Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Hírek
A múlt tanúi
2020.01.09. 11:48
Új életre keltek a múlt tanúi
A Sárbogárdi Református Egyházközség gyülekezeti termében mutatta be Kovács Csongor lelkész a gyülekezet frissen restaurált nagybecsű protocollumait. Elhangzott, hogy a restaurálás mozgatórugója Kovácsné Pázmándi Ágnes lelkész asszony, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének munkatársa volt. A restaurálás anyagi hátterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. A pályázati támogatást Szabó István püspök közbenjárása révén sikerült elnyerni.
A restaurált két könyv, melyek a presbiteri jegyzőkönyvek mellett tanítók – köztük Tompa Mihály – feljegyzéseit, és egyéb, az egyházzal kapcsolatos információkat tartalmaznak, a gyülekezet előtörténetén túl a több mint kétszáz évvel ezelőtti Bogárd és Tinód életébe is segít betekinteni. (Az első könyvbejegyzései 1791-ben kezdődnek, a másodiké 1831-ben.) Megdöbbentő volt egymás mellett látni a restaurálás előtt készített fotókat a szinte menthetetlen állapotban lévő könyvekről és a két helyreállított dokumentumot. A tiszteletes úr élvezettel mesélt arról az élményről, ahogy látta újjászületni a dokumentumokat az OSZK restaurátorainak keze nyomán. Ahogy mondta, a megújult protocollumokra úgy tekintenek, mint egy csodás karácsonyi ajándékra.
A restaurált jegyzőkönyvek kapcsán Jákob Zoltán Somodi István bogárdi prédikátor élettörténetével ismertette meg a jelenlévőket, emellett számos érdekességet elevenített fel a könyvekbe bejegyzéseket tevő személyekről.
Zárásként a gondnok úr köszönetet mondott mindazoknak, akik valami módon elősegítették ezt az értékmentést.
-  galsa -

Részletek   »

Előadások
2020.01.09. 11:46
greCSÓKOLlár a Díszteremben
Hagyományos évzáró rendezvényükre invitálták a Madarász József Városi Könyvtár dolgozói az érdeklődőket a Díszterembe. Ahogy a könyvtár vezetője Nagy Zsuzsanna fogalmazott, ezzel kívánják megköszönni a könyvtárlátogatóknak, az év közben szervezett rendezvények látogatóinak az egész éves együttműködést.
Az est vendégei ezúttal Grecsó Krisztián költő, író, dalszerző és Kollár-Klemencz László énekes, dalszerző szövegíró és az utóbbi időben novellista voltak.
Az előadó páros zenés irodalmi estjének közönsége némi szerepcserének is szem- és fültanúja lehetett. Kollár-Klemencz László, aki főállásban a Kistehén zenekar énekese, legújabb novelláskötetéből felolvasott novellájával igazolta, hogy joggal kalandozott el a prózairodalom világába. A rendkívül népes olvasótáborral rendelkező Grecsó Krisztián zenészként és dalszerzőként mutatkozott be. A gazdag műfaji változatosságot felmutató előadás alatt szinte észre sem vettük az idő múlását. A magával ragadó előadás közben a közönség szinte együtt lélegzett az előadókkal. Sajnálatos, hogy egy ilyen színvonalas, ráadásul ingyenes előadás sem tudta megtölteni a Dísztermet helyi érdeklődőkkel.
- galsa - 

Részletek   »

Hagyomány
2020.01.09. 11:43
Városi szeretetkarácsony
A művelődési ház színházterme adott otthont december 19-én a városi szeretetkarácsonynak. A polgármesteri köszöntőt követően, melyben az ünnepi jókívánságok mellett elhangzott, hogy a két fő támogató – a TS Gastro közétkeztetési szolgáltató és az év közben Engie-re átkeresztelt fűtőmű – jóvoltából idén is mintegy 300 csomagot oszthatnak ki a nevelési, oktatási intézmények által megadott jegyzékek alapján.
A köszöntőt követően Gregus Anikó és Dobrozenszky Gábor előadóművészek szórakoztatták a közönséget. A gyerekek Anikó felkérésére lelkesen adtak bizonyságot táncra való hajlamukról. A műsor végén a Mikulás is megérkezett, alaposan megszórva szaloncukorra a színháztermet. A színpad előtti szerencsés táncosok csokoládét is kaptak Anikótól. A műsort követően az évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően vehették át a csomagot a gyerekek vagy kísérő szüleik.
- galsa -

Részletek   »

Visszatekintő
2020.01.09. 11:39
Karácsonyi gálaműsor
A karácsonyi készülődést, rohanást megszakítva, örömmel vettünk részt gyermekeink gálaműsorán december 21-én. A Tehetség Művészeti Iskola 2019 szeptemberében a második tanévét indította, az Alapi Ten Dance Táncklub táncosai 2018 szeptemberétől lettek az iskola tanulói. Tanáruk továbbra is Radnai Zoltán maradt, de azóta már iskolai keretek között, a képzésről bizonyítványt kapva, folyik a társastánc tanítása.
A karácsonyi gálaműsor a sárbogárdi művelődési házban került megrendezésre, ahol fellépett az iskola valamennyi tanulója, akik társastánc, modern-tánc, balett és néptánc szakokra járnak.
A környék több településéről érkeztek a csoportok, gyerekzsivajtól nyüzsgött a művelődési ház. A színpadra lépve, valamennyi fellépő, egyéni vagy csoportos produkcióban, fegyelmezetten mutatta be a tanult koreográfiákat.
A műsor nagyon színes volt, felváltva voltak a színpadon néptáncosok, modern-táncosok, társas táncosok, és balettosok. Örömmel mutatták meg magukat az alapi csoport tagjai is, régebbi és újabb koreográfiáikat bemutatva, jutalmul hatalmas tapsvihar övezte munkájukat és tanáraikét, Szőke Fanniét és Radnai Zoltánét.
Az estig eltartó műsor zárásként a Sárréti Csókavirág Népi Együttes bukovinai táncokkal lépett a színpadra, ezt követően valamennyi táncos a színpadra vonult.
Ekkor a művészeti iskola igazgatója, Iker Józsefné Györgyi köszöntötte a fellépőket és velük együtt a táncpedagógusokat is.
A jó kedélyű műsor után vidáman készültünk tovább a karácsonyra, és bizakodva várjuk az újabb fellépéseket, megmérettetéseket az új évben.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki, az iskola vezetőjének, valamennyi tanárának és dolgozójának, hogy immár iskolai keretek között van lehetőségük gyermekeinknek a tánctanulásra. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Az alapi Ten Dance tánccsoport tagjai és szüleik

Részletek   »

Hagyomány
2020.01.09. 11:37
Karácsonyi hangverseny
Hagyományos karácsonyi hangversenyét december 15-én rendezte meg a Bogárd Dal Kulturális Egyesület. A fellépő kórusok száma sajnos az eredeti programban szereplő ötről háromra csökkent, mivel a Mészöly Géza Általános Iskola és a Schola Catolica kórusokban sokan megbetegedtek, így nem tudtak színpadra lépni.
A zsúfolásig telt színházteremben az est háziasszonya, Hargitai-Kiss Virág köszöntötte a megjelenteket. Dr. Sükösd Tamás mondott köszöntőt a hangverseny előtt. Beszédében az adventről, annak jelentőségéről szólt, majd Wass Alberttől vett idézettel mutatott rá a karácsonyi ünnek fontosságára. A hangverseny megszervezéséért köszönetet mondott Szabados Tamásnak, a Bogárd Dal Egyesület elnökének. Köszöntötte az est fellépői: a Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusát és karnagyukat Horváth Ferencnét, a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium kórusát és karnagyukat Bereczk Hedviget, valamint a házigazda Huszics Vendel Kórust és karnagyukat Huszics Vendelnét.
A polgármesteri köszöntőt követően Hargitai-Kiss Virág felkonferálása mellett színpadra léptek a kórusok és közel másfél órás, igazi karácsonyi áhítatot megalapozó műsorral szórakoztatták a közönséget. A kórusok előadásához zongorán kísért Huszics Ibolya és Varju Lilla.
- galsa -

Részletek   »

Hagyomány
2020.01.09. 11:35
Mikulásfutás tizenötödször
A Mészöly Géza Általános Iskola pirosba öltözött tanulói 15. alkalommal gyülekeztek lázas izgalommal az iskola aulájában december 6-án, hogy teljesítsék a mikulásfutás útvonalát. A jubileumi alkalomból az aulában egy fotókiállítás segítségével lehetett visszatekinteni az elmúlt évek rendezvényeire. Ez alkalommal is a gyerekekkel futott Kovács István Mikulásnagykövet.
Fülöpné Nemes Ildikó igazgató asszony köszöntötte a programon résztvevőket, külön köszöntötte az eseményt egykor elindító SZMK-sokat, Bodoki Györgynét és Baloghné Jásper Mariannt, valamint a futáson 10. alkalommal résztvevő dr. Sükösd Tamás polgármestert. A Mikulás és segítőinek érkezése után a gyerekek vidám énekléssel hangolták magukat a közös futásra. A HEMO elől indult a futók serege, melyet az útvonalon végig a járókelők élénk érdeklődése, biztatása kísért. Az útvonalat a rendőrök és polgárőrök mellett szülők és pedagógusok biztosították. A Mikulás ezúttal is Geri bácsi fogatáról biztatta a futókat, folyamatosan ellátva őket az engedélyezett szaloncukor nevű doppingszerrel. Az iskolához visszaérve a gyerekek ismét az aulában foglaltak helyet, ahol a dráma szakkör előadásában egy mikulásváró kis darabot adtak elő. Felkészítőjük Duskáné Lábodi Eszter volt. Befejezésként a kivetítőn nézték meg az egykori mészölyös diák, Bodoki Péter zenekarának, a soproni Drazsé zenekarnak Ajándék című számára készült klipet.
- galsa-

Részletek   »

  Előre»   

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére