Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

06.09.
Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

  

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. június 9 -én (péntek) 9:00 órakor
ülést tart, melyre meghívom.

 

Ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme
                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.               1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

2.     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök

 

  1. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2022. május – 2023. május között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról

Előadó:             polgármester

 

4.    A 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előadó:             címzetes főjegyző

 

5.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozóan

Előadó:             címzetes főjegyző

 

  1. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2022. évi hatósági munkáról

Előadó:             címzetes főjegyző

 

7.     Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti társulás 2022. évi tevékenységéről

Előadó:             polgármester

 

8.    Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében című, RRF-1.1.2-21-2021-00008 azonosító számú projekt visszaadása

Előadó:             polgármester

 

  1. Helyi alapítványok részére működési és rendezvény támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2023. évre

Előadó:             polgármester

 

 

  1. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2023. évre

Előadó:             polgármester

 

  1. Döntés lakbérhátralékos lakásbérleti szerződésről

Előadó:              polgármester

 

12.  Csatlakozás az 5/2023.(III.31.) országgyűlési határozathoz

Előadó:             polgármester

 

         13.  Bejelentések


Sárbogárd, 2023. május 30.

dr. Sükösd Tamás
                 polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)