Advent
 
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 2-án

8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Pusztaegres egész területe:
Ady E. u. , Széchenyi I. u., Petőfi S. u., Deák F. u., Fehérvári u., Dózsa Gy. u. , Köztársaság tér, Dégi út, Baross J. u., Hatvani u., Rákóczi F. u. Kossuth L. u.,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.


2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Pusztaegres egész területe, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2022.10.14.
228/2022. (X.14.) önk. határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
229/2022. (X.14.) önk. határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
230/2022. (X.14.) önk. határozat - Napirend
231/2022. (X.14.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
232/2022. (X.14.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
233/2022. (X.14.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
234/2022. (X.14.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
235/2022. (X.14.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
236/2022. (X.14.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
237/2022. (X.14.) önk. határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről
238/2022. (X.14.) önk. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
239/2022. (X.14.) önk. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
240-250/2022. (X.14.) önk. határozat - Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló
251/2022. (X.14.) önk. határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása 2023. évre
252/2022. (X.14.) önk. határozat - Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola kérelme
253/2022. (X.14.) önk. határozat - Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelem elbírálása a Sárbogárd 0637 hrsz-ú ingatlanra tervezett, nem veszélyes építési-bontási, inert hulladék hasznosító telep kialakítása érdekében
254/2022. (X.14.) önk. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárása
255/2022. (X.14.) önk. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
256/2022. (X.14.) önk. határozat - Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület székhelyhasználat

 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Felhívás

Toborzás

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)