Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2021.09.10.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2021. szeptember 10- én (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
                   7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

          Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.        Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:                    jegyző

4.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda beszámolója tevékenységéről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő nevelési évre való felkészülés teendőiről
MELLÉKLETEK    1.    2.   3.  4.  

                    Előadó:                    polgármester

5.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Tervének módosítása

          Előadó:                    polgármester

6.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda Házirendjének módosítása

          Előadó:                    polgármester

7.        A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási           Megállapodásának módosítása

          Előadó:                    polgármester

8.        Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évre

          Előadó:                    polgármester

9.        Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátására

          Előadó:                    polgármester

10.      Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő    ivóvíz, szennyvízelvezető – és szennyvíztisztító vízi-közmű rendszerek 2022-2036.évi           Gördülő Fejlesztési terve

          Előadó:                    polgármester

11.      Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása

          Előadó:                    jegyző

12.     A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó :         jegyző

13.      Bejelentések

 

Sárbogárd, 2021. szeptember 2.

                                                                    dr. Sükösd Tamás
                                                                      polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)