Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2021. március
 
A pandémia továbbra is hátráltatta a programok "normális" körülmények közötti megvalósítását, de azért sikerült számos program elemet megvalósítani a projekt zárásáig:
 
- Műhelykonferenciánk online térben valósult meg. A Covid járvány miatt ilyen keretek közé szorult a műhelykonferenciánk, de a jelenlévők alapján elmondhatjuk, hogy sikeresen zárult ez a programelem. A résztvevők számára Virtuális ifjúsági munkalehetőségei és kihívásai a Covid ideje alatt és ennek gyakorlati megvalósulásáról történt ismeretátadás és megosztás, majd ERASMUS+ program változásairól is hallhattak egy beszámolót az online résztvevők. A Projektötletek kisközösségekben program keretében ifjúsági kezdeményezésekről, nemzetközi tapasztalatokról és a helyi közösségek bekapcsolódásáról került információ megosztásra.
A szünetet követően közösség fejlesztés on-line térben módszertani gyakorlatok ismertetése és egymással történő megosztása programmal zártuk a műhelykonferenciát, mely jó hangulatban és sok-sok tanulsággal szolgált a résztvevők számára.
 
- Záró műhelykonferencia online térben: A záró konferencia keretében Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte az online módon bekapcsolódó célcsoport tagokat.
Ezt követően a projekt elért eredményeiről kaptunk információkat, melyben végig tudták követni a hallgatók a projekt megvalósításának ideje alatt történt eseményeket és megvalósult programokat és az ezek által elért eredményeket.
Majd ezt követően a szakmai megvalósításban résztvevő két szakember által került bemutatásra az általuk irányított programokkal kapcsolatos tapasztalataik, a felmerülő kihívások és az azokra adott válaszok. A tartalmas beszámolójuk megerősítette azt, hogy az ilyen jellegű programokra szükség van a térségben és a jövőre vonatkozóan remélhetőleg folytatódni tudnak az ilyen jellegű beavatkozások a fiatalok helyben tartásához.
A konferencia záró előadásában még további információk kerültek megosztásra Fejér Megyei Területfejlesztési Program és annak déli térségre szóló koncepciójával kapcsolatosan.
 
2020. december
Sajnos az ismert járványügyi helyzet majdnem a teljes évre vonatkozóan nehezítette a progammegvalósításokat és az események fizikális térben történő megtartását. A szakmai vezetés ezért változtatásokat eszközölt a programok tekintetében, és azt célt tűzte ki maga elé, hogy a szabályos keretek között megvalósítható eseményeket teljesíti a projekt.
Így 2020-ban a következő fontosabb programok valósultak meg - főként online keretek között:
 
- Legyél Te is Vállalkozó: A program során projekt ötlettel, gondolattal jelentkezhettek a csapatok, akik csoportos mentoráláson vettek részt. A mentorálás során az ötletből megvalósítható programig jutottak el a fiatalok. A fejlesztés során az egyéni fejlesztés mellett csoportos mentorálására is sor került, így a résztvevő csapatok kooperációs készsége, pénzügyi ismeretei, vállalkozói szemlélete fejlődött.
 
- Pont Neked kompetencia fejlesztéshez szakmai rendezvény: A rendezvény célja, hogy a megvalósításban közreműködők részére szakmai felkészítést nyújtson a Székesfehérváron már alkalmazott „Pont neked” kompetencia-fejlesztő módszer helyi adaptálása érdekében. A Kaptár Ifjúsági Iroda „Pont neked" című kompetencia fejlesztő programját és módszertanát átvéve a fiatalok helyben maradását támogató tevékenységek valósulhatnak meg, melyek révén egyben aktív ifjúsági közösségek alakulhatnak és szilárdulhatnak meg a településen.
 
- CADET-LINK tehetséggondozó program: fiatal tehetségek támogatása. A program keretében vállalkozás indítási ismeretek mellett, a start-up-ok világával ismerkedhettek meg a fiatalok, illetve a digitális készségeik fejlesztését is lehetővé tette a program. 
 
2020. február
 
Újabb Ifjúsági Fórumra került sor a Petőfi Gimnáziumban, melynek témái a következők voltak

Az idegen nyelv által kínált lehetőségek, pályaválasztás
Hogyan szerezzünk speciális célzott tudást. Youtube, Udemy, Skillshare
Milyen tréningek várnak a fiatalokra Sárbogárdon 2020-ban?

A fórum célja a sepeciális ismeretek átadás volt az online világban.
 
2019. december
 
Az elmúlt félév során tovább folytatódtak a szakmai programok és a projekt eseményeinek megvalósítása. Ezek közül kiemelhető, hogy 3 db Ifjúsági fórumra kerüt sor a Petőfi Gimnáziumban, ahol a diákok munkavállalási és vállalkozásfejlesztési alapismereteiket bővíthették. Ősszel az ösztönzőben részesült hiányszakmák képviselőivel áttekintésre került az önkéntes munkájukkal kapcsolatos eredmények és visszajelzésekre is lehetőséget biztosítottunk. December hónapban a 2020. évre szóló Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás második köre is meghirdetésre került, szerződéskötésre 2020. januárjában fog sor kerülni.
 
2019. június
 
A projekt megvalósítása folyamtosan biztosított és az elmúlt fél év során a köbetkező főbb, kiemellhetó események valósultak meg:
- Ifjúsági fórumok
- Tematikus tréningek
A 2019. évre vonatkozó ösztönző pályázaton 40 fő részesült ösztönző támogatásban, velük támogatási szerződés lett kötve, valamint bevonásra kerültek önkéntes munkák végzésére.
2019.05.31-ig összesen 135 fő bevonása történt meg a projektbe a különböző tevékenységeken keresztül, közülük a 25 fő alattiak indikátorba tartozók száma 85 fő a csatolt forgalmi napló szerint. Ezzel a vonatkozó monitoring mutató projektre vonatkozó célértéke (65 fő) már teljesült.
 
2018. december

Megjelent az Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás

Az ösztönző támogatást a város jövője, lakosságmegtartó erejének növelése és a városba történő letelepedés ösztönzése szempontjából kiemelt végzettséggel – létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel – rendelkező 18-35 éves személyek nyerhetik el pályázat útján.
 
Az ösztönző támogatás összege bruttó 100.000,- Ft/hó, a támogatás keretében a pályázók alkalmazásuk ideje alatt maximum 12 hónap időtartamra részesülnek az ösztönző támogatásban.
 
A pályázatot személyesen, az alábbi címen kell benyújtani:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
 
A pályázati adatlap, illetve további információk az alábbi linken keresztül érhetők el:
 
 
2018. november 23.

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TRÉNING-re kerül sor.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a “Vállalkozz az életre” című tematikus tréningre. A tréning célja, hogy eszközöket adjunk a fiataloknak egy alkotó, kreatív szemléletmód kifejlesztéséhez, mely az első lépcső, hogy azzá válhassanak, akik lenni szeretnének. Kilépni a nagy világba egy burokból talán a legnagyobb kihívás. A tréninggel az a célunk, hogy a fiatalok saját életüket formálják és emellett képesek legyenek hatást gyakorolni a szűkebb és tágabb környezetükre is.

Időpont: 2018.12.01. 8:00-14:00-ig és
2018.12.11 15:00-16:00-ig

Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.

12.01-i PROGRAM:
8:00-14:00 Vállalkozz az életre - az élet határok nélkül
Tréner: Grósz Ákos fiatal vállalkozói mentor
A tematikus tréning témakörei:
● Belső erőnk felfedezése - eszköztár a céljaink eléréséhez
● Önkéntességtől a Társadalmi vállalkozói attitűdig, avagy a jövő vállalkozói nemzedék értékalapú szemléletmódja
● Add tovább...apró tettekből lavina - így változtasd meg az emberek hozzáállását
● Játékos közösségfejlesztő vetélkedő, izgalmas okos nyereményekkel

Várunk Minden Érdeklődőt!
 
2018. október 12.
 
MEGHÍVÓ
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ IFJÚSÁGI FÓRUMRA
 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a soron következő Ifjúsági Fórumra. Szeretnénk megismertetni Sárbogárd fiataljaival, hogy milyen lehetőségek is várnak rájuk a jelenleg villámsebességgel formálódó világban. Néhány izgalmas kérdés, amiről beszélgetünk a Fórumon:
Mi kell ma egy sikeres vállalkozás elindításához? 
Milyen lehetőségek várnak ránk a munkaerőpiacon?
Hogyan tudok helyben nemzetközi vállalkozást felépíteni? 
Kikhez fordulhatok tanácsért fiatalként a vállalkozás és önmegvalósítás területén? 
Hogyan lesznek képesek kihasználni a IV. Ipari Forradalomban megszülető új lehetőségeket?
Milyen tréningek lesznek ezzel kapcsolatban Sárbogárdon idén?
 
Időpont: 2018.10.16. 15:00
 
Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.  

PROGRAM:
15:05-15:20 Köszöntő és bemutatkozó
          Dr. Sükösd Tamás – Sárbogárd Város polgármestere 
                        Buza Marianna oktató,coach és Grósz Ákos fiatal vállalkozói                          mentor rövid bemutatkozása

15:20-15.40 A sárbogárdi fiatalok lehetőségei és kihívásai a IV. Ipari                                Forradalom hajnalán - Grósz Ákos – fiatal vállalkozói                                    mentor - Grósz Coaching Kft Ügyvezetője

15:40-16:00 A sárbogárdi fiatal nők, anyák lehetőségei és kihívásai -                                Buza Marianna – oktató, coach

16:00- Networking és kérdések-válaszok

Várunk minden kedves érdeklődőt!
 
2018 október
 
Szeptember 25-én az Ifjúsági Egyeztető Fórum keretében workshop és work-cafe formájában a célcsoportot képező ifjúsági résztvevőkkel közösen átbeszélésre került az Esély a fiataloknak Sárbogárdon pályázathoz kapcsolódó Cselekvési Terv. A résztvevevők játékos formában írhatták le, hogy a helyi sportélet, kultúrálisélet, közösségi élet valamint a munka és oktatás területén mire lenne szükség szerintük egy élhetőbb, szórakoztatóbb és hosszú távú letelepedés, helyben maradás érdekében.
 
2018.09.20.
 
A Sárbogárd Város Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorciumi együttműködésével megvalósuló projekt keretében sor kerül a célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program megalkotására. A helyi cselekvési terv kapcsán szeretnénk megismerni a fiatalok véleményét, javaslatait is annak érdekében, hogy a fiatalok igényeit figyelembe vevő dokumentum készüljön el. 
Az Ifjúsági Egyeztető Fórumra 2018. szeptember 25-én 8:00-tól kerül sor a sárbogárdi Petőfi Gimnáziumban. A meghívott fiatalokkal közösen kerül átbeszélésre a Cselekvési terv: tartalom, célok, akciótervek kerülnek átbeszélésre és meghatározásra.
 
2018.02.02.
A mai napon aláírásra került az EFOP-1.2.11 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Esély a fiataloknak Sárbogárdon c. pályázat támogatási szerződése. A EFOP-1.2.11-16-2017-00028 pályázattal Sárbogárd Város 200 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.12.01. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)