Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Hírek
Tájékoztatás
2021.01.27. 12:06
Kedves Olvasóink!
Sajnálattal közöljük, hogy a Sárréti Híd megjelenését határozatlan/bizonytalan ideig szüneteltetjük.
A veszélyhelyzet, mely a koronavírus járvány kialakulásának folyamánya, az újságunk létét is nagymértékben befolyásolja. Nem kívánjuk sem a magunk, sem az újság  megjelenésében szerepet vállalók egészségét veszélyeztetni az anyaggyűjtéssel, az újság terjesztésével kapcsolatban. Sok minden megoldható online, de a mi hitvallásunk, hogy személyes kapcsolatot is tartsunk az olvasóinkkal, az újságban teret kapó hírekben, tudósításokban szereplőkkel.
Ez most egyre nehezebb és személytelen. Bízunk benne, hogy - bár a híreket hallgatva nem ez tűnik ki - hamarosan rendeződik az életünk. Élhetjük nyugodtan, félelemmentesen mindennapjainkat.
Mindenkitől kitartást, türelmet kérünk ezekben a szívet, lelket nyomorító időkben!
Sárréti Híd Szerkesztősége

Részletek   »

Testületi ülés
2020.11.09. 20:05
Októberi testületi ülés
A sárbogárdi képviselő-testület 2020-as soros ülése 1 perces néma felállással kezdődött. Elhunyt Majláth László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese. Az ülésen a koronavírus miatt kialakult helyzetnek megfelelően a képviselők és az ülésen résztvevők maszkot viseltek. Az ülés a megszokott forgatókönyv szerint zajlott.
Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatta a megjelenteket a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Egyeztetések voltak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatokról, újabb hulladéktároló/szemétgyűjtő edények kihelyezéséről. Előtérbe került a Huszár temető bővítése, a közétkeztetésről is történt egyeztetés. Az idei Megye nap Etyeken volt, ahol kitüntetések átadására is sor került. Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet többek között Dr. Müller Cecília tisztifőorvos kapta. Egyeztetések voltak a felszíni csapadékvíz elvezetéssel, az Árpád lakótelep jobbító szándékú „csapatával” az esetleges pályázattal kapcsolatban, az M8-as tervezőivel a 63-as négysávósításáról. Ebben a témában konstruktív beszélgetést folytattak. – mondat a polgármester.
Elfogadták a képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 

Részletek   »

Nekrológ
2020.10.05. 20:57
Ági
A kedvenc évszakod az ősz volt. Szeretted, mert szeptemberben kinyitottad hosszú évtizedeken át az iskola kapuját, azoknak a gyerekeknek, akiknek szebbé, értelmesebbé akartad tenni az életét, mert hittél abban, hogy lehet másképp élni. Számukra iskolát alapítottál, fejlesztettél, működtettél.
Csodáltad az ősz színeit, mert képzeletedben minden levél virággá változott és olyan szépséggel tündökölt, mintha többé nem lenne rá lehetősége. A gyönyörű színorgia mintha azért lenne, hogy felkészítsen a téli sötétségre.
Kedvelted, mert érezted, hogy lassan, de biztosan közelednek a téli ünnepek.
Az idei őszi napforduló elvette Tőled az életet, melyben töretlenül hittél. Egyetlen pillanatod sem volt tervek és célok nélküli.
Az ünnepek, a hétköznapok NÉLKÜLED, az emlékeddel folytatódnak.
„Nem éleszthettelek.
Most hát alszol.
 Aludj.
Békesség neked.
Takarjon be a diadalmas ősz,
A csend, a nesztelenül hulló levelek.”

(Reményik Sándor)

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alkalmazotti Közössége

Részletek   »

Programok
2020.10.05. 20:56
 
Részletek   »

Programok
2020.10.05. 20:54
 
Részletek   »

Programok
2020.10.05. 20:53
 
Részletek   »

  Előre»   

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
SZABÁLYOZÁSA
A tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.Toborzási tájékoztató
Nagyításhoz kérjük kattintson a képekre!

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)