Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.03.11.

FELTÖLTÉS FOLYAMATBAN

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2022. március 11- én (péntek) 8.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme

                     7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

          Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.       Madarász József Városi Könyvtár  2021. évi szakmai beszámolójának és a 2022.évi munkatervének elfogadása

          Előadó:          polgármester

4.       Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előadó:          polgármester

5.        Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előadó:          polgármester

6.       Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde nyári zárva tartása

          Előadó:          jegyző

7.       A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előadó:          polgármester

8.       Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2021. évi bérleti díj elszámolásáról

          Előadó:          polgármester

9.        A 2022. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása

          Előadó:          polgármester

10.      Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről

          Előadó:          polgármester

11.      Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására

          Előadó:          polgármester

12.     Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása

          Előadó:          polgármester

13.     Intézményi és szociális közétkeztetési szolgáltatás díjának emelése

          Előadó:          polgármester

14.      Közbeszerzési szabályzat módosítása

          Előadó:          jegyző

15.     Éves közbeszerzési terv elfogadása

          Előadó:          jegyző

16.     Pályázat benyújtása a TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című felhívásra

          Előadó:          polgármester

17.     A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői Közszolgálati Szabályzatának elfogadása

          Előadó:          jegyző

18.     Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására

          Előadó:          polgármester

19.     Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása

          OKSB elnöke

20.     A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

21.      Bejelentések

21/1  Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezés I.

21/2  Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezés II.

21/3  Kiegészítő forrás igénylése "Sárbogárdi iparterület fejlesztése" projekthez

Sárbogárd, 2022. március 2.

                                                      dr. Sükösd Tamás

                                                       polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)