.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2021. augusztus 13.
 
104/2021. (VIII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
105/2021. (VIII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
106/2021. (VIII.13.)  határozat -  Napirend
107/2021. (VIII.13.)  határozat - A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok  felülvizsgálata
108/2021. (VIII.13.)  határozat - A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok  felülvizsgálata
109/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
110/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
111/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
112/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
113/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
114/2021. (VIII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
115/2021. (VIII.13.)  határozat - Döntés a Sárbogárd 625/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
116/2021. (VIII.13.)  határozat - A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
117/2021. (VIII.13.)  határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
118/2021. (VIII.13.)  határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2021. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
119/2021. (VIII.13.)  határozat - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom megállapítása
120/2021. (VIII.13.)  határozat - Az 55/2020.(XI.11.) számú határozat kiegészítése
121/2021. (VIII.13.)  határozat -  A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása, vezetői           megbízás meghosszabbítása
122/2021. (VIII.13.)  határozat - Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról és a biológiai aktivitás érték szinten tartásához, erdőterület kijelöléséről
123/2021. (VIII.13.)  határozat - Döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
124/2021. (VIII.13.)  határozat -   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
125/2021. (VIII.13.)  határozat -  Ajánlat termékkonszolidációs átszerződésre
126/2021. (VIII.13.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására
127/2021. (VIII.13.)  határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)