Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK
Letölthető nyomtatványok
 
Gyorselérés:
 
 
Műszaki osztály
Utólagos vízjogi üzemeltetési és utólagos vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelem nyomtatvány (kutak)

 
 


 
 
Gazdasági Osztály 
 
Számlaszámok: 
Iparűzési adó: 50440016-10030864
Gépjárműadó: 50440016-10030417
Késedelmi pótlék: 50440016-10031690
Talajterhelési díj: 50440016-10026854
Illetékbeszedési számla: 50440016-10026971
 
 

 
 
NYOMTATVÁNYOK

Helyi adóztatási minta adóbevallási, adatbejelentési nyomtatványok az önkormányzati adóhatóságok számára

2021. január 1-jétől a Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.

Minisztériumi weboldal:
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b

Nyomtatványok és kitöltési útmutatók:

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2020

Helyi iparűzési adó - kitöltési útmutató - 2020

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2021

Helyi iparűzési adó - kitöltési útmutató - 2021

--------------------------------------------------------

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány („A” lapok )

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány ("M” lapok )

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója

 

 
 
 

   
Átvezetési vagy kiutalási kérelem
Bejelentés desztiláló berendezésről
Bejelentkezés, változás bejelentés iparűzési adóhoz (PM nyomtatvány)
 
Bevallás ipa. adóelőleg kiegészítésről
Előrehozott helyi adóról bevallás
Gépjárműadó fiz. köt. szünetelteteséről bejelentés
Ideiglenes Iparűzési adóbevallás
Igazolási kérelem
Iparűzési adóbevallás 2017. év
Iparűzési adóbevallás 2018. év
Iparűzési adóbevallás 2019. év
Iparűzési adóbevallás 2020. év (PM nyomtatvány)
 
Iparűzési adóbevallás 2021. év (PM nyomtatvány)
 

Iparűzési adóbevallás 2022. év (A és M)

 
Kérelem adó és értékbizonyítványhoz
Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához
Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására
Meghatalmazás adóügyek intézéséhez
Méltányossági kérelem gazdasági társaság részére
Méltányossági kérelem magánszemély részére
Egyszerűsített részletfizetési kérelem  MAGÁNSZEMÉLY részére
Nyilatkozat HIPA
Nyilatkozat őstermelőknek
Talajterhelési díj bevallás
 Hatósági osztály

Anyakönyvi kivonat kiállítása kérelemre

 Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt


Települési támogatás - lakhatáshoz

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Kérelem formanyomtatvány 1. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Települési támogatás - ápoláshoz

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Kérelem formanyomtatvány   2. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat

 


Települési támogatás - gyógyszertámogatás

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

 Kérelem formanyomtatvány 3. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat

 


Rendkívüli települési támogatás -  temetési 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Kérelem formanyomtatvány  4. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat

 


Rendkívüli települési támogatás -  krízis 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Kérelem formanyomtatvány 5. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat

 


Rendkívüli települési támogatás - eseti 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Kérelem formanyomtatvány 6. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat

 


Köztemetés 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

Kérelem formanyomtatvány 7. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat

 


Helyi lakáscélú támogatás

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete  A helyi lakáscélú támogatásról

Kérelem és adatlap - formanyomtatvány 1. melléklet és  2. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (2022.01.)

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (A lap) és hátrányos helyzet, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításához (B lap)


Ebek bejelentése

Ebnyilvántartó adatlap 


Állandó méhészet évente történő bejelentése

Bejelentő lap az Állandó méhészet évente történő bejelentéséhez


Méhek vándoroltatásának be- és kijelentése

Bejelentő lap

Kijelentő lap


Termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztésének kérelme

Haszonbérlet kifüggesztési kérelem
Adásvétel kifüggesztési kérelem

Pótlap földrészletek közléséhez


Hatósági bizonyítvány

Állandó lakcímre bejelentettek

 


Birtokvédelem
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)