Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2020.10.09.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2020. október 9-én (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme
                           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.          Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.        Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről

          Előadók:        polgármester

                               intézményvezetők

4.        Önkormányzati képviselők tevékenységéről szóló beszámoló

          Előadók:        önkormányzati képviselők

                              

5.        A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról

          Előadók:        bizottságok elnökei

6.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervének      véleményezése

          Előadó:          polgármester

7.        A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

          Előadó:          jegyző

 8.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

9.        A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

10.      Iskolai körzethatárok véleményezése

           Előadó:         jegyző

11.      Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye működési körzetének véleményezése

           Előadó:         jegyző

12.      A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése

           Előadó:         polgármester

13.      A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése

           Előadó:         polgármester

14.      Sárhatvani közösségi ház épületének üzemeltetése

           Előadó:         polgármester

 15.      A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása

           Előadó:         polgármester

16.      Igazgatási szünet elrendelése

          Előadó:          jegyző

17.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

18.      Bejelentések

          18/1 Közművelődési megállapodás a József A. M.K.
            
üzemeltetésére

          Előadó:          polgármester
   
       18/2  2020/21-es nevelési évre szóló Sárbogárdi Zengő  
            Óvodában a járványügyi  készenlét idején alkalmazandó
            eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Tervének módosítása

          Előadó:          polgármester

 

Sárbogárd, 2020. szeptember 29.

  

dr. Sükösd Tamás
   polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)