.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Óvoda beiratkozás
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. április 22-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Szabadság utca, Arany János utca, Béke utca, Park utca, Csaba utca, Homok sor 1-11. Gesztenye sor 2-4., 3-9. Széchenyi utca 1-39., 2-56.  Vörösmarty utca 12-38., 17-35. Vasút utca 1-25., 2-24., Takarmánybolt, Szárító Köztársaság utca 167-225., 204-270 Posta, Általános Iskola, Templom, Tom Market, Nemzeti Dohánybolt, Miklósi ABC, Miklósi Gazdabolt, KITE Zrt., Magyarmet Kft., Szalagro Kft., Valkon 2007 Kft.,  Csep-Csep Benzinkút, Gabona malom  Külterület Sertéstelep, Telefon torony

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. december
 
Az elmúlt félév során tovább folytatódtak a szakmai programok és a projekt eseményeinek megvalósítása. Ezek közül kiemelhető, hogy 3 db Ifjúsági fórumra kerüt sor a Petőfi Gimnáziumban, ahol a diákok munkavállalási és vállalkozásfejlesztési alapismereteiket bővíthették. Ősszel az ösztönzőben részesült hiányszakmák képviselőivel áttekintésre került az önkéntes munkájukkal kapcsolatos eredmények és visszajelzésekre is lehetőséget biztosítottunk. December hónapban a 2020. évre szóló Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás második köre is meghirdetésre került, szerződéskötésre 2020. januárjában fog sor kerülni.
 
2019. június
 
A projekt megvalósítása folyamtosan biztosított és az elmúlt fél év során a köbetkező főbb, kiemellhetó események valósultak meg:
- Ifjúsági fórumok
- Tematikus tréningek
A 2019. évre vonatkozó ösztönző pályázaton 40 fő részesült ösztönző támogatásban, velük támogatási szerződés lett kötve, valamint bevonásra kerültek önkéntes munkák végzésére.
2019.05.31-ig összesen 135 fő bevonása történt meg a projektbe a különböző tevékenységeken keresztül, közülük a 25 fő alattiak indikátorba tartozók száma 85 fő a csatolt forgalmi napló szerint. Ezzel a vonatkozó monitoring mutató projektre vonatkozó célértéke (65 fő) már teljesült.
 
2018. december

Megjelent az Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás

Az ösztönző támogatást a város jövője, lakosságmegtartó erejének növelése és a városba történő letelepedés ösztönzése szempontjából kiemelt végzettséggel – létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel – rendelkező 18-35 éves személyek nyerhetik el pályázat útján.
 
Az ösztönző támogatás összege bruttó 100.000,- Ft/hó, a támogatás keretében a pályázók alkalmazásuk ideje alatt maximum 12 hónap időtartamra részesülnek az ösztönző támogatásban.
 
A pályázatot személyesen, az alábbi címen kell benyújtani:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
 
A pályázati adatlap, illetve további információk az alábbi linken keresztül érhetők el:
 
 
2018. november 23.

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TRÉNING-re kerül sor.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a “Vállalkozz az életre” című tematikus tréningre. A tréning célja, hogy eszközöket adjunk a fiataloknak egy alkotó, kreatív szemléletmód kifejlesztéséhez, mely az első lépcső, hogy azzá válhassanak, akik lenni szeretnének. Kilépni a nagy világba egy burokból talán a legnagyobb kihívás. A tréninggel az a célunk, hogy a fiatalok saját életüket formálják és emellett képesek legyenek hatást gyakorolni a szűkebb és tágabb környezetükre is.

Időpont: 2018.12.01. 8:00-14:00-ig és
2018.12.11 15:00-16:00-ig

Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.

12.01-i PROGRAM:
8:00-14:00 Vállalkozz az életre - az élet határok nélkül
Tréner: Grósz Ákos fiatal vállalkozói mentor
A tematikus tréning témakörei:
● Belső erőnk felfedezése - eszköztár a céljaink eléréséhez
● Önkéntességtől a Társadalmi vállalkozói attitűdig, avagy a jövő vállalkozói nemzedék értékalapú szemléletmódja
● Add tovább...apró tettekből lavina - így változtasd meg az emberek hozzáállását
● Játékos közösségfejlesztő vetélkedő, izgalmas okos nyereményekkel

Várunk Minden Érdeklődőt!
 
2018. október 12.
 
MEGHÍVÓ
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ IFJÚSÁGI FÓRUMRA
 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a soron következő Ifjúsági Fórumra. Szeretnénk megismertetni Sárbogárd fiataljaival, hogy milyen lehetőségek is várnak rájuk a jelenleg villámsebességgel formálódó világban. Néhány izgalmas kérdés, amiről beszélgetünk a Fórumon:
Mi kell ma egy sikeres vállalkozás elindításához? 
Milyen lehetőségek várnak ránk a munkaerőpiacon?
Hogyan tudok helyben nemzetközi vállalkozást felépíteni? 
Kikhez fordulhatok tanácsért fiatalként a vállalkozás és önmegvalósítás területén? 
Hogyan lesznek képesek kihasználni a IV. Ipari Forradalomban megszülető új lehetőségeket?
Milyen tréningek lesznek ezzel kapcsolatban Sárbogárdon idén?
 
Időpont: 2018.10.16. 15:00
 
Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.  

PROGRAM:
15:05-15:20 Köszöntő és bemutatkozó
          Dr. Sükösd Tamás – Sárbogárd Város polgármestere 
                        Buza Marianna oktató,coach és Grósz Ákos fiatal vállalkozói                          mentor rövid bemutatkozása

15:20-15.40 A sárbogárdi fiatalok lehetőségei és kihívásai a IV. Ipari                                Forradalom hajnalán - Grósz Ákos – fiatal vállalkozói                                    mentor - Grósz Coaching Kft Ügyvezetője

15:40-16:00 A sárbogárdi fiatal nők, anyák lehetőségei és kihívásai -                                Buza Marianna – oktató, coach

16:00- Networking és kérdések-válaszok

Várunk minden kedves érdeklődőt!
 
2018 október
 
Szeptember 25-én az Ifjúsági Egyeztető Fórum keretében workshop és work-cafe formájában a célcsoportot képező ifjúsági résztvevőkkel közösen átbeszélésre került az Esély a fiataloknak Sárbogárdon pályázathoz kapcsolódó Cselekvési Terv. A résztvevevők játékos formában írhatták le, hogy a helyi sportélet, kultúrálisélet, közösségi élet valamint a munka és oktatás területén mire lenne szükség szerintük egy élhetőbb, szórakoztatóbb és hosszú távú letelepedés, helyben maradás érdekében.
 
2018.09.20.
 
A Sárbogárd Város Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorciumi együttműködésével megvalósuló projekt keretében sor kerül a célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program megalkotására. A helyi cselekvési terv kapcsán szeretnénk megismerni a fiatalok véleményét, javaslatait is annak érdekében, hogy a fiatalok igényeit figyelembe vevő dokumentum készüljön el. 
Az Ifjúsági Egyeztető Fórumra 2018. szeptember 25-én 8:00-tól kerül sor a sárbogárdi Petőfi Gimnáziumban. A meghívott fiatalokkal közösen kerül átbeszélésre a Cselekvési terv: tartalom, célok, akciótervek kerülnek átbeszélésre és meghatározásra.
 
2018.02.02.
A mai napon aláírásra került az EFOP-1.2.11 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Esély a fiataloknak Sárbogárdon c. pályázat támogatási szerződése. A EFOP-1.2.11-16-2017-00028 pályázattal Sárbogárd Város 200 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.12.01. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)