Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2023.05.12.
 
110/2023. (V.12.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
111/2023. (V.12.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
113/2023. (V.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
114/2023. (V.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
115/2023. (V.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
116/2023. (V.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
117/2023. (V.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
118/2023. (V.12.) határozat - Beszámoló Sárbogárd város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
119/2023. (V.12.) határozat - Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről
120/2023. (V.12.) határozat - Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységről
121/2023. (V.12.) határozat -   Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről
122/2023. (V.12.) határozat -    A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. nevelési évről szóló beszámolója
123/2023. (V.12.) határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi maradványának elszámolása
124/2023. (V.12.) határozat - Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről
125/2023. (V.12.) határozat - Jelentés a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról
126/2023. (V.12.) határozat - Jelentés belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozattal kapcsolatban
127/2023. (V.12.) határozat - Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására (Sárbogárd 2436 hrsz.)
128/2023. (V.12.) határozat - Döntés a 7000 Sárbogárd, 5403 hrsz.-ú terület használatáról     
129/2023. (V.12.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
130/2023. (V.12.) határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
131/2023. (V.12.) határozat - Tehetség Művészeti Alapítvány bérleti jogcímen telephely bejegyzés  módosításának hozzájárulási kérelme
132/2023. (V.12.) határozat - Tehetség Művészeti Alapítvány bérleti jogcímen telephely bejegyzéshez  hozzájárulási kérelme
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)