Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
2024. március 4-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 5-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Kislók Tavasz u. 5.

2024. március 8-án
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 19-én
8.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Pusztaegres -Deák F. u.

2024. március 19-én
12.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Csík u.

2024. március 21-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd - Rétszilas

Fehérvári út teljes, Bocskai utca teljes, MÁV teljes területén, Hadnagy pszt., Lovarda Tr. teljes területén,Juhászat Tr. teljes területén


2024. március 27-én
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd

Radnóti Miklós u. teljes, Berzsenyi Dániel u. teljes, Tinódy u. 48- 110, 45 – 123, Mányoki u. teljes,Kertalja u. teljes

 és

Asztalos u. 2.,Ady E. u. 177/C, 177/B

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.10.14.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 
2022. október 14-én (péntek) 9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

Ülés helye:    Polgármesteri Hivatal Díszterme

                     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

Borbély Sándor és Paczona Lajosné képviselők önálló indítványa

1.     1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök

3.    Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről

Előadó:         polgármester
                  intézményvezetők

4.    A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

                                                                                 Teljes SZMSZ>>

Előadó:         polgármester

5.    A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló munkatervének véleményezése

Előadó:         polgármester

6.    A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:         címzetes főjegyző

7.    Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló rendelet elfogadása

Előadó:         címzetes főjegyző

8.    A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:         címzetes főjegyző

9.                  9. Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló

Előadók:        önkormányzati képviselők

10. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása 2023. évre

Előadó:         címzetes főjegyző

11. Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Előadó:         polgármester

12. Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelem elbírálása a Sárbogárd 0637 hrsz-ú ingatlanra tervezett, nem veszélyes építési-bontási, inert hulladék hasznosító telep kialakítása érdekében

Előadó:          polgármester

 

       13.A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

           Előadó:         címzetes főjegyző

  1. Bejelentések

Sárbogárd, 2022. október 4.

 dr. Sükösd Tamás   
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

KSH

Kéményseprés
TÁJÉKOZTATÓ
2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv ideje:
2024. február 5. - március 19.

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

FMKIK

Fáklyafutás

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)