.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010
 
Sárbogárd Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2019. 04.18. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115. §-ában rögzítettek szerint nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010  azonosító számú projekt megvalósítása keretében „József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010)” tárgyában. A Közbeszerzési eljárás nyertesével (SZEGLETKŐ GENERAL Kft.) a Vállalkozási Szerződés 2019. május 31-én került aláírásra.
A projekt keretében megvalósult tevékenységek:
- Színházterem felújítása
o Színházterem PVC bontása, elszállítása, hulladékkezelés
o Színházterem padló mélyalapozása, önterülő aljzatkiegyenlítése, csiszolása PVC padló alatt
o Színházterem aljzatbetonozása meglévő aljzatra, előkészítéssel, betonacélhálóval, dilatáció-kialakítással - bejárati részen meglévő sáv javítása (felületi vagy bontásos csere)
o Színházterem PVC ragasztása szegélyezéssel kiegyenlített aljzatra
- Színpad és nézőtér felújítása, korszerűsítése
o Színpad oldalfal és mennyezet javítás, festés, állványozás
o Nézőtér álmennyezet és oldalfal festés állványozással
o Nézőtéri világítás cseréje, kábelezéssel, szereléssel, állványozással
o Nézőtéri fa burkolat felújítása, lazúrfestése
- Színházterem székeinek cseréje (Régi székek bontása, elszállítása, hulladékkezelés; Színházterem új székek telepítése helyszíni felméréssel)
- Színházterem szellőztető berendezés és világítás korszerűsítése: 
o Színházterem szellőztető berendezés telepítése
- Női mosdó teljes körű felújítása
- Előcsarnok és folyosó felújítása
o Nézőtér és előcsarnok közötti hangszigetelt ajtó cseréje
o Közlekedők és előcsarnok mennyezet és oldalfal festése

A projekt eredménye:
A fejlesztési keretében megvalósult a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása, korszerűsítése, sor kerül a színházterem felújítására, a színpad és a nézőtér felújítására, a színházterem székeinek cseréjére, a színházterem szellőztető berendezésének megújítására, a női mosdó korszerűsítésére.
A projekt 2019.12.11-ével befejeződött.
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem