.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004

Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzat
Projekt címe: Sárbogárdon a sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása
Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2019.08.31.

A projekt célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, ezzel a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, energiamegtakarítás elérése.
A projekt keretében Sárbogárdhoz tartozó, növekvő lakosságú, több mint 3000 lakossal rendelkező Sárszentmiklós városrész egészségügyi ellátását biztosító orvosi, gyermekorvosi rendelésének és a védőnői tanácsadásnak helyet adó, közel 80 éves épület teljes energetikai felújítása, akadálymentesítése valósul meg. Az ingatlan felújítására, korszerűsítésére évtizedek óta nem volt forrása az önkormányzatnak, fűtési rendszere elavult - szén és kiegészítésként gáz -, fal, padló, födém szigeteléssel nem rendelkezik, a nyílászárók korszerűtlenek, elvetemedtek, az épület hőátbocsátási tényezői rendkívül kedvezőtlenek, a fűtés éves költsége nagyon magas. A projekt keretében a padló, a födém és a falak teljes hőszigetelése, emellett a nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer teljes korszerűsítése is megvalósul. Az épület adottságai miatt az akadálymentesítés biztosítása érdekében a teljes belső rész átalakítása célszerű, mivel a rámpa és a mozgássérült mellékhelység kialakítása ezt kívánja meg. Az épületen belül is minden szolgáltató elérése érdekében akadálymentes nyílászárók kerülnek elhelyezésre. Széntüzelésű és a korszerűtlen gázkazán kiváltása is megtörténik modern kondenzációs kazánra.

A projekt keretében tervezett és elvárt indikátorok:
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése: 83797,48 kWh/év
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 301,67 GJ/év
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 28,13 t

A projekt tervezett befejezésének ideje:
2019.08.31.
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem