Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Projektről
 
 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010
 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása
Szerződött támogatás összege: 84 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezése: 2019.12.11

A projekt célja
A projekt átfogó célja a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása. A tervezett tevékenységek révén cél a szolgáltatási színvonal növelése, az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, összességében pedig egy olyan kulturális közösségi tér biztosítása, amely megfelelő helyszínt nyújt a helyi közösségi programokhoz, igazodik a helyi közösség igényeihez, ezáltal hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez, a helyi közösségi kezdeményezések kibontakozásához. A fejlesztés közvetett célja, hogy minden szempontból alkalmas, minőségi és elérhető helyszínt biztosítson a helyi CLLD projekt keretében a későbbiekben megvalósuló ESZA típusú tevékenységekhez, programokhoz.

Projekt tartalma
A József Attila Művelődési Központ 1965-ben épült, az épületet, mint járási kultúrházat 1966-ban adták át. Az azóta eltelt évtizedekben történtek felújítások, korszerűsítések az épületet illetően, például LEADER pályázatból modern kondenzációs automata gázkazán került beépítésre 2012-ben, megtörtént a lapos tető hő és csapadékvíz szigetelése, nyílászárók cseréje a színházterem kivételével, folyosó és klubterem aljzat burkolat cseréje 2013-ban, a színházterem lapos tető hő és csapadékvíz szigetelése, oldalfalak hőszigetelése és nyílászáró cserék 2015-ben, azonban a színházterem és előcsarnok belső felújítása nem történt még meg. Az akkori technológiai színvonalnak megfelelő létesítmény már nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak, a helyi közösség igényeit nem tudja teljes körűen kielégíteni. A 350 férőhelyes színházterem színházi előadásoknak, koncerteknek és különféle helyi rendezvényeknek a színhelye, azonban ezen funkcióját már csak korlátozottan tudja betölteni, mivel gépészetileg elavult, berendezése és bútorzata jelentős mértékben elöregedett. A 60-as években kialakított szellőztető-rendszer a 90-es évek végére teljesen tönkrement, a színházterem megfelelő szellőztetése és légkondicionálása azóta nem megoldott, ami jelentősen rontja a rendezvényeken részt vevők komfortérzetét. A színpadi és nézőtéri világítás elavult és korszerűtlen, illetve energetikailag sem hatékony. A nézőtéri bútorzat az átadás óta eltelt évtizedekben a használatból eredően nagy mértékben elöregedett, cserére szorul. A kapcsolódó helyiségek közül a szolgáltatási színvonal emelése, illetve minőségének biztosítása érdekében szükséges az előcsarnok és a folyosó részleges felújítása, valamint a női mosdó teljes körű felújítása. A tervezett fejlesztések megvalósítása révén a művelődési házban igénybe vehető szolgáltatások, a megrendezhető programok köre bővül, igazodik a XXI. századi elvárásokhoz, a helyi igényekhez. A programokon részt vevők komfortérzete jelentősen javul, a művelődési központ mint rendezvényhelyszín és közösségi tér szolgáltatási színvonala, népszerűsége és elismertsége emelkedik.

Projekt tényleges befejezése: 2019.12.11.
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)