.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020. augusztus 14.
70/2020. (VIII.14.)  határozat- Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
71/2020. (VIII.14.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
73/2020. (VIII.14.)  határozat - Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi  tevékenységéről
74/2020. (VIII.14.)  határozat - A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok felülvizsgálata
75/2020. (VIII.14.)  határozat- A veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletek felülvizsgálata
76/2020. (VIII.14.)  határozatJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
77/2020. (VIII.14.)  határozat - Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  tevékenységéről
78/2020. (VIII.14.)  határozat -    Sárbogárd Város Gazdasági Programja és Fejlesztési Terve 2019-2024. évekre
79/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról
80/2020. (VIII.14.)  határozat -    Döntés a Pusztaegres (Sárhatvan) 1075 hrsz-ú zártkert besorolású ingatlan értékesítéséről
81/2020. (VIII.14.)  határozat - A közétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjainak emelése
82/2020. (VIII.14.)  határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
83/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról
84/2020. (VIII.14.)  határozat -    Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerződés újrakötéséről
85/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés a Kislóki Faluház épületének használatáról
86/2020. (VIII.14.)  határozat - Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása
87/2020. (VIII.14.)  határozat - Döntés a Sárszentmiklósi „Kispálya” vagyonkezelői jogának visszavételéről
88/2020. (VIII.14.)  határozat - Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása
89/2020. (VIII.14.)  határozat - Sárbogárd 0238/45, /46, 0545/11 hrsz-ú ingatlanok bérleti díjának módosítása
90/2020. (VIII.14.)  határozat -    Pályázat benyújtása az MLSZ Óvoda Pályaépítési Programra
91/2020. (VIII.14.)  határozat -    A Sárhatvani közösségi ház üzemeltetési szerződésének felbontása
92/2020. (VIII.14.)  határozat - Sárbogárdi IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása
93/2020. (VIII.14.)  határozat - Polgármester érintettség miatti, szavazásból történő kizárása
94/2020. (VIII.14.)  határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
Koronavírus tájékoztató
 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató


Vertikál

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2021 Határozat  -   Kérelem

 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
-