Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2023.02.10.
 
31/2023.(II.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
32/2023.(II.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
33/2023.(II.10.) határozat - Napirend
34/2023.(II.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
35/2023.(II.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
36/2023.(II.10.) határozat -     Sportegyesületek beszámolója 2022. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról
37/2023.(II.10.) határozat -     Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről
38/2023.(II.10.) határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
39/2023.(II.10.) határozat -       A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2023/2024-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
40/2023.(II.10.) határozat -          A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása
41/2023.(II.10.) határozat - A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde éves nyitva tartási rendjének megállapítása
42/2023.(II.10.) határozat -     Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
43/2023.(II.10.) határozat - Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
44/2023.(II.10.) határozat -     Sárbogárd Város Településszerkezeti Tervéről szóló 5/2017. (I. 20.) számú határozat módosítása
45/2023.(II.10.) határozat -       Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2023. évi bérleti díj felhasználásáról
46/2023.(II.10.) határozat -       Döntés a 7000 Sárbogárd, belterület 389.hrsz.-ú ingatlanból tulajdonrész felajánlásról
47/2023.(II.10.) határozat -      Címerhasználat engedélyezése
48/2023.(II.10.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
49/2023.(II.10.) határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
50/2023.(II.10.) határozat - Döntés a helyi közösségi közlekedés finanszírozásáról
51/2023.(II.10.) határozat - Sárbogárd város Fenntartható Városfejl. Strat.-nak és a TOP Plusz Városfejl. Programtervének elfogadása
52/2023.(II.10.) határozat - Tulajdonosi hozzájárulás a Sárbogárd SE részére sporttelep fejlesztéséhez és a TAO pályázat benyújtásához
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)