Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.02.11.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2022. február 11-én (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme
                                   7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

 

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

          Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

2.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

          Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.        Sportegyesületek beszámolója 2021. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról

          Előadó:          polgármester

4.        Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről

          Előadó:          polgármester

5.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása

          Előadó:          jegyző

6.        A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2022/2023-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása

          Előadó:          jegyző

7.       A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása

          Előadó:          jegyző

8.        Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása

          Előadó:          polgármester

9.       Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő           fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének           meghatározása.

          Előadó:          polgármester

10.     Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

          Előadó:          polgármester

11.     Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

12.      Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására

          Előadó:          jegyző

13.      A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

14.     Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

15.     A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának megváltoztatása

          Előadó:          polgármester

16.      A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

17.      A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének elfogadása

          Előadó:          jegyző

18.     A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

          Előadó:          jegyző

19.      Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

          Előadó:          jegyző

20.     Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

          Előadó:          jegyző

21.     Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

          Előadó:          jegyző

22.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2022. évi bérleti díj felhasználásáról

          Előadó:          polgármester

23.      Döntés Horváth János útáthelyezési kérelméről

          Előadó:          polgármester

24.      A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói  álláshelyére ismételt pályázat kiírása

          Előadó:          polgármester

25.      „Runbogárd” futócsapat támogatási kérelme

          Előadó:          polgármester

26.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

27.      Bejelentések

 

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)