Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2023.03.10.
 
57/2023.(III.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
58/2023.(III.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
59/2023.(III.10.) határozat - Napirend
60/2023.(III.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
61/2023.(III.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
62/2023.(III.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
63/2023.(III.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
64/2023.(III.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
65/2023.(III.10.) határozat - Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása
66/2023.(III.10.) határozat - Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének elfogadása
67/2023.(III.10.) határozat - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről
68/2023.(III.10.) határozat - Döntés a Vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2022. évi bérleti díj elszámolásáról
69/2023.(III.10.) határozat - A 2023. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása
70/2023.(III.10.) határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról
71/2023.(III.10.) határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-1.1.1.-15-FE1-2016-00012) Sárbogárdi iparterület III. fejlesztésére
72/2023.(III.10.) határozat - Éves közbeszerzési terv elfogadása
73/2023.(III.10.) határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása
74/2023.(III.10.) határozat - Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására
75/2023.(III.10.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
76/2023.(III.10.) határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
77/2023.(III.10.) határozat - Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának , ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)