.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd természeközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével. 
Szerződött támogatás összege: 499 426 037 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezése: 2020.05.31.
 
A projekt keretében Sárbogárd központi részének a teljes megújulása valósul meg, kifejezve az a 2011-ben az IVS-ben, majd a Településfejlesztési koncepciókban is  rögzített városi jövőképet, amely szerint "Sárbogárd jó komfortérzetet biztosító életminőséget, fenntartható, egészséges környezetet nyújt lakosai számára, a javuló foglalkoztatás elérése érdekében pedig a helyi és a betelepülő vállalkozások számára vállalkozóbarát feltételeket teremt. A város a kistérség ipari, agrár-ipari fejlesztési és foglalkoztatási központjává válik". A jövőkép elérése érdekében a város két átfogó célt határozott meg: 
-A stagnáló gazdaság fellendítése, munkahelyteremtés 
-A város differenciált településjellegével (kisvárosias, falusias) harmonizáló környezet fenntartható fejlesztése
A fejlesztés elsősorban ez utóbbi cél eléréséhez járul hozzá. 
A projekt konzorciumban Sárbogárd belváros akcióterületén valósul meg. Konzorciumi partnerek: Sárbogárd Város Önkormányzata, Echo Innovációs Műhely, Albensis Nonprofit Kft. 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
A) Zöld város kialakítása: 
Városközpont, a Hősök tere és környezete rendbetétele térbútorok elhelyezésével, fa és növénytelepítéssel, szökőkút építésével, a meglévő zöldfelület ápolásával, zöldfelület növelésével 
Ady lakótelepen szabadtéri, rekreációs célokat szolgáló sportpálya létesítése, parkosítás
Ifjúsági park zöldfelületének rendbetétele (utcabútorok, közvilágítás, kerékpártároló), kültéri fitnesz és tornagépek telepítésével, futópálya létrehozásával
B) Épületek klímatudatos felújítása:
Régi Községháza épületének energiatakarékos, klímatudatos (földhő) felújítása gazdaságélénkítési és közösségfejlesztő célból, az épület felújításához, a telepített új funkciókhoz kapcsolódóan az alapműködéshez szükséges eszközök beszerzése. 
Az épület tervezett funkciói a következők: játszó és fejlesztőközpont gyerekek számára, kávézó, antikvárium és könyvesbolt, ajándék és helyi termék bemutató és értékesítőhely, Közösségfejlesztési és tanácsadó iroda. 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
Új, közösségi célú, gyeprácsos parkoló létesítése 
Települési zöld infrastruktúra hálózat felmérése,feltérképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv (zöldhálózatfejlesztési terv)
Nyilvános illemhely kialakítása a piac területén
A helyszínek (sportpálya, főtér, parkolók, ifjúsági park) közvilágításának energiatakarékos kialakítása illetve korszerűsítése 
Kerékpár-tároló kialakítása (sportpálya, községháza, ifjúsági parkhoz kapcsolódóan)
A fejlesztésre kerülő zöldfelületeken a csapadékvíz közvetlen hasznosításra kerül. 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Környezeti szemléletváltást eredményező soft programok (bűnmegelőzés,  települési identitás fejlesztése, arculat , környezettudatosság, közlekedésbiztonság)
Projektarányos akadálymentesítés
Kötelező tájékoztatás
Partnerségépítés
 
A projektelőkészítés keretében elkészült az igényfelmérés és kihasználtsági terv, mely tartalmazza a vállalkozói, a civil és a lakossági szféra kérdőíves megkérdezését, a projekt ennek alapján került kidolgozásra. A tervezett projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz, ez részletesen az igényfelmérésben és a kihasználtsági tervben kerül bemutatásra. 
A projekt keretében  megvalósuló kivitelezés, illetve a projekt révén létrejövő új munkahelyek lehetőséget fognak biztosítani az alacsony státuszú emberek számára az esetleges munkavállalásra. A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését a beruházást magában foglaló beavatkozási területen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A célok elérése érdekében és a felhívás előírásaival összhangban minden olyan tevékenységgel terveztünk, mely a projekt sikeres megvalósítását eredményezi. A beruházási költségvetés tervezése során takarékosságra törekedtünk, az építési költségek előzetes becslését szakember készítette. 
A városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek:  23 277 m2. 
Integrált Városfejlesztési Stratégiákba bevont területek lakossága: 12.000 fő
Városi területen épített vagy renovált köz- és kereskedelmi épületek: 1 db épület, összesen 473,27 m2.
A projekt tervezett befejezésének ideje: 2020.05.31.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem