Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2021. március

A projekt sikeres zárása megvalósult, minden vállalt tevékenység befejeződött, az épület és az beszerzett eszközök használata folyamatos.
 
2020. december
 
A 2019-ben átadásra került házi orvosi rendelő felújtását követően annak az eszközbeszerzésére került sor a 2020-as évben. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása ezáltal technikai eszközökkel is bővült:
- Vizsgálóasztal
- Fejlámpa
- Vizsgálószék 
- Paraván került beszrezésre többek között.
 
2019. október
A projekt párhuzamosan a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-0004-es projekttel valósult meg, mely a sárszentmiklósi orvosi rendelő teljes körű felújítását tette lehetővé. A műszaki átadásra 2019. október 09-én került. A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016 projektben padlóburkolat, belső nyílászárók cseréjére, helyiségek kifestésére, udvar és parkoló fejlesztésére, tetőcserére és elektromos, valamint épületgépészeti felújítások valósultak meg.
 
2019.05.03.
 
A mai napon hatályba lépett a TOP-4.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárdon, sárszentmiklósi városrészben az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0016 pályázattal Sárbogárd Város 40 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.11.01. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
 
2019. szeptember - Gyorsabb ütemben zajlik a projekt megvalósítása
 
Sárbogárd Város sárszentmiklósi város részében található orvosi rendelő felújítására Sárbogárd Városa két uniós pályázati forrást is elnyert a TOP keretében. A két pályázat által teljes körűen sikerül a rendelő intézetet a XXI. századi elvárásoknak megfelelővé tenni. A jelen pályzat keretében felújítási munkálatok valósulnak meg, míg a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-0004 Sárbogárdon a sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása című pályázat keretében energetikai szempontból kerül korszerűsítésre az épület. Annak érdekében, hogy az épületen egyszerre történjék meg a beavatkozás, a Város vezetése és a kivitelezést elnyert cég vezetői egyetértettek abban, hogy a két projekt munkálatainak párhuzamosan kell haladnia. Ezért várhatón október elején mindkét projekt munkálatai befejeződnek és a lakosok egy modern, igényeknek megfelelő környezetben részesülhetnek egészségügyi alapellátásban.

2019. október 9. - Átadásra került a sárszetmiklósi rendelő
 
Az előzetes terveknek megfelelően a mai napon átadásra került az Orvosi rendelő. A TOP-3.2.1-16-FE1-2017-0004 és a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-0016 pályázatoknak köszönhetően 40-40 millió Forint Unios valamint 8 millió Forint önkormányzati hozzájárulással tudott megvalósulni a kivitelezés.
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)