Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2.3 Közszolgáltatások

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján 2. III.

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

 

Bölcsödei ellátás
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.

A 0-3 éves  korú gyermekek ellátása


Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.

 


Helyettes szülői ellátás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164.


Krízis helyzetbe jutott családok gyermekeinek ellátása


Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Család -és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Szolgálat

7000 Sárbogárd, Jószef A. út 14.


Családoknak segítségnyújtás, gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.


Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.Szociális étkeztetés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7


Szociálisan rászorultak étkeztetése.


Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.Nappali ellátás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7


Szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása

 

Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról. Házi segítségnyújtás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7

 

Igénybevevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosító szolgáltatás.

 

Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7


Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk ésszociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesidőskorú részére, a krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


Szolg. díja:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.


 

Ápolást, gondozást nyújtó otthon

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Ady E. út 39-41.

 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátása lakhatás biztosításával.


Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.Időskorúak gondozóháza

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7.

 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátása és átmeneti elhelyezése.

 

Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Tury M.u.2

 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátása és átmeneti elhelyezése.
 

Szolg. díja:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.

    

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 

Ügyeleti ellátás

Orvosi ügyelet Sárbogárd, Ady e. u. 79-83.

 

Sürgősségi betegellátás -  Sárbogárd, Hantos, Nagylók

 

Szolg. díja:
Jogos igénybevétel esetén ingyenesFelnőtt orvosi ellátás

I. körzet 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2.

II. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

III. körzet 7000 Sárbogárd, Szent István u. 96.

IV. körzet 7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 151. 

V. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

VI. körzet 7018 Pusztaegres, Köztársaság tér 10.


Háziorvosi ellátás


Szolg. díja:
térítésmentesGyermekorvosi ellátás

I.körzet –

II. körzet:

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

7003 Sárszentmiklós, Köztársaság u. 151.

III. körzet:

7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2. 

7000 Sárbogárd Szent I. u. 96.

0-18 éves korig házi gyermekorvosi ellátás

 

Szolg. díja:
térítésmentes


 

 

 Védőnői ellátás

I., II., V. körzet 7000 Sárbogárd, József A. u. 17/a

III. körzet 7000 Sárbogárd, Szent I. u. 96.

IV. körzet 7003 Sárbogárd/Sárszentmiklós Köztársaság u. 151.

VI. körzet 7018 Pusztaegres Köztársaság tér 10.

 

0-3 éves korú gyermekek gondozása

Szolg. díja:

térítésmentes

-------

Sárbogárdi Zengő Óvoda

7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye

7000 Sárbogárd, Szent István út 49

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

7003 Sárbogárd/Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye

7018 Pusztaegres Hatvani út 50.

 

3-6 éves korú gyermekek gondozása

 

Szolg. díja:

térítésmentes


--------

 

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.

 

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

7000 Sárbogárd, Szent István utca 82-84.

 

Sárszentmiklós Általános Iskola

7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

 

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

 

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7000 Sárbogárd, József Attila utca 20.

 

Iskoláskorú gyermekek gondozása


Szolg. díja:

térítésmentes

 Iskolaegészségügyi ellátás


Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.

 

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

7000 Sárbogárd, Szent István utca 82-84.

 

Sárszentmiklós Általános Iskola

7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.

 

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

7000 Sárbogárd, József Attila utca 4.

 

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7000 Sárbogárd, József Attila utca 20.

 

Iskoláskorú gyermekek kötelező védőoltása, szűrővizsgálatok

 

Szolg. díja:
térítésmentes


 

Fogorvosi alapellátás

I. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

II. és III. körzet 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 222.

 

Fogászati ellátás


Szolg. díja :

48/1997. (XII.17.) NM rendelet és 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján

 


KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI ÉS
KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

 

Óvodai ellátás

 Sárbogárdi Zengő Óvoda

7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye

7000 Sárbogárd, Szent István út 49

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

7003 Sárbogárd/Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye

7018 Pusztaegres Hatvani út 50.

 

3-6 éves korú gyermekek napközbeni ellátása

 

Szolg. díja:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről alapján.

 Könyvtár

Madrász József Város Könyvtár
7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.

Nyilvános könyvtári ellátás, felnőtt és gyermek részleg

Szolg. díja: Könyvtárhasználati szabályzat http://www.mjvkonyvtar.hu

 


Kiállító terem

Sárbogárd Ady. E. u. 164.

Állandó és időszakos kiállítások

Szolg. díja: -

  

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ, SZERZŐDÉSESSEL ELLÁTOTT

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK

 

Egészséges ivóvíz ellátás, szennyvízhálózat működtetése, szennyvíztelep kezelése

Fejérvíz Zrt.

7000 Sárbogárd, Tinódy u.

 

Ivóvíz ellátás biztosítása, szennyvízhálózat működtetése

 
Szolg. díja: www.fejerviz.hu  Díjak

 


   

Közvilágítás

E-ON

Budapest


Városi közvilágítási rendszer szolgáltatása


Szolg. díja: lakosságnak ingyenes, a szolgáltatónak az Önkormányzat fizet szerződés alapján

 


 

Helyi közutak fenntartása

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Önkormányzat tulajdonában lévő utak, utcák karbantartása, javítása, forgalmi rendek kialakítása

 

Szolg. díja: -

 


  

Helyi közterületek fenntartása

DÉSZOLG Kft.

2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.

 

Zöldterületek fenntartása és közterületek köztisztasági feladatainak ellátása

 

Szolg. díja:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről alapján

 Háztartási szilárd hulladékok kezelése

 

Vertikál Zrt.

Polgárdi, Szabadság u. 26, 8154

 

A lakossági és közterületi szilárd hulladék elszállítása ütemterv szerint, egyedi megrendelés alapján

 

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  alapjánHulladéklerakó telep üzemeltetése

Vertikál Zrt.

7000 Sárbogárd-Kislók telep

 

Hulladékártalmatlanítás ellátása érdekében regionális hulladékkezelési létesítmény

 

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  alapján

 Játszóterek üzemeltetése

Polgármesteri Hivatal

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

DÉSZOLG Kft.

2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.

 

Meglévő játszóterek biztonságos, előírásoknak megfelelő üzemeltetése, javítása.

 

Szolg. díja: -


 

Állati hulladékok ártalmatlanítása és gyepmesteri feladatok

Vertikál Kft.

Polgárdi, Szabadság u. 26, 8154

és Sárközi Károly (Nagyhörcsökpuszta)

 

Kóbor ebek befogása közterületen, elhullott állati tetemek előírásoknak megfelelő begyűjtése és elszállítása a város közterületén

 

Szolg. díja: Bejelentés alapján közterületről önkormányzat fizeti

                   Lakossági igény szerint a szolgáltató díjszabása alapjánFolyékony hulladékkezelés

Killer Mihály Sárbogárd, Árpád u. 60.

 

Sárbogárd közigazgatási területén a szennyvízhálózattal nem rendelkező településrészekről történő folyékonyhulladék elszállítása

 

Szolg. díja: A szolgáltató díjszabása alapján

 


 

 

Köztemetők üzemeltetése

DÉSZOLG Kft.

2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.

 

Temetők fenntartása

 

Szolg. díja: 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet

 Helyi buszközlekedés

 

Régió 2007 Kft.
8142 Úrhida,  Dózsa Gy. u. 48.

 

Sárbogárd város közigazgatási területén végzendő helyi menetrend szerinti autóbusszal történő  személyszállítási tevékenység

Szolg. díja: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján


 

 

Távhő szolgáltatás

 

Engie / COTHEC Kft
9024 Győr, Hunyadi u. 14.


Lakossági és egyéb fogyasztók részére távhőszolgáltatás és melegvíz szolgáltatás biztosítása

 

Szolg. díja:  https://cothec.hu/hu/sarbogard-tavho


 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK:

 

 

- Városüzemeltetési szerződés

- Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

- Közvilágítás üzemeltetése

- Piac és vásár üzemetetési szakfeladat

Gyepmesteri feladatok ellátása 2020.06.

 

 

 

 

 
Korábbi szerződések (archivum)

Gyepmesteri feladatok ellátása 2018.

 - Összevont jelentés 2017.

- Összevont jelentés 2016.

- Szociális ellátás és gyermekvédelmi feladatok
- Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
- Összevont jelentés
-Helyi busz közlekedési Közszolgáltatási szerződés
-Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés
-Városüzemeltetési szerződés
-Közvilágítási Karbantartási szerződés Watt Eta
-Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés  szerződés Killer 2014
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)