Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
 
2024. április 15-én
9.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Kazinczy Ferenc u. teljes, Kölcsey Ferenc u. teljes, Rákóczi u. 40- 88, 65-131., Homok sor 25-35, 20-34., Gárdonyi Géza u. teljes, Vezér u. 53-57-., Sárszentmiklós temető,
Alapi u. Vízmű2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2019. március - Záró beszámoló benyújtásra került az Irányitó Hatóság részére
 
Sárbogárd város belterületi vízrendezése projekt záró beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra került 2019. március 29-én. Ennek keretében történik meg a megvalósítási időszak feladatainak, kötelezettségeinek végső lezárása.
 
2018. december - Befejeződőtt a Csapadékvíz-elvezetéses projekt
 
A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák (Kinizsi utca, Vágóhíd utca, Berzsenyi utca, Radnóti utca, Posta utca, Kereszt utca) Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók. 
Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein megtörtént a csapadékvíz elvezetésének rendezése, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek, a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása volt.
A projekt által elért eredmények: a beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km, a projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerült a vízrendezést megoldani, a szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elértük, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztattuk.
A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétele megtörtént.
 
 
2018. október

Tovább folytatódott a belterületi vizrendezés projekt kivitelezési munkálatai, mely most már elérte a készültségi fok 100%-át, így a megvalósítás határidőre befejezeződött.
Az elnyert támogatásból (162 885 500 Ft) a vízjogi engedélyezés alapján készült kiviteli tervek szerint az alábbi utcákban kerültek kiépítésre csapadékvízelvezetők:

- Kinizsi utca
- Vágóhíd utca
- Tinódy utca keleti oldal
- Berzsenyi utca
- Radnóti utca
- Posta utca
- Kereszt utca
 
Ezen felül meglévő árokrendszer került felújításra, átépítésre.
Az elkövetkezendő időszakban 2018.12.31-ig a Támogató szervezettel történő végső elszámolás és a használatba vételi engedélyeztetés teljes körő lezárása fog megvalósulni.
 

2018. június
Tovább folytatódott a belterületi vizrendezés projekt kivitelezési munkálatai, mely most már elérte a készültségi fok 75%-át. Főként árokburkolási munkálatokra került sor a Berzsenyi, Kinizsi és a Vágóhíd utcákban. Emellett mederburkolásra és ivóvízkiváltási munkálatok is folytak.
 
 
2018.06.25.
A belterületi vízrendezéses projekt megvalósításához kapcsolódóan a helyi gazdák és a lakosság számára szemléletformálás projekttevékenység keretében tájékoztató előadás kerül megrendezésre június 29 -én (pénteken) 18 óra kezdettel Sárbogárd Város Önkormányzat Hősök tere 2. alatt található Dísztermében. 
A tájékoztató ingyenes az érdeklődők számára. Az előadás során hasznos információk fognak elhangzani a csapadékvíz kártékony hatásairól és egyben annak megelőzéséről, valamint a csapadékvíz hasznosításának lehetőségeiről.
 
 
Helyszín:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Díszterem
 
Várunk minden kedves Érdeklődőt!!!
 
2018.05.30
 
Tovább folytatódott a belterületi vizrendezés projekt kivitelezési munkálatai, mely most már elérte a készültségi fok 50%-át. A Berzsenyi, a Radnóti, a Kinizsi és a Kereszt utcákban a kivtelezés teljes mértékben megvalósult. A Tinódy, Posta és Vágóhíd utcákban a kivitelezés folyamatban van. Az út alatti  átereszek szintén elkészültek.
 
 
2018.04.30
belterületi vízrendezése projekt kivitelezési munkálatai ütemtervnek megfeleleően haladnak előre, a közel 1 hónapos munkálatok során 25%-os készültségi szintről tudunk beszámolni. Ezen időszak alatt a kivitelező a rácsos folyókák és az árokelemek előregyártását megkezdte, a kivietelzés helyszínére le is szálította. Az árok burkolatok, folyókák és kapubejáró átereszek szakszerűen kerültek kiépítésre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.04.03.
 
A munkaterület átadás óta eltelt időszakban az időjárási viszonyok akadályozták a megvalósítást, de a mai nappal megkezdődhetett a "tényleges munka". 
A Kereszt utcai rácsos folyoka első 40 méternyi részével kezdődött meg a kivietelezés. A lakói egyeztetések után a vascsőves vízbekötések cseréjéhez szükséges feltárásokat következnek.
 
2018.02.27.
 
Sárbogárd város belterületi vízrendezése projekt keretében megtörtént a kivitelező részére a munkaterület átadása 2018.02.27-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)