Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
2024. március 4-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 5-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Kislók Tavasz u. 5.

2024. március 8-án
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 19-én
8.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Pusztaegres -Deák F. u.

2024. március 19-én
12.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Csík u.

2024. március 21-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd - Rétszilas

Fehérvári út teljes, Bocskai utca teljes, MÁV teljes területén, Hadnagy pszt., Lovarda Tr. teljes területén,Juhászat Tr. teljes területén


2024. március 27-én
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd

Radnóti Miklós u. teljes, Berzsenyi Dániel u. teljes, Tinódy u. 48- 110, 45 – 123, Mányoki u. teljes,Kertalja u. teljes

 és

Asztalos u. 2.,Ady E. u. 177/C, 177/B

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

02.09.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
 
 

 
MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. február 9-én (péntek) 9:00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


  Ülés helye:    Polgármesteri Hivatal Díszterme
        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


Napirend:
1.    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

2.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadók: a végrehajtásáért felelősök

3.    Sportegyesületek beszámolója 2023. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról
Előadó:        polgármester
        sportegyesületek vezetői

4.    Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről
Előadó:    polgármester   

5.    Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása  1. rész     2. rész
Előadó:        címzetes főjegyző

6.    Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról
Előadó:        polgármester

7.    A pedagógusok részére többletjuttatás megállapítása
Előadó:        polgármester

8.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
Előadó:        polgármester

9.    Sárbogárd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó:    polgármester

10.    Döntés a helyi közösségi közlekedés finanszírozásáról
Előadó:    polgármester

11.    A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
Előadó:    címzetes főjegyző

12.    A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2024/2025-ös nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
Előadó:    címzetes főjegyző
 
13.    A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása
Előadó:    címzetes főjegyző
 
14.    A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde éves nyitva tartási rendjének megállapítása
Előadó:    címzetes főjegyző

15.    Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2024. évi bérleti díj felhasználásáról
Előadó:    polgármester   

16.    A gyepmesteri feladatokat ellátó Pet Patrol Kft. vállalkozói szerződés módosítási kérelme
Előadó:    polgármester

17.    Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása
Előadó:    OKSB elnöke

18.    Döntés a 7000 Sárbogárd,0126/7 hrsz-ú terület használatáról

Előadó:    polgármester

19.    Lajtos Gábor rendőr zászlós körzeti megbízotti kinevezése
Előadó:    polgármester

20.    „Runbogárd” futócsapat támogatási kérelme
Előadó:    polgármester

21.    Sárbogárd Város Polgármestere 2/2017. számú Cafeteria-juttatási szabályzatának módosítása
Előadó:    címzetes főjegyző

22.    Téli igazgatási szünet elrendelése
Előadó:    címzetes főjegyző

23.    Bejelentések
 

Sárbogárd, 2024. február 1.

                                                dr. Sükösd Tamás  
                                                   polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

KSH

Kéményseprés
TÁJÉKOZTATÓ
2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv ideje:
2024. február 5. - március 19.

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

FMKIK

Fáklyafutás

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)