.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. december
 
Az elmúlt félév során tovább folytatódtak a szakmai programok és a projekt eseményeinek megvalósítása. Ezek közül kiemelhető, hogy 3 db Ifjúsági fórumra kerüt sor a Petőfi Gimnáziumban, ahol a diákok munkavállalási és vállalkozásfejlesztési alapismereteiket bővíthették. Ősszel az ösztönzőben részesült hiányszakmák képviselőivel áttekintésre került az önkéntes munkájukkal kapcsolatos eredmények és visszajelzésekre is lehetőséget biztosítottunk. December hónapban a 2020. évre szóló Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás második köre is meghirdetésre került, szerződéskötésre 2020. januárjában fog sor kerülni.
 
2019. június
 
A projekt megvalósítása folyamtosan biztosított és az elmúlt fél év során a köbetkező főbb, kiemellhetó események valósultak meg:
- Ifjúsági fórumok
- Tematikus tréningek
A 2019. évre vonatkozó ösztönző pályázaton 40 fő részesült ösztönző támogatásban, velük támogatási szerződés lett kötve, valamint bevonásra kerültek önkéntes munkák végzésére.
2019.05.31-ig összesen 135 fő bevonása történt meg a projektbe a különböző tevékenységeken keresztül, közülük a 25 fő alattiak indikátorba tartozók száma 85 fő a csatolt forgalmi napló szerint. Ezzel a vonatkozó monitoring mutató projektre vonatkozó célértéke (65 fő) már teljesült.
 
2018. december

Megjelent az Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás

Az ösztönző támogatást a város jövője, lakosságmegtartó erejének növelése és a városba történő letelepedés ösztönzése szempontjából kiemelt végzettséggel – létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel – rendelkező 18-35 éves személyek nyerhetik el pályázat útján.
 
Az ösztönző támogatás összege bruttó 100.000,- Ft/hó, a támogatás keretében a pályázók alkalmazásuk ideje alatt maximum 12 hónap időtartamra részesülnek az ösztönző támogatásban.
 
A pályázatot személyesen, az alábbi címen kell benyújtani:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
 
A pályázati adatlap, illetve további információk az alábbi linken keresztül érhetők el:
 
 
2018. november 23.

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TRÉNING-re kerül sor.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a “Vállalkozz az életre” című tematikus tréningre. A tréning célja, hogy eszközöket adjunk a fiataloknak egy alkotó, kreatív szemléletmód kifejlesztéséhez, mely az első lépcső, hogy azzá válhassanak, akik lenni szeretnének. Kilépni a nagy világba egy burokból talán a legnagyobb kihívás. A tréninggel az a célunk, hogy a fiatalok saját életüket formálják és emellett képesek legyenek hatást gyakorolni a szűkebb és tágabb környezetükre is.

Időpont: 2018.12.01. 8:00-14:00-ig és
2018.12.11 15:00-16:00-ig

Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.

12.01-i PROGRAM:
8:00-14:00 Vállalkozz az életre - az élet határok nélkül
Tréner: Grósz Ákos fiatal vállalkozói mentor
A tematikus tréning témakörei:
● Belső erőnk felfedezése - eszköztár a céljaink eléréséhez
● Önkéntességtől a Társadalmi vállalkozói attitűdig, avagy a jövő vállalkozói nemzedék értékalapú szemléletmódja
● Add tovább...apró tettekből lavina - így változtasd meg az emberek hozzáállását
● Játékos közösségfejlesztő vetélkedő, izgalmas okos nyereményekkel

Várunk Minden Érdeklődőt!
 
2018. október 12.
 
MEGHÍVÓ
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ IFJÚSÁGI FÓRUMRA
 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a soron következő Ifjúsági Fórumra. Szeretnénk megismertetni Sárbogárd fiataljaival, hogy milyen lehetőségek is várnak rájuk a jelenleg villámsebességgel formálódó világban. Néhány izgalmas kérdés, amiről beszélgetünk a Fórumon:
Mi kell ma egy sikeres vállalkozás elindításához? 
Milyen lehetőségek várnak ránk a munkaerőpiacon?
Hogyan tudok helyben nemzetközi vállalkozást felépíteni? 
Kikhez fordulhatok tanácsért fiatalként a vállalkozás és önmegvalósítás területén? 
Hogyan lesznek képesek kihasználni a IV. Ipari Forradalomban megszülető új lehetőségeket?
Milyen tréningek lesznek ezzel kapcsolatban Sárbogárdon idén?
 
Időpont: 2018.10.16. 15:00
 
Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.  

PROGRAM:
15:05-15:20 Köszöntő és bemutatkozó
          Dr. Sükösd Tamás – Sárbogárd Város polgármestere 
                        Buza Marianna oktató,coach és Grósz Ákos fiatal vállalkozói                          mentor rövid bemutatkozása

15:20-15.40 A sárbogárdi fiatalok lehetőségei és kihívásai a IV. Ipari                                Forradalom hajnalán - Grósz Ákos – fiatal vállalkozói                                    mentor - Grósz Coaching Kft Ügyvezetője

15:40-16:00 A sárbogárdi fiatal nők, anyák lehetőségei és kihívásai -                                Buza Marianna – oktató, coach

16:00- Networking és kérdések-válaszok

Várunk minden kedves érdeklődőt!
 
2018 október
 
Szeptember 25-én az Ifjúsági Egyeztető Fórum keretében workshop és work-cafe formájában a célcsoportot képező ifjúsági résztvevőkkel közösen átbeszélésre került az Esély a fiataloknak Sárbogárdon pályázathoz kapcsolódó Cselekvési Terv. A résztvevevők játékos formában írhatták le, hogy a helyi sportélet, kultúrálisélet, közösségi élet valamint a munka és oktatás területén mire lenne szükség szerintük egy élhetőbb, szórakoztatóbb és hosszú távú letelepedés, helyben maradás érdekében.
 
2018.09.20.
 
A Sárbogárd Város Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorciumi együttműködésével megvalósuló projekt keretében sor kerül a célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program megalkotására. A helyi cselekvési terv kapcsán szeretnénk megismerni a fiatalok véleményét, javaslatait is annak érdekében, hogy a fiatalok igényeit figyelembe vevő dokumentum készüljön el. 
Az Ifjúsági Egyeztető Fórumra 2018. szeptember 25-én 8:00-tól kerül sor a sárbogárdi Petőfi Gimnáziumban. A meghívott fiatalokkal közösen kerül átbeszélésre a Cselekvési terv: tartalom, célok, akciótervek kerülnek átbeszélésre és meghatározásra.
 
2018.02.02.
A mai napon aláírásra került az EFOP-1.2.11 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Esély a fiataloknak Sárbogárdon c. pályázat támogatási szerződése. A EFOP-1.2.11-16-2017-00028 pályázattal Sárbogárd Város 200 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.12.01. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem