.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. október
 
Projektünkben folyamatosan jelen van szociális munkás a településen ennek köszönhetően a településen élőnek a szolgáltatáshoz való hozzáférése javult mert eddíg be kellett járniuk sárbogárdra szociális jellegű ügyeiket elintézni, de most ezt helyben meg tudják tenni. A projektnek és a jelen levő szociális szakberek jelenlétének köszönhetően több közösségi  és  egyéni  szintű  társadalmi  integráció  feltételeinek  megteremtését segítő programelemek valósulnak meg, mint a Hitéleti programok, Gyermekek korai fejlesztése, Családmentor szolgáltatás, Mediáció, Egyéni esetkezelések egyéni fejlesztési tervek készítése, Esetkonferenciák, Családi napok.
 
2019. május
Az elmúlt időszakban a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. Az egyén fejlesztési tervek elkészültek.  A szociális munkás rendszeresen szervez gyűjtéseket a hátrányos helyzetű gyermekkorúak számára. Ünnepekhez kapcsolódóan a szociális munkás folyamatosan szervez családi napokat a helyi óvodások és családjaik számára.  Valamint folyamatos az esetkonferencia családokhoz kötődően. Eddig három alkalommal valósult meg.
Szakemberek biztosítják a folyamatos korai fejlesztést a helyi óvodában. Az intézmény a teljes projekt idejére helyszínt biztosít ehhez. 
A mediációs tevékenység a családok folyamatos bevonásával otthonaikban történik. 
A projekt műszaki szakmai tartalmi vállalása során a jelen időszakig 60 fő bevonása kellett, hogy megtörténjen (ezt egyéni fejlesztési tervekben résztvevők, a mediációba, korai fejlesztésbe és az esetkonferenciákkal biztosítottuk).
 
2018. október
2018. május óta a projektben megvalósult három családi nap. Ezeken a rendezvényeken közel 100 főt sikerült megmozgatni a település részen. Ami a településen élő sajátos társadalmi szerkezet esetében igazán jónak mondható. A szociális munkások személyét most már teljes mértékben elfogadták a lakosok. Bátran felkeresik őket bármilyen problémával. A szakemberek a különböző ünnepekhez igazítva folyamatosan gyűjtenek élelmiszereket, ruhaneműket és játékokat az ott élő gyermekek számára. Egyre több embert sikerült a munka világába reintegrálni. A szociális munkás és a helyi háziorvos jó együttműködésének köszönhetően az egészségügyi szolgáltatásokat is bátrabban veszik igénybe az emberek. Látható és kimutatható fejlődés indult meg a településrészen.
 
2018. május
Az elmúlt időszakban a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez elkezdődtek a felmérések, hogy mely személyek vonhatók be a projektbe. A szociális munkás rendszeresen szervez gyűjtéseket a hátrányos helyzetű gyermekkorúak számára. Ünnepekhez kapcsolódóan a szociális munkás folyamatosan szervez családi napokat a helyi óvodások és családjaik számára. 
Az eszközbeszerzések jelentős része is megvalósult. A szociális munkás rendelkezik a szükséges infrastrukturális háttérrel a munkavégzéshez.
 
2018. január
2017. 07. 01-én elkezdte a szakmai létszám egy része a projekt szakmai megvalósítását. A szociális munkás feltérképezte az akció területet. Együttműködő kapcsolatot alakított ki a körzeti orvossal, valamint a védőnővel. Elkezdte felkeresni azokat a személyeket, akik a Egyéni Fejleszti Terv keretében a projektben bevonhatók lesznek. 12 olyan családdal találkozott, ahol érdeklődést mutattak a projekt lehetőségei iránt. A projekt népszerűsítése érdekében több óvodai rendezvényen részt vett.  2017.12.07-én megalakult a támogatói csoport, munkába állt 3 fő szociális munkás egy teljes munkaidőben heti 40 órában és 2 fő pedig heti 20 órában van foglalkoztatva.
A projektfejlesztés során elkészült a szegregátumra vonatkozó részletes beavatkozás alapját képező Közösségi Beavatkozási Terv, a támogatói csoport 2017.12.19-ei nappal jóváhagyta. A Támogató Csoport tagjaival megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a jövőben rendszeres szakmai megbeszélések kerülnek megszervezésre. 
A KBT keretében áttekintésre kerültek a helyi viszonyok, a lehetséges partnerek és partnerszervezetek felkeresése és tájékoztatása megtörtént. A KBT tartalmazza a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudást, diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervét és az akcióterület-specifikus megoldások kidolgozását.
 
2017.06.08.
A mai napon aláírásra került a TOP-5.2.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002 pályázattal Sárbogárd Város 65 005 200 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.10.31. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem