.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Projekt bemutatása
 
 
 
 

2012-ben Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség konzorciumban pályázatot nyújtott be a városközpont fejlesztésére. A pályázat Sárbogárd Város kistérségi központi szerepkörhöz kapcsolódó funkcióinak erősítésére, valamint a helyi és a kistérségi lakosság számára a jelenleginél magasabb minőségű szolgáltatási környezet megteremtésére irányult.

A funkcióbővítő integrált városfejlesztési akció döntően a Hősök terén valósul meg. Sor kerül a Városházán Információs Központ kialakítására, a Művelődési Központ részleges felújítására, civil koordinációs iroda kialakítására. A Városi Könyvtár jelenlegi épületéből a használaton kívüli, jelen projektből felújított Hősök terei óvodaépületébe kerül. A projekt megvalósulásával piactér és fedett piac élénkíti majd a városközpont forgalmát. A Hősök tere, a Városháza és a Művelődési Központ zöldfelületei is megújulnak.

A projektben a Szent László király templom részleges felújítására is sor kerül körmeneti járdával, kerítéssel, galambvédelemmel. A templom előtt lévő járdát az önkormányzat újítja fel.

A pályázathoz el kellett készíteni a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját is. A stratégia kialakításában élénk részvételt tanúsítottak a civil szervezetek, jelen voltak a helyi sajtó képviselői.

 A projekt tartalmaz olyan elemeket is (Soft miniprojektek), melyek fenntartják és fejlesztik a város vezetés és a civil szervezetek jó kapcsolatát.

Minden városi polgár megértését kérjük a beruházás időtartama alatt, bízva abban, hogy a megújult városközpont kellemes élményt, jobb szolgáltatási körülményeket nyújt majd a lakosságnak!

 

Projekt adatok:

A támogatási szerződés aláírására 2012. július 17-én került sor.

A támogatott projekt kódszáma: KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

A projekt összköltsége: 231 003 712 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás

Önkormányzatra jutó része: 191 828 251 Ft

Egyházra jutó része: 8 101 202 Ft

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem