.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK
Letölthető nyomtatványok
 
Gyorselérés:
 
 
 
 
Műszaki osztály
Utólagos vízjogi üzemeltetési és utólagos vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelem nyomtatvány (kutak)

 
 


 
 
Gazdasági Osztály 
 
Számlaszámok: 
Iparűzési adó: 50440016-10030864
Gépjárműadó: 50440016-10030417
Késedelmi pótlék: 50440016-10031690
Talajterhelési díj: 50440016-10026854
Illetékbeszedési számla: 50440016-10026971
 

   
Átvezetési vagy kiutalási kérelem
Bejelentés desztiláló berendezésről
Bejelentkezés, változás bejelentés iparűzési adóhoz
Bevallás ipa. adóelőleg kiegészítésről
Előrehozott helyi adóról bevallás
Gépjárműadó fiz. köt. szünetelteteséről bejelentés
Ideiglenes Iparűzési adóbevallás
Igazolási kérelem
Iparűzési adóbevallás 2017. év
Iparűzési adóbevallás 2018. év
Iparűzési adóbevallás 2019. év
Iparűzési adóbevallás 2020. év
Kérelem adó és értékbizonyítványhoz
Kérelem adóigazolás tárgyában
Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására
Meghatalmazás adóügyek intézéséhez
Méltányossági kérelem gazdasági társaság részére
Méltányossági kérelem magánszemély részére
Nyilatkozat HIPA
Nyilatkozat őstermelőknek
Talajterhelési díj bevallás
 Hatósági osztály

Anyakönyvi kivonat kiállítása kérelemre

 Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt


Települési támogatás - lakhatáshoz

Kérelem formanyomtatvány 1. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Települési támogatás - ápoláshoz

Kérelem formanyomtatvány   2. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Települési támogatás - gyógyszertámogatás

 Kérelem formanyomtatvány 3. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Rendkívüli települési támogatás -  temetési  

Kérelem formanyomtatvány  4. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Rendkívüli települési támogatás -  krízis  

Kérelem formanyomtatvány 5. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Rendkívüli települési támogatás - eseti  

Kérelem formanyomtatvány 6. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Köztemetés  

Kérelem formanyomtatvány 7. melléklet

Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Helyi lakáscélú támogatás

Kérelem és adatlap - formanyomtatvány 1. melléklet és  2. melléklet

 Nyilatkozatok :   12. melléklet  nyilatkozat és 13. melléklet nyilatkozat


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (A lap) és hátrányos helyzet, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításához (B lap)


Ebek bejelentése

Ebnyilvántartó adatlap 


Állandó méhészet évente történő bejelentése

Bejelentő lap az Állandó méhészet évente történő bejelentéséhez


Méhek vándoroltatásának be- és kijelentése

Bejelentő lap

Kijelentő lap


Termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztésének kérelme

Haszonbérlet kifüggesztési kérelem
Adásvétel kifüggesztési kérelem

Pótlap földrészletek közléséhez


Hatósági bizonyítvány

Állandó lakcímre bejelentettek

 


Birtokvédelem feltöltés folyamatban
Birtokvédelmi tájékoztató és kérelem
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem