Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010
 
Sárbogárd Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2019. 04.18. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115. §-ában rögzítettek szerint nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010  azonosító számú projekt megvalósítása keretében „József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010)” tárgyában. A Közbeszerzési eljárás nyertesével (SZEGLETKŐ GENERAL Kft.) a Vállalkozási Szerződés 2019. május 31-én került aláírásra.
A projekt keretében megvalósult tevékenységek:
- Színházterem felújítása
o Színházterem PVC bontása, elszállítása, hulladékkezelés
o Színházterem padló mélyalapozása, önterülő aljzatkiegyenlítése, csiszolása PVC padló alatt
o Színházterem aljzatbetonozása meglévő aljzatra, előkészítéssel, betonacélhálóval, dilatáció-kialakítással - bejárati részen meglévő sáv javítása (felületi vagy bontásos csere)
o Színházterem PVC ragasztása szegélyezéssel kiegyenlített aljzatra
- Színpad és nézőtér felújítása, korszerűsítése
o Színpad oldalfal és mennyezet javítás, festés, állványozás
o Nézőtér álmennyezet és oldalfal festés állványozással
o Nézőtéri világítás cseréje, kábelezéssel, szereléssel, állványozással
o Nézőtéri fa burkolat felújítása, lazúrfestése
- Színházterem székeinek cseréje (Régi székek bontása, elszállítása, hulladékkezelés; Színházterem új székek telepítése helyszíni felméréssel)
- Színházterem szellőztető berendezés és világítás korszerűsítése: 
o Színházterem szellőztető berendezés telepítése
- Női mosdó teljes körű felújítása
- Előcsarnok és folyosó felújítása
o Nézőtér és előcsarnok közötti hangszigetelt ajtó cseréje
o Közlekedők és előcsarnok mennyezet és oldalfal festése

A projekt eredménye:
A fejlesztési keretében megvalósult a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása, korszerűsítése, sor kerül a színházterem felújítására, a színpad és a nézőtér felújítására, a színházterem székeinek cseréjére, a színházterem szellőztető berendezésének megújítására, a női mosdó korszerűsítésére.
A projekt 2019.12.11-ével befejeződött.
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)