.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. október 29.
242/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Napirendi pontok felvétele

243/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - "Beszámoló a közmővelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről" - elfogadása. 

244/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - "Civil szervezetek tájékoztatója működésükről" - elfogadása.

245/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Oktatási intézmények pedagógiai, művelődési programjának módosítása. 

246/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Az oktatási intézmények órakeretének emelése és előirányzat biztosítása.

247/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - 2011. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

248/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévi munkájáról.

249/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - A képviselőtestület 2010. évi munkatervének módosítása.

250/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - KÖZÉV Kft-ben az önkormányzat képviseletével Dr. Sükösd Tamás polgármester megbízása.

251/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás tagjaként a társulási tanácsban az önkormányzat képviseletével Tóth Béla képviselő megbízása.

252/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - a Sárréti Vizi Társulat küldöttgyűlésébe küldöttnek Erős Ferenc képviselő delegálása.

253/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjáról  döntés.

254/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - " Bérlőkijelölésről döntés"

255/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról" - elfogadása.

256/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása.

257/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás fejlesztése tárgyában.

258/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Polgármester részére 1 munkanapra - utólagosan -  szabadság engedélyezése.

259/2010. (X. 29.) Kth. sz. határozat - Döntés a "Sárbogárd város honlapja, a honlap fejlesztése" tárgyú előterjesztés 2010. november 19-i ülés napirendjei közé felvételéről.  
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem