Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2.4 Az Önkormányzat nyilvántartásai
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján 2. IV.
 
Válasszon területet:
 
 
 
 
 
 
1. Szervezési Csoport által vezetett nyilvántartások
 

Közszolgálati nyilvántartás
Jogszabályi hivatkozás:
2011. évi CXCIX. tv a közszolgálati tisztviselőkről

Közalkalmazotti nyilvántartás
Jogszabályi hivatkozás:
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.

 

Köztisztviselők továbbképzéséről nyilvántartás
Jogszabályi hivatkozás:
273/2012. (IX.28.) Korm. Rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Helyi önkormányzati képviselők nyilvántartása (juttatások, tiszteletdíj, stb.)
Jogszabályi hivatkozás:
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

Központosított illetményfejtőn programban (KIRA rendszerben) tárolt adatok (létszám, álláshely, illetmény, juttatások, képzettség, stb. adatok)
Jogszabályi hivatkozás:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezés jogáról és az információszabadságról
87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet

Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása
Jogszabályi hivatkozás:
2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről,
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

A szabadság, és a munkából történő távollétek nyilvántartása
Jogszabályi hivatkozás:
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről

Munkaidő kedvezményekkel kapcsolatos nyilvántartások
Jogszabályi hivatkozás:
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről

Rendkívüli munkavégzés elrendeléséről nyilvántartás
Jogszabályi hivatkozás:
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

Iratkezelési nyilvántartás, beérkezett küldemények nyilvántartása (ASP program)
Jogszabályi hivatkozás:
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről. Szervezési csoport


 
2. Műszaki Osztály által vezetett nyilvántartások 
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakásbérlői nyilvántartása
Jogszabályi hivatkozás:
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
49/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet
 
Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok bérlőiről nyilvántartás
Jogszabályi hivatkozás:
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
49/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet
 
Önkormányzati tulajdonú földek haszonbérlőiről nyilvántartás
Jogszabályi hivatkozás:
53/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonáról és a tulajdonosi jogokról, gazdálkodásról és értékesítés szabályairól
 
Ásott, vagy fúrt kutak nyilvántartása
Jogszabályi hivatkozás:
41/2017. (XII.29.) BM rendelet
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet

Légszennyezést kibocsátók nyilvántartása
 feltöltés folyamatban


 
3. Gazdasági Osztály által vezetett nyilvántartások
 

Behajtandó köztartozások

Típusa: szabálysértési bírság, helyszíni bírság, csatornamű érdekeltségi hozzájárulás

Jogalapja:

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól

  

 

Adózók egyéni törzsadatai

Típusa: helyi iparűzési adó, gépjármű adó, talajterhelési díj, illeték, idegen bevétel

Jogalapja:
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  37. §

 
 

 
4. Hatósági Osztály által vezetett nyilvántartások 

 

Nyilvántartások

 

 

Méhtartás nyilvántartás

Jogszabályi hivatkozás

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

 

 Működési engedélyek nyilvántartása, Nyitvatartási idő nyilvántartása

Jogszabályi hivatkozás

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 

 Ebnyilvántartás

Jogszabályi hivatkozás

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/B. §

 

Születési, házassági, halotti és bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyv

Jogszabályi hivatkozás

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 7. §

 

 

WinSzoc adatbázis-kezelő program:

 

a)     települési támogatás

aa) lakhatáshoz nyújtott települési támogatás

ab) ápolási támogatás

ac) gyógyszertámogatás

b)  rendkívüli települési támogatás

ba) temetési támogatás

bb) krízistámogatás

bc) eseti támogatás

c)  köztemetés

d)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogszabályi hivatkozás

- Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátásokról

- Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

 
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)