Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Áramszünet tájékoztató
 

2023. május 30-án
8.30-11.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Árpád u. 24-140; 23-135 (Vertikál Kft., Jüllich Technology Innovációs Zrt. teljes ipari területén), Németh L. köz 258/1 hrsz. Fejérvíz Zrt.,  Tarr Építő és Szolg. Kft., Sárbogárd Polgármesteri Hivatal


2023. június 1-én
7.30-16.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Ady E. Ltp. 130-132-134-tömb
(13 lakás/tömb)
Ady E. Ltp. 144-146-148- 150-152-154-156-tömb
(13 lakás/tömb)
Ady E. 160A-158 tömb
(10 lakás / tömb)
Túry Miklós u. 1-1/A tömb
(10 lakás / tömb),
Cukrászda Túry Miklós u. 2.


2023. június 9-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 Árpád utca

MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

2022.02.11.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2022. február 11-én (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme
                                   7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

 

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

          Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

2.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

          Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.        Sportegyesületek beszámolója 2021. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról

          Előadó:          polgármester

4.        Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről

          Előadó:          polgármester

5.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása

          Előadó:          jegyző

6.        A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2022/2023-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása

          Előadó:          jegyző

7.       A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása

          Előadó:          jegyző

8.        Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása

          Előadó:          polgármester

9.       Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő           fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének           meghatározása.

          Előadó:          polgármester

10.     Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

          Előadó:          polgármester

11.     Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

12.      Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására

          Előadó:          jegyző

13.      A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

14.     Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

15.     A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának megváltoztatása

          Előadó:          polgármester

16.      A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

17.      A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének elfogadása

          Előadó:          jegyző

18.     A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

          Előadó:          jegyző

19.      Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

          Előadó:          jegyző

20.     Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

          Előadó:          jegyző

21.     Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

          Előadó:          jegyző

22.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2022. évi bérleti díj felhasználásáról

          Előadó:          polgármester

23.      Döntés Horváth János útáthelyezési kérelméről

          Előadó:          polgármester

24.      A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói  álláshelyére ismételt pályázat kiírása

          Előadó:          polgármester

25.      „Runbogárd” futócsapat támogatási kérelme

          Előadó:          polgármester

26.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

27.      Bejelentések

 

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató
 
2023. május 15-től
szeptember 15-ig
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos!

Tájékoztató


ÚJ ügyfélfogadási rend

2023.05.02-tól
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: 7:30-14:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 7:30-11:30

Telefonszám: 06-25/795-248, 06-25/795-249
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


Kormányablak

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (06.30)

Kéményseprés
Vissza a főoldalra BM OKFG GEK Kéményseprés

TÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
 
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 ---
 

ARISZ Felhívás
ARISZ felhívások

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)