Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFOP-1.2.11-16-2017-00028
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Esély a fiataloknak Sárbogárdon
Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%   
Projekt befejezése: 2021.03.01.
 
Fejér megyében is jól ismert tendencia, hogy a vidéki fiatalok (különösen a fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járásokban) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak, mind a számukra rendelkezésre álló szolgáltatások, mind a munkalehetőségek, az infrastrukturális feltételek és közösségi aktivitások tekintetében rosszabb helyzetben vannak, mint a megyei jogú városokban élők. 
Ezzel párhuzamosan a humán közszolgáltatások (különösen az önkormányzati szolgáltatásokat nézve) erőforrás hiányosak, nincs elegendő szociális munkás, idősgondozó, mentálhigiénés szakember, fejlesztő pedagógus, képzési szakember stb. Az öregedő településszerkezet miatt ugyanakkor sok felújítandó, eladó családi ház van, készül az ipari park, vállalkozási inkubátor ház. Mindezen tényezőket együttesen figyelembe véve a fiatalok itt maradását vagy idecsábítását segítő komplex program hatékonyan tudná segíteni nemcsak a fiatalok élethelyzetének javítását, hanem a település jövőjének fenntarthatóságát is. 

Pályázatunk célja a Sárbogárdon élő, vagy innen elszármazott, valamint az itt letelepedni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy élni tudjanak az itt fellelhető lehetőségekkel és ezen a településen tudjanak családot alapítani és egzisztenciát teremteni. Ennek érdekében a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése részeként 250 órában munkaerőpiaci és vállalkozási kompetencia fejlesztést biztosítunk, 1200 órában elhelyezkedést szolgáló egyéni tanácsadást, életpálya tervezést nyújtunk,  125 órában igényfeltáró csoportos foglalkozást, 250 órában pályaorientációs csoportos foglalkozást, 100 órában pedig álláskeresési technikák oktatását végezzük 80 főnek, a munkaszerzési ismeretek bővítése részeként 3 alkalommal rendezzük meg a szakmák napja rendezvényt.

A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek részeként 12 alkalommal szakmai műhelyt, 2 alkalommal műhelykonferenciát, 3 alkalommal a hiányszakmákról tájékoztató fórumot, 3 alkalommal a cselekvési terv társadalmasításához kapcsolódó fórumot szervezünk, 12 alkalommal munkáltatói fórumokat, 3 alkalommal pedig állásbörzét szervezünk. Az igények alapján városi ifjúsági tanácsot hozunk létre, melyet 36 hónapon keresztül mentorálunk.

A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás és helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a fiatalok számára tevékenység részeként két alkalommal munkahelyi elhelyezkedést szolgáló csoportos szolgáltatásként tematikus képzéseket tartunk, a hiányzó humán szolgáltatási szakmákban való elhelyezkedését segítendő pénzbeli juttatást is adunk a célcsoport számára maximum 24 hónapon keresztül minimum 15 fő számára. Az ismeretátadás és ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása során komplex „esély otthon” információs és tanácsadó pontot is működtetünk a projekt alatt. 

Hazai és uniós pályázati programokban való részvételt segítő kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozásokat 300 órában szervezünk, projektfejlesztő szakértői szolgáltatást biztosítunk fiataloknak, tájékoztató fórumokat szervezünk a célcsoport számára, összesen 10 alkalommal. A városunkban megvalósuló hazai és uniós pályázati programokban való részvételt érdekében személyre szabott egyéni tanácsadásokat biztosítunk legalább 40 fiatalnak 500 órában.

A fiatalok helyben maradását jó gyakorlatok átvételével is elő kívánjuk segíteni. Ennek részeként átvéve a Kaptár Ifjúsági Iroda "Pont neked" című kompetencia fejlesztő programját és módszertanát 200 órában állampolgári kompetenciát, 200 órában konstruktív életvezetési kompetenciát fejlesztünk, adaptáljuk és bevezetjük városunkban a Települési Ifjúsági Kedvezmény Kártya rendszerét, adaptáljuk a CADET-LINK komplex tehetséggondozó programsorozatot és nálunk is bevezetésre kerül a máshol már sikeres helyi fiatal vállalkozók expoja.
A projekt mindösszesen 375 fiatalt von be, a vállalt indikátorra 65 fő (a 25 év alatti résztvevőkre).
 
 

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)