Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

0412
 
84-85/2024. (IV.12.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
86/2024. (IV.12.) határozat - Napirend
87-92/2024. (IV.12) határozat - Lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról
93/2024. (IV.12) határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
94/2024. (IV.12) határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Programjának és Házirendjének módosítása
95/2024. (IV.12) határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2024/2029 továbbképzési terve és a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terve
96/2024. (IV.12) határozat - Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című pályázati felhívásra
97/2024. (IV.12) határozat - Pályázat benyújtása a Helyi Humán fejlesztések című, TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú pályázati felhívásra
98/2024. (IV.12) határozat - Pályázat benyújtása Árpád utca felújítására (TOP_PLUSZ-1.2.3-21)
99/2024. (IV.12) határozat - Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény fejlesztésére (TOP_Plusz-3.3.2-21)
100/2024. (IV.12) határozat - Pályázat benyújtása Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde energetikai fejlesztésére (TOP_Plusz 2.1.1-21)
101/2024. (IV.12) határozat - Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelem elbírálása
102/2024. (IV.12) határozat - Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása
103/2024. (IV.12) határozat - Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
104/2024. (IV.12) határozat - Városi Polgárőr Szervezet kérelme (gépkocsi javítás)
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)