Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019. október 9. - Átadásra került a sárszetmiklósi rendelő
 
Az előzetesen terveknek megfelelően a mai napon átadásra került a Orvosi rendelő. A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-0004 és a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0016 pályázatoknak köszönhetően 40-40 millió Forint Unios valamint 8 millió Forint önkormányzati hozzájárulással tudott megvalósulni a kivitelezés.
 
 
Benyújtásra került a porjekt negyedik mérföldköve - 2019. augusztus
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a kivitelezés teljeskörűen megvalósult, a munkálatok elérték a 100%-os készültségi fokot. Az akadálymentesítés az építési tevékenységgel együtt 100%-ban megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2019. május 22-én megtörtént.
Megvalósult az épület használói számára a képzési anyag kidolgozása és a képzés megtartása is.
 
 
Benyújtásra került a porjekt harmadik mérföldköve - 2019. április
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a fizikai kivetelezés megkezdődött január közepén és március végére elérte a készültségi szint 50%-át.
 
Benyújtásra került a porjekt második mérföldköve - 2019. március
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, kiválasztásra került a kivitelezést végző vállalkozó, akivel 2019.01.15-én aláírásra került a vállalkozási szerződés.
A közbeszerzési eljárás dokumentációja 2018.12.21-én beküldésre került ellenőrzésre, jogszabályi megfelelőségére vonatkozó tanúsítványt kiadása céljából.
 
A projekt zárásának várható ideje módosult - 2018. november
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében a közbeszerzési eljárás előkészítése során felmerült műszaki problémák megoldása miatt az eljárás megindítására a tervezett időpontnál később kerülhetett sor. Ennek következtében a projekt várható fizikai zárásának dátuma is módosításra került a következő céldátummal: 2019.08.31.
 
 
Benyújtásra került a porjekt első mérföldköve - 2018. augusztus
 
 
A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 azonosítószámú "A sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása" c. pályázat keretében elkészültek és csatolásrakerültek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges tervek, benyújtásra került a kiviteli terv és a tételes tervezői költségvetés. 
Bevonásra került a rehabilitációs szakmérnök, elkészültek az akadálymentesítésre vonatozó részletes tervek és az akadálymentesítési munkarész.
 
Támogatási szerződés energetikai pályázatban - 2018. március
 
2018.03.02-án aláírásra került a TOP-3.2.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárdon a sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása c. pályázat. A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 pályázattal Sárbogárd Város 40 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.05.31. 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)