.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. szeptember 27-28-29-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
Asztalos utca 2-40., 5-41., Iskola köz 3., 2-4.,Simon utca, Simon köz, Kovács köz, Kis köz

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2021. augusztus 13.
 
104/2021. (VIII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
105/2021. (VIII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
106/2021. (VIII.13.)  határozat -  Napirend
107/2021. (VIII.13.)  határozat - A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok  felülvizsgálata
108/2021. (VIII.13.)  határozat - A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok  felülvizsgálata
109/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
110/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
111/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
112/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
113/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
114/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
115/2021. (VIII.13.)  határozat - Döntés a Sárbogárd 625/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
116/2021. (VIII.13.)  határozat - A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
117/2021. (VIII.13.)  határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
118/2021. (VIII.13.)  határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2021. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
119/2021. (VIII.13.)  határozat - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom megállapítása
120/2021. (VIII.13.)  határozat - Az 55/2020.(XI.11.) számú határozat kiegészítése
121/2021. (VIII.13.)  határozat -  A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása, vezetői           megbízás meghosszabbítása
122/2021. (VIII.13.)  határozat - Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról és a biológiai aktivitás érték szinten tartásához, erdőterület kijelöléséről
123/2021. (VIII.13.)  határozat - Döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
124/2021. (VIII.13.)  határozat -   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
125/2021. (VIII.13.)  határozat -  Ajánlat termékkonszolidációs átszerződésre
126/2021. (VIII.13.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására
127/2021. (VIII.13.)  határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Álláskeresők Fóruma
Nagyításhoz kattintson a képre

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)