Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.02.11.
 
33/2022. (II.11.) határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
34/2022. (II.11.) határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
35/2022. (II.11.) határozat - Napirend
36/2022. (II.11.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
37/2022. (II.11.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
38/2022. (II.11.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
39/2022. (II.11.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
40/2022. (II.11.) határozat -   Sportegyesületek beszámolója 2021. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról
41/2022. (II.11.) határozat -    Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről
42/2022. (II.11.) határozat -       A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
43/2022. (II.11.) határozat -    A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2022/2023-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
44/2022. (II.11.) határozat -     A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása
45/2022. (II.11.) határozat -    Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
46/2022. (II.11.) határozat -     Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő           fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének           meghatározása.
47/2022. (II.11.) határozat -   Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására
48/2022. (II.11.) határozat - Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására
49/2022. (II.11.) határozat - Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására
50/2022. (II.11.) határozat -A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának megváltoztatása
51/2022. (II.11.) határozat - A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
52/2022. (II.11.) határozat -   A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
53/2022. (II.11.) határozat -  Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
54/2022. (II.11.) határozat -  Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
55/2022. (II.11.) határozat -   Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2022. évi bérleti díj felhasználásáról
56/2022. (II.11.) határozat -   Döntés Horváth János útáthelyezési kérelméről
57/2022. (II.11.) határozat -     A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói  álláshelyére ismételt pályázat kiírása
58/2022. (II.11.) határozat -   „Runbogárd” futócsapat támogatási kérelme
59/2022. (II.11.) határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárása
60/2022. (II.11.) határozat -   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)