Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Projektről
 
 TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd, Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében
Összköltség: 216 168 000 Ft
Szerződött támogatás összege: 200 722 287 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezése: 2021.11.30.
 
A projekt célja Sárbogárd pusztaegresi városrészében található szegregátum, illetve akcióterület infrastrukturális állapotának javítása, ezáltal a szegregátumban élő családok társadalmi mobilitásának elősegítése a lakókörnyezetet érintő fejlesztések által. A projektben Sárbogárd Pusztaegres akcióterületén szociális városrehabilitáció keretében a településrész megújítása valósul meg, annak érdekében, hogy az ott található szegregátumban élők lakókörnyezete minőségi fejlődését, ezáltal az ott élők társadalmi integrációját elősegítsük. A projekt preventív jellegű abban az értelemben, hogy célja Pusztaegres városrész további szegregálódásának megelőzése, a településrészen élő lakosság megtartása. 
Lakófunkciót erősítő tevékenységek keretében 1 db szolgálati lakás kerül kialakításra az akcióterület, illetve a szegregátum területén dolgozó szociális munkás számára.
Emellett az önkormányzat szociális bérlakások felújítását tervezi beavatkozási helyszínen, illetve a szegregátum területén. Az önkormányzatnak csak néhány szociális bérlakása van, a tulajdonában lévő lakások nagy része szolgálati lakásként funkcionál, jelenleg az ingatlanok lakottak. Ezért a lakás és bérlőállomány felmérését, a szegregátumban folytatott társadalmi integrációs programok elindulását, a tapasztalatok összegzését követően a projektfejlesztési időszakban kerül pontosan meghatározásra, ezen tevékenységek pontos helye és tartalma. Ingatlanvásárlásra a fent leírt okok miatt szükség lesz. A célcsoport számára megvásárlásra/kialakításra/felújításra kerülő lakóingatlanok esetében a felhívásban foglaltak maximális mértékben figyelembe lesznek véve.
A kialakításra kerülő közösségi ház lesz a színtere jelen projekttel párhuzamosan futó szoft programoknak, amelyek célja a szegregátumban élők társadalmi mobilitásának elősegítése, társadalmi integrációja. Emellett az épületben kerül kialakításra a szociális munkás, illetve a polgárőrség irodája is. Kialakításra kerül továbbá egy teleház jellegű szoba is, amely informatikai és egyéb képzéseknek lesz a helyszíne. Az épületben lesz rendezvényterem és egy kisebb oktatóterem is. A településrészen, sőt a településen sem, nem működik olyan tanműhely jellegű helyszín, ahol a hátrányos helyzetű, de adott esetben képzésben részt vevők gyakorolni tudják a tanult mesterségük alapvető fogásait, továbbá ahol lehetőségük van, kisebb javítások, barkácsolások elvégzésére. Ez lakókörnyezetük fejlesztésén túl, motivációjukat, szakmai ismereteiket, képességeiket, készségeiket is fejleszti. Az otthon, a lakókörnyezet fejlesztése révén életszínvonaluk minőségi javulása is megvalósul, a készségfejlesztés, gyakorlás, eszközpark révén lehetőségük lesz integrálódni a munka világába is. A tanműhely a közösségi ház szervezeti keretei között fog működni, az üzemeltetés szabályait, az önkormányzat, a szociális munkások és a szegregátum képviselői együtt fogják kidolgozni. 
Egyéb kapcsolódó fejlesztések keretében az akcióterületen lévő játszótér és kapcsolódó zöldfelület kerül felújításra. 
A projekt konzorciumban valósul meg, partnerek: Sárbogárd Város Önkormányzata, Albensis Nonprofit Kft., Együttműködő partner: Echo Innovációs Műhely. 
Sárbogárd a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Komplex programmal fejlesztendő" járásban van. 
A projekt keretében megvalósuló kivitelezés során lehetőség lesz az alacsony státuszú emberek számára az esetleges munkavállalásra. 
A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését a beruházást magában foglaló beavatkozási területen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A célok elérése érdekében és a felhívás előírásaival összhangban minden olyan tevékenységgel terveztünk, mely a projekt sikeres megvalósítását eredményezi. A beruházási költségvetés tervezése során takarékosságra törekedtünk, az építési költségek előzetes becslését szakember készítette.
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)