.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020.10.09.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2020. október 9-én (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme
                           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.          Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.        Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről

          Előadók:        polgármester

                               intézményvezetők

4.        Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló

          Előadók:        önkormányzati képviselők

                              

5.        A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról

          Előadók:        bizottságok elnökei

6.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervének      véleményezése

          Előadó:          polgármester

7.        A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

          Előadó:          jegyző

 8.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

9.        A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

10.      Iskolai körzethatárok véleményezése

           Előadó:         jegyző

11.      Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye működési körzetének véleményezése

           Előadó:         jegyző

12.      A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése

           Előadó:         polgármester

13.      A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése

           Előadó:         polgármester

14.      Sárhatvani közösségi ház épületének üzemeltetése

           Előadó:         polgármester

 15.      A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása

           Előadó:         polgármester

16.      Igazgatási szünet elrendelése

          Előadó:          jegyző

17.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

18.      Bejelentések

          18/1 Közművelődési megállapodás a József A. M.K.
            
üzemeltetésére

          Előadó:          polgármester
   
       18/2  2020/21-es nevelési évre szóló Sárbogárdi Zengő  
            Óvodában a járványügyi  készenlét idején alkalmazandó
            eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Tervének módosítása

          Előadó:          polgármester

 

Sárbogárd, 2020. szeptember 29.

  

dr. Sükösd Tamás
   polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem