Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2022.08.10.
 
168/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
169/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
170/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Napirend
171/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
172/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
173/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
174/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
175/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
176/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
177/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Döntés a helyi közösségi közlekedést érintő menetrend változásáról és a Közszolgáltató finanszírozásáról
178/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása
179/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása
180/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása
181/2022. (VIII.10.) önk. határozat -  Földterületek bérleti díjának megállapítása 2023-as évre
182/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Döntés a Sárbogárd 1908 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
183/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és működési Szabályzatának módosítása
184/2022. (VIII.10.) önk. határozat -   Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2022. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
185/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2022. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
186/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2022. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
187/2022. (VIII.10.) önk. határozat - Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók szociális és Gyermekjóléti Társulás tevékenységéről
188/2022. (VIII.10.) önk. határozat -A polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
189/2022. (VIII.10.) önk. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
190/2022. (VIII.10.) önk. határozat -Dr. Venicz Anita címzetes főjegyző cím adományozási juttatásának megálapítása
191/2022. (VIII.10.) önk. határozat -Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft. ellátási területének bővítése
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)