Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

A Projektről
 
 TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd, Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében
Összköltség: 200 829 734 Ft
Szerződött támogatás összege: 216 168 000 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.
 
A projekt célja Sárbogárd pusztaegresi városrészében található szegregátum, illetve akcióterület infrastrukturális állapotának javítása, ezáltal a szegregátumban élő családok társadalmi mobilitásának elősegítése a lakókörnyezetet érintő fejlesztések által. A projektben Sárbogárd Pusztaegres akcióterületén szociális városrehabilitáció keretében a településrész megújítása valósul meg, annak érdekében, hogy az ott található szegregátumban élők lakókörnyezete minőségi fejlődését, ezáltal az ott élők társadalmi integrációját elősegítsük. A projekt preventív jellegű abban az értelemben, hogy célja Pusztaegres városrész további szegregálódásának megelőzése, a településrészen élő lakosság megtartása. 
Lakófunkciót erősítő tevékenységek keretében 1 db szolgálati lakás kerül kialakításra az akcióterület, illetve a szegregátum területén dolgozó szociális munkás számára.
Emellett az önkormányzat szociális bérlakások felújítását tervezi beavatkozási helyszínen, illetve a szegregátum területén. Az önkormányzatnak csak néhány szociális bérlakása van, a tulajdonában lévő lakások nagy része szolgálati lakásként funkcionál, jelenleg az ingatlanok lakottak. Ezért a lakás és bérlőállomány felmérését, a szegregátumban folytatott társadalmi integrációs programok elindulását, a tapasztalatok összegzését követően a projektfejlesztési időszakban kerül pontosan meghatározásra, ezen tevékenységek pontos helye és tartalma. Ingatlanvásárlásra a fent leírt okok miatt szükség lesz. A célcsoport számára megvásárlásra/kialakításra/felújításra kerülő lakóingatlanok esetében a felhívásban foglaltak maximális mértékben figyelembe lesznek véve.
A kialakításra kerülő közösségi ház lesz a színtere jelen projekttel párhuzamosan futó szoft programoknak, amelyek célja a szegregátumban élők társadalmi mobilitásának elősegítése, társadalmi integrációja. Emellett az épületben kerül kialakításra a szociális munkás, illetve a polgárőrség irodája is. Kialakításra kerül továbbá egy teleház jellegű szoba is, amely informatikai és egyéb képzéseknek lesz a helyszíne. Az épületben lesz rendezvényterem és egy kisebb oktatóterem is. A településrészen, sőt a településen sem, nem működik olyan tanműhely jellegű helyszín, ahol a hátrányos helyzetű, de adott esetben képzésben részt vevők gyakorolni tudják a tanult mesterségük alapvető fogásait, továbbá ahol lehetőségük van, kisebb javítások, barkácsolások elvégzésére. Ez lakókörnyezetük fejlesztésén túl, motivációjukat, szakmai ismereteiket, képességeiket, készségeiket is fejleszti. Az otthon, a lakókörnyezet fejlesztése révén életszínvonaluk minőségi javulása is megvalósul, a készségfejlesztés, gyakorlás, eszközpark révén lehetőségük lesz integrálódni a munka világába is. A tanműhely a közösségi ház szervezeti keretei között fog működni, az üzemeltetés szabályait, az önkormányzat, a szociális munkások és a szegregátum képviselői együtt fogják kidolgozni. 
Egyéb kapcsolódó fejlesztések keretében az akcióterületen lévő játszótér és kapcsolódó zöldfelület kerül felújításra. 
A projekt konzorciumban valósul meg, partnerek: Sárbogárd Város Önkormányzata, Albensis Nonprofit Kft., Együttműködő partner: Echo Innovációs Műhely. 
Sárbogárd a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Komplex programmal fejlesztendő" járásban van. 
A projekt keretében megvalósuló kivitelezés során lehetőség lesz az alacsony státuszú emberek számára az esetleges munkavállalásra. 
A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését a beruházást magában foglaló beavatkozási területen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A célok elérése érdekében és a felhívás előírásaival összhangban minden olyan tevékenységgel terveztünk, mely a projekt sikeres megvalósítását eredményezi. A beruházási költségvetés tervezése során takarékosságra törekedtünk, az építési költségek előzetes becslését szakember készítette.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)