Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.12.09.


Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. december 9-én (péntek) 9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme

                          7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök

 

3. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:              címzetes főjegyző

 

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:              címzetes főjegyző

 

5. Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás és a Környezeti vizsgálat szükségességét eldöntő egyeztetési eljárás lezárásáról

Előadó:              polgármester

 

6. Tájékoztató a 2022. évi közfoglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2023. évi foglalkoztatás keretének meghatározása

Előadó:              polgármester

 

7. A Sárbogárdi Zengő Óvoda -  a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló – Helyi Intézkedési Tervének módosítása

Előadó:              polgármester

 

8. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó:              polgármester

 

 9. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

             Előadó:              címzetes főjegyző

10. A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó:              címzetes főjegyző

 

11. Bejelentések

11/1 A gyepmesteri feladatokst ellátó Pet Patrol Kft. vállqalkozói szerződés módosítási kérelem

11/2 Döntés a helyi közösségi közlekedés finanszírozásáról

11/3 A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 25/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

11/4 Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött szerződés további 12 hónappal történő meghosszabbítása

 

Sárbogárd, 2022. november 30.

 

 

                                                          dr. Sükösd Tamás

                                                             polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)