Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

03.08.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. március 8-án (péntek) 8:00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

 Ülés helye:       Polgármesteri Hivatal Díszterme

                          7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök

3.         Sportegyesület (VAX Kézilabda Egyesület) beszámolója 2023. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról
Előadó:              polgármester
 

4.         Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának és a 2024. évi munkatervének elfogadása

 

Előadó:             polgármester      
 

 5.      Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről

Előadó:              polgármester

 6.         Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása

Előadó:              polgármester

 7.        Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása

Előadó: polgármester

8.         Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előadó:              címzetes főjegyző

 

Előadó:              címzetes főjegyző

         osztályvezetők

 

10.    Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására
Előadó:    polgármester

11.    Gyermekvédelemmel kapcsolatos kiállás
Előadó:    polgármester

12.     Bejelentések
       Előadó: polgármester
        Előadó: polgármester     
         Előadó: polgármester
 

Sárbogárd, 2024. február 26.

 

 
                                                                 Dr. Sükösd Tamás
                                                                                      polgármester

 

Borbély Sándor önálló képviselői indítványa

Tárgy:        Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadására

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)