.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. március - Záró beszámoló benyújtásra került az Irányitó Hatóság részére
 
Sárbogárd város belterületi vízrendezése projekt záró beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra került 2019. március 29-én. Ennek keretében történik meg a megvalósítási időszak feladatainak, kötelezettségeinek végső lezárása.
 
2018. december - Befejeződőtt a Csapadékvíz-elvezetéses projekt
 
A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák (Kinizsi utca, Vágóhíd utca, Berzsenyi utca, Radnóti utca, Posta utca, Kereszt utca) Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók. 
Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein megtörtént a csapadékvíz elvezetésének rendezése, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek, a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása volt.
A projekt által elért eredmények: a beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km, a projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerült a vízrendezést megoldani, a szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elértük, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztattuk.
A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétele megtörtént.
 
 
2018. október

Tovább folytatódott a belterületi vizrendezés projekt kivitelezési munkálatai, mely most már elérte a készültségi fok 100%-át, így a megvalósítás határidőre befejezeződött.
Az elnyert támogatásból (162 885 500 Ft) a vízjogi engedélyezés alapján készült kiviteli tervek szerint az alábbi utcákban kerültek kiépítésre csapadékvízelvezetők:

- Kinizsi utca
- Vágóhíd utca
- Tinódy utca keleti oldal
- Berzsenyi utca
- Radnóti utca
- Posta utca
- Kereszt utca
 
Ezen felül meglévő árokrendszer került felújításra, átépítésre.
Az elkövetkezendő időszakban 2018.12.31-ig a Támogató szervezettel történő végső elszámolás és a használatba vételi engedélyeztetés teljes körő lezárása fog megvalósulni.
 

2018. június
Tovább folytatódott a belterületi vizrendezés projekt kivitelezési munkálatai, mely most már elérte a készültségi fok 75%-át. Főként árokburkolási munkálatokra került sor a Berzsenyi, Kinizsi és a Vágóhíd utcákban. Emellett mederburkolásra és ivóvízkiváltási munkálatok is folytak.
 
 
2018.06.25.
A belterületi vízrendezéses projekt megvalósításához kapcsolódóan a helyi gazdák és a lakosság számára szemléletformálás projekttevékenység keretében tájékoztató előadás kerül megrendezésre június 29 -én (pénteken) 18 óra kezdettel Sárbogárd Város Önkormányzat Hősök tere 2. alatt található Dísztermében. 
A tájékoztató ingyenes az érdeklődők számára. Az előadás során hasznos információk fognak elhangzani a csapadékvíz kártékony hatásairól és egyben annak megelőzéséről, valamint a csapadékvíz hasznosításának lehetőségeiről.
 
 
Helyszín:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Díszterem
 
Várunk minden kedves Érdeklődőt!!!
 
2018.05.30
 
Tovább folytatódott a belterületi vizrendezés projekt kivitelezési munkálatai, mely most már elérte a készültségi fok 50%-át. A Berzsenyi, a Radnóti, a Kinizsi és a Kereszt utcákban a kivtelezés teljes mértékben megvalósult. A Tinódy, Posta és Vágóhíd utcákban a kivitelezés folyamatban van. Az út alatti  átereszek szintén elkészültek.
 
 
2018.04.30
belterületi vízrendezése projekt kivitelezési munkálatai ütemtervnek megfeleleően haladnak előre, a közel 1 hónapos munkálatok során 25%-os készültségi szintről tudunk beszámolni. Ezen időszak alatt a kivitelező a rácsos folyókák és az árokelemek előregyártását megkezdte, a kivietelzés helyszínére le is szálította. Az árok burkolatok, folyókák és kapubejáró átereszek szakszerűen kerültek kiépítésre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.04.03.
 
A munkaterület átadás óta eltelt időszakban az időjárási viszonyok akadályozták a megvalósítást, de a mai nappal megkezdődhetett a "tényleges munka". 
A Kereszt utcai rácsos folyoka első 40 méternyi részével kezdődött meg a kivietelezés. A lakói egyeztetések után a vascsőves vízbekötések cseréjéhez szükséges feltárásokat következnek.
 
2018.02.27.
 
Sárbogárd város belterületi vízrendezése projekt keretében megtörtént a kivitelező részére a munkaterület átadása 2018.02.27-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem