.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. október 9. - Átadásra került a sárszetmiklósi rendelő
 
Az előzetesen terveknek megfelelően a mai napon átadásra került a Orvosi rendelő. A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-0004 és a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0016 pályázatoknak köszönhetően 40-40 millió Forint Unios valamint 8 millió Forint önkormányzati hozzájárulással tudott megvalósulni a kivitelezés.
 
 
Benyújtásra került a porjekt negyedik mérföldköve - 2019. augusztus
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a kivitelezés teljeskörűen megvalósult, a munkálatok elérték a 100%-os készültségi fokot. Az akadálymentesítés az építési tevékenységgel együtt 100%-ban megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2019. május 22-én megtörtént.
Megvalósult az épület használói számára a képzési anyag kidolgozása és a képzés megtartása is.
 
 
Benyújtásra került a porjekt harmadik mérföldköve - 2019. április
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a fizikai kivetelezés megkezdődött január közepén és március végére elérte a készültségi szint 50%-át.
 
Benyújtásra került a porjekt második mérföldköve - 2019. március
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, kiválasztásra került a kivitelezést végző vállalkozó, akivel 2019.01.15-én aláírásra került a vállalkozási szerződés.
A közbeszerzési eljárás dokumentációja 2018.12.21-én beküldésre került ellenőrzésre, jogszabályi megfelelőségére vonatkozó tanúsítványt kiadása céljából.
 
A projekt zárásának várható ideje módosult - 2018. november
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a közbeszerzési eljárás előkészítése során felmerült műszaki problémák megoldása miatt az eljárás megindítására a tervezett időpontnál később kerülhetett sor. Ennek következtében a projekt várható fizikai zárásának dátuma is módosításra került a következő céldátummal: 2019.08.31.
 
 
Benyújtásra került a porjekt első mérföldköve - 2018. augusztus
 
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében elkészültek és csatolásrakerültek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges tervek, benyújtásra került a kiviteli terv és a tételes tervezői költségvetés. 
Bevonásra került a rehabilitációs szakmérnök, elkészültek az akadálymentesítésre vonatozó részletes tervek és az akadálymentesítési munkarész.
 
Támogatási szerződés energetikai pályázatban - 2018. március
 
2018.03.02-án aláírásra került a TOP-3.2.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárdon a sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása c. pályázat. A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 pályázattal Sárbogárd Város 40 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.05.31. 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem