Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Közbeszerzés
3.3.7 Közbeszerzések
 feltöltés folyamatban
 

 

 
Az oldalon a keresőbe az Ajánlatkérő nevéhez be kell írni Sárbogárd Város Önkormányzata

 
 
2023. évi közbeszerzések
EKR: EKR000458672021/H005 Kerékpárút fejlesztés Részletek
 
2022. évi közbeszerzések
EKR: EKR000458672021/H003 Kerékpárút fejlesztés Részletek
EKR: EKR000033712020/H006 Sárbogárdi iparterület fejlesztése Részletek
EKR: EKR000458672021/H004 Kerékpárút fejlesztés Részletek
 
 
 
2021. évi közbeszerzések
EKR000609322021 Sportcsarnok építése Részletek
EKR000458672021 Kerékpárút fejlesztés Részletek
EKR000299282021 Sárbogárdi iparterület fejlesztése II. Részletek
EKR000299592021 Sárbogárd Sport utca, útépítési munkálatok Részletek
 
 
2020. évi közbeszerzések
 
EKR000822482020 Zöld Város építési beruházás  RÉSZLETEK>>>
EKR000033712020 Sárbogárdi iparterület fejlesztése RÉSZLETEK>>>
EKR000148692020 Pusztaegres szociális városrehabilitáció RÉSZLETEK>>>
 
 
2019. évi közbeszerzések
 
2019.évi közbeszerzési terv 

2019.

EKR001648612019 Központi háziorvosi ügyeleti feladatok  RÉSZLETEK>>>

EKR000844222019 Orvosi rendelő felújítása II. ütem RÉSZLETEK>>>

EKR000609012019 Inkubátorház kivitelezése Sárbogárdon RÉSZLETEK>>>

EKR000339072019 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása RÉSZLETEK>>>

 
 2018. évi közbeszerzések
 
2018.évi közbeszerzési terv 

2018.

EKR000983152018 Sárszentmiklósi orvosi rendelő energet. felúj. RÉSZLETEK>>>

EKR000325592018 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon RÉSZLETEK>>>

EKR000071482018 Iparterület nagy-középnyomású gázvezeték kiváltása RÉSZLETEK>>>

 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)