Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Rendeletek
 
Rendeletek:
Lásd bal oldali menü oszlop - Önkormányzat - Rendeletek
 
Továbbá itt:
Rendeletek
Nemzeti Jogszabálytár
Az önkormányzat költségvetéséről 2008-tól
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2007. évi pótköltségvetéséről
Zárszámadások 2013-tól
Zárszámadás 2020.
Zárszámadás 2019.
Zárszámadás 2018.
Zárszámadás 2017.
Zárszámadás 2016.
Zárszámadás 2015.
Zárszámadás 2014.
Zárszámadás 2013.
Közterületen, nyilvános helyen történő maszk viseléséről
A magánszemélyek kommunális adójáról
A helyi iparűzési adóról
A talajterhelési díjról
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról
A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról
Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról
A város címeréről, zászlójáról
A város saját halottjává nyilvánításról
A helyi népszavazás kezdeményezéséről
Az egyes szociális ellátásokról
A helyi lakáscélú támogatásról
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
Az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról
A helyi egészségügyi közszolgáltatásokról
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
Sárbogárd város településképének védelméről
A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről
A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról
A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről
A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
A temetőkről és a temetkezésről
A távhő és melegvíz-szolgáltatásról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről
A piacok és vásárok tartásának rendjéről
A partnerségi egyeztetés szabályairól
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről
Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól
A sportról
Az önkormányzat közművelődési feladatairól
Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról
A kiadások készpénzben történő teljesítéséről.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE
„Esély a fiataloknak Sárbogárdon” ösztönző támogatásról
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról
A luxusadóról
Ady Endre u. - Szegfű utca - Virágsarok utca - Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítési, felújítási támogatási rendszeréről
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
A Május 1 major közcélú víz és szennyvíz közműhálózat létesítés közművesítési hozzájárulásáról
A társállat és sportcélból tartott állatok tartásáról
Az állattartásról
A hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről
Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről
Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról
A helyben központosított közbeszerzési rendszerről
Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Az egyes rendeletek módosításáról
A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról
A civil szervezetek támogatási rendjéről
A kijárási korlátozásról 2020.04.11-04.14.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)