.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

Projektről
 
 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010
 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása
Szerződött támogatás összege: 84 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezése: 2019.12.11

A projekt célja
A projekt átfogó célja a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása. A tervezett tevékenységek révén cél a szolgáltatási színvonal növelése, az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, összességében pedig egy olyan kulturális közösségi tér biztosítása, amely megfelelő helyszínt nyújt a helyi közösségi programokhoz, igazodik a helyi közösség igényeihez, ezáltal hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez, a helyi közösségi kezdeményezések kibontakozásához. A fejlesztés közvetett célja, hogy minden szempontból alkalmas, minőségi és elérhető helyszínt biztosítson a helyi CLLD projekt keretében a későbbiekben megvalósuló ESZA típusú tevékenységekhez, programokhoz.

Projekt tartalma
A József Attila Művelődési Központ 1965-ben épült, az épületet, mint járási kultúrházat 1966-ban adták át. Az azóta eltelt évtizedekben történtek felújítások, korszerűsítések az épületet illetően, például LEADER pályázatból modern kondenzációs automata gázkazán került beépítésre 2012-ben, megtörtént a lapos tető hő és csapadékvíz szigetelése, nyílászárók cseréje a színházterem kivételével, folyosó és klubterem aljzat burkolat cseréje 2013-ban, a színházterem lapos tető hő és csapadékvíz szigetelése, oldalfalak hőszigetelése és nyílászáró cserék 2015-ben, azonban a színházterem és előcsarnok belső felújítása nem történt még meg. Az akkori technológiai színvonalnak megfelelő létesítmény már nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak, a helyi közösség igényeit nem tudja teljes körűen kielégíteni. A 350 férőhelyes színházterem színházi előadásoknak, koncerteknek és különféle helyi rendezvényeknek a színhelye, azonban ezen funkcióját már csak korlátozottan tudja betölteni, mivel gépészetileg elavult, berendezése és bútorzata jelentős mértékben elöregedett. A 60-as években kialakított szellőztető-rendszer a 90-es évek végére teljesen tönkrement, a színházterem megfelelő szellőztetése és légkondicionálása azóta nem megoldott, ami jelentősen rontja a rendezvényeken részt vevők komfortérzetét. A színpadi és nézőtéri világítás elavult és korszerűtlen, illetve energetikailag sem hatékony. A nézőtéri bútorzat az átadás óta eltelt évtizedekben a használatból eredően nagy mértékben elöregedett, cserére szorul. A kapcsolódó helyiségek közül a szolgáltatási színvonal emelése, illetve minőségének biztosítása érdekében szükséges az előcsarnok és a folyosó részleges felújítása, valamint a női mosdó teljes körű felújítása. A tervezett fejlesztések megvalósítása révén a művelődési házban igénybe vehető szolgáltatások, a megrendezhető programok köre bővül, igazodik a XXI. századi elvárásokhoz, a helyi igényekhez. A programokon részt vevők komfortérzete jelentősen javul, a művelődési központ mint rendezvényhelyszín és közösségi tér szolgáltatási színvonala, népszerűsége és elismertsége emelkedik.

Projekt tényleges befejezése: 2019.12.11.
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)