.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2020. augusztus 14.
70/2020. (VIII.14.)  határozat- Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
71/2020. (VIII.14.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
73/2020. (VIII.14.)  határozat - Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi  tevékenységéről
74/2020. (VIII.14.)  határozat - A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok felülvizsgálata
75/2020. (VIII.14.)  határozat- A veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletek felülvizsgálata
76/2020. (VIII.14.)  határozatJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
77/2020. (VIII.14.)  határozat - Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  tevékenységéről
78/2020. (VIII.14.)  határozat -    Sárbogárd Város Gazdasági Programja és Fejlesztési Terve 2019-2024. évekre
79/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról
80/2020. (VIII.14.)  határozat -    Döntés a Pusztaegres (Sárhatvan) 1075 hrsz-ú zártkert besorolású ingatlan értékesítéséről
81/2020. (VIII.14.)  határozat - A közétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjainak emelése
82/2020. (VIII.14.)  határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
83/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról
84/2020. (VIII.14.)  határozat -    Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerződés újrakötéséről
85/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés a Kislóki Faluház épületének használatáról
86/2020. (VIII.14.)  határozat - Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása
87/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés a Sárszentmiklósi „Kispálya” vagyonkezelői jogának visszavételéről
88/2020. (VIII.14.)  határozat - Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása
89/2020. (VIII.14.)  határozat - Sárbogárd 0238/45, /46, 0545/11 hrsz-ú ingatlanok bérleti díjának módosítása
90/2020. (VIII.14.)  határozat -    Pályázat benyújtása az MLSZ Óvoda Pályaépítési Programra
91/2020. (VIII.14.)  határozat -    A Sárhatvani közösségi ház üzemeltetési szerződésének felbontása
92/2020. (VIII.14.)  határozat - Sárbogárdi IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása
93/2020. (VIII.14.)  határozat - Polgármester érintettség miatti, szavazásból történő kizárása
94/2020. (VIII.14.)  határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)