Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2.3 Közszolgáltatások

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján 2. III.

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

 Bölcsödei ellátás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.

A 0-3 éves  korú gyermekek ellátása

Szolg. díja:  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.


Helyettes szülői ellátás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164.

Krízis helyzetbe jutott családok gyermekeinek ellátása

Szolg. díja:  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.


 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

 

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Család -és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Szolgálat

7000 Sárbogárd, Jószef A. út 14.

Családoknak segítségnyújtás, gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.


 

Szociális étkeztetés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7

Szociálisan rászorultak étkeztetése.

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.


 

Nappali ellátás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7

Szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.


 


 Házi segítségnyújtás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7

 Igénybevevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosító szolgáltatás.

 Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.


 Megszűnt a 33/2022. (XI.09.) határozat alapján

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7

Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk ésszociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesidőskorú részére, a krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Szolg. díja:

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.

 


Ápolást, gondozást nyújtó otthon

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Ady E. út 39-41.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátása lakhatás biztosításával.

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.


Időskorúak gondozóháza

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátása és átmeneti elhelyezése.

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.


Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tury M.u.2

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátása és átmeneti elhelyezése.

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.   

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Ügyeleti ellátás

Orvosi ügyelet Sárbogárd, Ady E. u. 79-83.

 Sürgősségi betegellátás -  Sárbogárd, Hantos, Nagylók

 Szolg. díja:  Jogos igénybevétel esetén ingyenes


 

Felnőtt orvosi ellátás

I. körzet 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2.

II. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

III. körzet 7000 Sárbogárd, Szent István u. 96.

IV. körzet 7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 151. 

V. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

VI. körzet 7018 Pusztaegres, Köztársaság tér 10.

Háziorvosi ellátás

Szolg. díja: térítésmentes


 


Gyermekorvosi ellátás

I.körzet –

II. körzet:

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

7003 Sárszentmiklós, Köztársaság u. 151.

III. körzet:

7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2. 

7000 Sárbogárd Szent I. u. 96.

0-18 éves korig házi gyermekorvosi ellátás

Szolg. díja: térítésmentes


 Védőnői ellátás

I., II., V. körzet 7000 Sárbogárd, József A. u. 17/a

III. körzet 7000 Sárbogárd, Szent I. u. 96.

IV. körzet 7003 Sárbogárd/Sárszentmiklós Köztársaság u. 151.

VI. körzet 7018 Pusztaegres Köztársaság tér 10.

0-3 éves korú gyermekek gondozása

Szolg. díja:  térítésmentes

-----

Sárbogárdi Zengő Óvoda

7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye

 

7000 Sárbogárd, Szent István út 49

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

7003 Sárbogárd/Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye

7018 Pusztaegres Hatvani út 50.

 3--6 éves korú gyermekek gondozása

 Szolg. díja: térítésmentes

---

 Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

 

7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.

 

 

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

7000 Sárbogárd, Szent István utca 82-84.

 

 

Sárszentmiklós Általános Iskola

7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

 

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

 

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7000 Sárbogárd, József Attila utca 20.

 

Iskoláskorú gyermekek gondozása

 

Szolg. díja:térítésmentes 


 


Iskolaegészségügyi ellátás

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.

 


Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

7000 Sárbogárd, Szent István utca 82-84.

 
 

Sárszentmiklós Általános Iskola

7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

 

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

 

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7000 Sárbogárd, József Attila utca 20.

 

 Iskoláskorú gyermekek kötelező védőoltása, szűrővizsgálatok

 

 Szolg. díja: térítésmentes


 

 

 

Fogorvosi alapellátás

I. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

II. és III. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 222.

 Fogászati ellátás

Szolg. díja : 48/1997. (XII.17.) NM rendelet és 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján

 


 

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI ÉS
KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

 

 

Óvodai ellátás

 Sárbogárdi Zengő Óvoda

7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.


Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye

7000 Sárbogárd, Szent István út 49

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

7003 Sárbogárd/Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.


Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye

7018 Pusztaegres Hatvani út 50.

 

 

3-6 éves korú gyermekek napközbeni ellátása

 

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.

 

 


 


Könyvtár

Madrász József Város Könyvtár
7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.

Nyilvános könyvtári ellátás, felnőtt és gyermek részleg

Szolg. díja: Könyvtárhasználati szabályzat http://www.mjvkonyvtar.hu

 

 


 

Kiállító terem

Sárbogárd Ady. E. u. 164.

Állandó és időszakos kiállítások

Szolg. díja: -

  

 

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ, SZERZŐDÉSESSEL ELLÁTOTT

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK

 

 

Egészséges ivóvíz ellátás, szennyvízhálózat működtetése, szennyvíztelep kezelése

Fejérvíz Zrt.

7000 Sárbogárd, Tinódy u.

 

 

Ivóvíz ellátás biztosítása, szennyvízhálózat működtetése

 
Szolg. díja:
www.fejerviz.hu  Díjak

 


   

 

Közvilágítás

E-ON

Budapest


Városi közvilágítási rendszer szolgáltatása


Szolg. díja: lakosságnak ingyenes, a szolgáltatónak az Önkormányzat fizet szerződés alapján

 


 

 

Helyi közutak fenntartása

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 Önkormányzat tulajdonában lévő utak, utcák karbantartása, javítása, forgalmi rendek kialakítása

 

Szolg. díja: -

 


  

 

Helyi közterületek fenntartása

Vámos-Molnár Nóra e.v.

7018 Sárbogárd-Pusztaegres Fehérvári út 9.

 Zöldfelület gondozás, szemétszedés, takarítás, vásár és piac üzemeltetés

 

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről alapján

 


 


Háztartási szilárd hulladékok kezelése

 Vertikál Zrt.

 

Polgárdi, Szabadság u. 26, 8154

 A lakossági és közterületi szilárd hulladék elszállítása ütemterv szerint, egyedi megrendelés alapján

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  alapján 
Hulladéklerakó telep üzemeltetése

Vertikál Zrt.

7000 Sárbogárd-Kislók telep

 Hulladékártalmatlanítás ellátása érdekében regionális hulladékkezelési létesítmény

 Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  alapján

 


 


Játszóterek üzemeltetése

Polgármesteri Hivatal

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

DÉSZOLG Kft.

2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.

 

Meglévő játszóterek biztonságos, előírásoknak megfelelő üzemeltetése, javítása.

 

Szolg. díja: -Állati hulladékok ártalmatlanítása és gyepmesteri feladatok

Vertikál Kft.

 

Polgárdi, Szabadság u. 26, 8154

és Sárközi Károly (Nagyhörcsökpuszta)

 Kóbor ebek befogása közterületen, elhullott állati tetemek előírásoknak megfelelő begyűjtése és elszállítása a város közterületén

 

Szolg. díja: Bejelentés alapján közterületről önkormányzat fizeti

                 Lakossági igény szerint a szolgáltató díjszabása alapján


 


 

Folyékony hulladékkezelés

Killer Mihály Sárbogárd, Árpád u. 60.

 Sárbogárd közigazgatási területén a szennyvízhálózattal nem rendelkező településrészekről történő folyékonyhulladék elszállítása

 

 Szolg. díja: A szolgáltató díjszabása alapján


 

Köztemetők üzemeltetése

 

Vámos-Molnár Nóra e.v.

7018 Sárbogárd-Pusztaegres Fehérvári út 9.

Temetők fenntartása

Szolg. díja: 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet

 


 


Helyi buszközlekedés

 

Régió 2007 Kft.
8142 Úrhida,  Dózsa Gy. u. 48.

 

Sárbogárd város közigazgatási területén végzendő helyi menetrend szerinti autóbusszal történő  személyszállítási tevékenység

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján


  

Távhő szolgáltatás

 EQUANS

 • Cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 15.
  Távhő vezető: Nagy István
  Telefon: +36 25 460 235
  Fax: +36 25 460 235
  E-mail: sbogardtavho.hu@equans.com
  7000 Sárbogárd, József A. u. 15.

 

Lakossági és egyéb fogyasztók részére távhőszolgáltatás és melegvíz szolgáltatás biztosítása

 Szolg. díja:  https://equans.hu/tavho/sarbogard/


 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK>>

 


Archivum:

 
- Szociális ellátás és gyermekvédelmi feladatok
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)