Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFOP-3.2.9-16-2016-00009 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Projekt címe: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban.
Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%   
Projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.
 
 
Pályázati projektünk a Sárbogárdi járás területén Sárbogárd, Sárkeresztúr, Nagylók, Alsószentiván, Vajta és Cece településeken az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztését célozza komplex szolgáltatásokkal és humánerőforrás bővítéssel valamint módszertani kompetenciák és eljárásrendek bővítésével a járási család-és gyermekjóléti központ koordinálásában. 
A projektünk átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának meghatározásával valamint az implementációjához és fenntartásához szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával. 
A szükségletfelmérés alapján ellátási területünkön nagy szükség van az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítására, a meglévő módszerek adaptálására, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bővítésére. Ennek előfeltételeként pályázatunk magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményekre vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását is. Fontos feladatunk a projektben a köznevelési intézmények és a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása a Sárbogárdi járásban.
Programunkat az alábbi köznevelési intézményekkel együttműködésben valósítjuk meg: 
- Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola (2 feladat-ellátási hely Sárbogárdon)
-  Zengő Óvoda, Sárbogárd  (4 feladat-ellátási hely Sárbogárdon)
- Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbogárdi és Nagylók feladat-ellátási helyek
- Általános Iskola Cece (Cece, Alap, Alsószentiván feladat-ellátási hely)
- Cecei Óvoda (Cece, Vajta feladat-ellátási hely)
- Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda

A program során főállásban alkalmazott iskolai szociális munkás 18 hónapon személyesen látogatja a programban megállapodás keretében résztvevő intézményeket, ott rendszeresen tart ügyfélfogadást, végzi a szakmai tervben rögzített feladatokat. A 

A projekt megvalósítása nyomán várható eredményként a projekt megvalósításával a járáson belüli óvodai és iskolai színtéren kialakításra kerül a szociális segítés eszköztára, megvalósul a szociális munka módszereinek adaptálása a járás óvodai, iskolai környezetébe; a kompetens szociális és gyermekvédelmi szakemberek bevonódnak az óvodai és iskolai szociális segítésbe, mely szakemberek készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére is sor kerül. A projekt nyomán szakmai együttműködési rendszer alakul ki a család- és  gyermekjóléti központ és a köznevelési intézmények között. 
A projekt számszerűsítve 18 hónap alatt 1500 gyermeket/fiatalt ér el az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ebből a támogatott programokban részt vevő tanulók száma 563 fő lesz. 
Az óvodai szociális segítő tevékenység által bevont gyermekek száma 187 fő (ebből egyéni szociális 
segítésbe vontak 19, csoportos segítésbe vontak 103, közösségi rendezvényekbe vontak száma 65 fő). Az 563 fő bevont iskolásból egyéni segítésbe kerül  56 fő, csoportos segítésbe 310, közösségi rendezvénybe 197 fő). Járási önkormányzat család- és gyermekjóléti központjai által foglalkoztatott óvodai/iskolai szociális segítő száma egy fő lesz.
A program során beszerzésre kerülnek a szoláltatás elindítását és fenntarthatóságát segítő informatikai és kompetencia fejlesztő eszközök, bútorok, játékok, anyagok, felkészítésre kerülnek a szakemberek, elérhetővé teszünk kiegészítő szakmai szolgáltatásokat (szupervízió, prevenciós foglalkozások, szabadidős és közösségi programok, tanácsadások) és kidolgozásra kerülnek az együttműködések szervezeti struktúrája és eljárásrendje is. Mindez együttesen garantálja az eredmények fenntarthatóságát. 
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)