színházterem kivételével, folyosó és klubterem aljzat burkolat cseréje 2013-ban, a színházterem lapos tető hő és csapadékvíz szigetelése, oldalfalak hőszigetelése és nyílászáró cserék 2015-ben, azonban a színházterem és előcsarnok belső felújítása nem történt még meg. Az akkori technológiai színvonalnak megfelelő létesítmény már nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak, a helyi közösség igényeit nem tudja teljes körűen kielégíteni. A 350 férőhelyes színházterem színházi előadásoknak, koncerteknek és különféle helyi rendezvényeknek a színhelye, azonban ezen funkcióját már csak korlátozottan tudja betölteni, mivel gépészetileg elavult, berendezése és bútorzata jelentős mértékben elöregedett. A 60-as években kialakított szellőztető-rendszer a 90-es évek végére teljesen tönkrement, a színházterem megfelelő szellőztetése és légkondicionálása azóta nem megoldott, ami jelentősen rontja a rendezvényeken részt vevők komfortérzetét. A színpadi és nézőtéri világítás elavult és korszerűtlen, illetve energetikailag sem hatékony. A nézőtéri bútorzat az átadás óta eltelt évtizedekben a használatból eredően nagy mértékben elöregedett, cserére szorul. A kapcsolódó helyiségek közül a szolgáltatási színvonal emelése, illetve minőségének biztosítása érdekében szükséges az előcsarnok és a folyosó részleges felújítása, valamint a női mosdó teljes körű felújítása. A tervezett fejlesztések megvalósítása révén a művelődési házban igénybe vehető szolgáltatások, a megrendezhető programok köre bővül, igazodik a XXI. századi elvárásokhoz, a helyi igényekhez. A programokon részt vevők komfortérzete jelentősen javul, a művelődési központ mint rendezvényhelyszín és közösségi tér szolgáltatási színvonala, népszerűsége és elismertsége emelkedik.

Projekt tényleges befejezése: 2019.12.11.
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
SZABÁLYOZÁSA
A tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.Toborzási tájékoztató
Nagyításhoz kérjük kattintson a képekre!

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)