Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.01.21.
1/2022. (I.21.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2/2022. (I.21.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
3/2022. (I.21.) határozat - Napirend
4/2022. (I.21.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5/2022. (I.21.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
6/2022. (I.21.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
7/2022. (I.21.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
8/2022. (I.21.) határozat - A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozásának felülvizsgálata
9/2022. (I.21.) határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
10/2022. (I.21.) határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programja (2019-2024) Intézkedési Tervének kiegészítése
11/2022. (I.21.) határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés (Együttműködési megállapodás) felülvizsgálata
12/2022. (I.21.) határozat -   A Sárbogárd 7288/1 és a 7288/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása iránti kérelem elbírálása
13/2022. (I.21.) határozat - Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
14/2022. (I.21.) határozat -  Polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
15/2022. (I.21.) határozat - A polgármester illetményének megállapítása
16/2022. (I.21.) határozat -  Polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
17/2022. (I.21.) határozat - A polgármester költségtérítésének megállapítása
18/2022. (I.21.) határozat - Polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
19/2022. (I.21.) határozat - A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
20/2022. (I.21.) határozat -  Polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
21/2022. (I.21.) határozat - A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve
22/2022. (I.21.) határozat - Polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
23/2022. (I.21.) határozat -   A polgármester 2022. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása
24/2022. (I.21.) határozat - Polgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
25/2022. (I.21.) határozat -   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
26/2022. (I.21.) határozat - Pályázat benyújtása út és járda felújításra
27/2022. (I.21.) határozat - Alpolgármester - érintettség miatti - szavazásból történő kizárása
28/2022. (I.21.) határozat - Alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)