Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Áramszünet tájékoztató
 

2023. június 9-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 Árpád utca

MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

 Alaprendelet  23/2016. (IX.27.) önk. rendelet

Módosítások:

15/2023. (III.23.) önk. rendelet

21/2022. (X. 27.) önk. rendelete

 7/2022. (II.24.) önk. rendelet

30/2021. (XII.23.) önk. rendelet

28/2019. (XI.28.) önk. rendelet
 


Hatályon kívül helyezte: 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

 

Alaprendelet 

Módosításai:

- 19/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelete


Hatályon kívül helyezve a 9/2016. (IV.27.) önk. rendelettel

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

 a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Alaprendelet

Hatályon kívül helyezve a 6/2016. (II.24.) önk. rendelettel

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

 

Alaprendelet

Módosításai:
-
17/2007. (IV. 22.) Ktr. sz. rendelet
-
26/2007. (VIII. 14.) Ktr. sz. rendelet
-
2/2008. (I. 24.) Ktr. sz. rendelet
-
21/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz. rendelet
-
23/2008. (IX. 9.) Ktr. sz. rendelet
-
6/2009. (I. 26.) Ktr. sz. rendelet
 
-
1/2010. (I. 25.) Ktr. sz. rendelet 
-
29/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelet 
-
30/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelet
-
18/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet
- 20/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet
-
22/2011. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

-
34/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
-
2/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet
-
15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet
-
25/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
-
2/2013.. (I. 22.) önkormányzati rendelet
-
8/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet

- 29/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
- 41/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
-
11/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
-
17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
-
6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató
 
SÁRBOGÁRD BELTERÜLETÉN
2023. 05.15. - 09.15. között
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos!
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről  szóló  8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet>>

Tájékoztató

Visszaállt a normál ügymenet a kormányablakoknál – Budakeszi Város  Önkormányzata

Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: 7:30-14:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 7:30-11:30

Tel.: 06-25/795-248, 06-25/795-249
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály Ügyfélfogadás helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (06.30)

ARISZ Felhívás
ARISZ felhívások

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)