Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
Tájékoztatás
2021.01.27. 12:06
Kedves Olvasóink!
Sajnálattal közöljük, hogy a Sárréti Híd megjelenését határozatlan/bizonytalan ideig szüneteltetjük.
A veszélyhelyzet, mely a koronavírus járvány kialakulásának folyamánya, az újságunk létét is nagymértékben befolyásolja. Nem kívánjuk sem a magunk, sem az újság  megjelenésében szerepet vállalók egészségét veszélyeztetni az anyaggyűjtéssel, az újság terjesztésével kapcsolatban. Sok minden megoldható online, de a mi hitvallásunk, hogy személyes kapcsolatot is tartsunk az olvasóinkkal, az újságban teret kapó hírekben, tudósításokban szereplőkkel.
Ez most egyre nehezebb és személytelen. Bízunk benne, hogy - bár a híreket hallgatva nem ez tűnik ki - hamarosan rendeződik az életünk. Élhetjük nyugodtan, félelemmentesen mindennapjainkat.
Mindenkitől kitartást, türelmet kérünk ezekben a szívet, lelket nyomorító időkben!
Sárréti Híd Szerkesztősége

Részletek   »

Testületi ülés
2020.11.09. 20:05
Októberi testületi ülés
A sárbogárdi képviselő-testület 2020-as soros ülése 1 perces néma felállással kezdődött. Elhunyt Majláth László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese. Az ülésen a koronavírus miatt kialakult helyzetnek megfelelően a képviselők és az ülésen résztvevők maszkot viseltek. Az ülés a megszokott forgatókönyv szerint zajlott.
Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatta a megjelenteket a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Egyeztetések voltak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatokról, újabb hulladéktároló/szemétgyűjtő edények kihelyezéséről. Előtérbe került a Huszár temető bővítése, a közétkeztetésről is történt egyeztetés. Az idei Megye nap Etyeken volt, ahol kitüntetések átadására is sor került. Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet többek között Dr. Müller Cecília tisztifőorvos kapta. Egyeztetések voltak a felszíni csapadékvíz elvezetéssel, az Árpád lakótelep jobbító szándékú „csapatával” az esetleges pályázattal kapcsolatban, az M8-as tervezőivel a 63-as négysávósításáról. Ebben a témában konstruktív beszélgetést folytattak. – mondat a polgármester.
Elfogadták a képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 

Részletek   »

Nekrológ
2020.10.05. 20:57
Ági
A kedvenc évszakod az ősz volt. Szeretted, mert szeptemberben kinyitottad hosszú évtizedeken át az iskola kapuját, azoknak a gyerekeknek, akiknek szebbé, értelmesebbé akartad tenni az életét, mert hittél abban, hogy lehet másképp élni. Számukra iskolát alapítottál, fejlesztettél, működtettél.
Csodáltad az ősz színeit, mert képzeletedben minden levél virággá változott és olyan szépséggel tündökölt, mintha többé nem lenne rá lehetősége. A gyönyörű színorgia mintha azért lenne, hogy felkészítsen a téli sötétségre.
Kedvelted, mert érezted, hogy lassan, de biztosan közelednek a téli ünnepek.
Az idei őszi napforduló elvette Tőled az életet, melyben töretlenül hittél. Egyetlen pillanatod sem volt tervek és célok nélküli.
Az ünnepek, a hétköznapok NÉLKÜLED, az emlékeddel folytatódnak.
„Nem éleszthettelek.
Most hát alszol.
 Aludj.
Békesség neked.
Takarjon be a diadalmas ősz,
A csend, a nesztelenül hulló levelek.”

(Reményik Sándor)

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alkalmazotti Közössége

Részletek   »

Programok
2020.10.05. 20:56
 
Részletek   »

Programok
2020.10.05. 20:54
 
Részletek   »

Programok
2020.10.05. 20:53
 
Részletek   »

  Előre»   

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)