Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Projekt bemutatása
 
 
 
 

2012-ben Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség konzorciumban pályázatot nyújtott be a városközpont fejlesztésére. A pályázat Sárbogárd Város kistérségi központi szerepkörhöz kapcsolódó funkcióinak erősítésére, valamint a helyi és a kistérségi lakosság számára a jelenleginél magasabb minőségű szolgáltatási környezet megteremtésére irányult.

A funkcióbővítő integrált városfejlesztési akció döntően a Hősök terén valósul meg. Sor kerül a Városházán Információs Központ kialakítására, a Művelődési Központ részleges felújítására, civil koordinációs iroda kialakítására. A Városi Könyvtár jelenlegi épületéből a használaton kívüli, jelen projektből felújított Hősök terei óvodaépületébe kerül. A projekt megvalósulásával piactér és fedett piac élénkíti majd a városközpont forgalmát. A Hősök tere, a Városháza és a Művelődési Központ zöldfelületei is megújulnak.

A projektben a Szent László király templom részleges felújítására is sor kerül körmeneti járdával, kerítéssel, galambvédelemmel. A templom előtt lévő járdát az önkormányzat újítja fel.

A pályázathoz el kellett készíteni a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját is. A stratégia kialakításában élénk részvételt tanúsítottak a civil szervezetek, jelen voltak a helyi sajtó képviselői.

 A projekt tartalmaz olyan elemeket is (Soft miniprojektek), melyek fenntartják és fejlesztik a város vezetés és a civil szervezetek jó kapcsolatát.

Minden városi polgár megértését kérjük a beruházás időtartama alatt, bízva abban, hogy a megújult városközpont kellemes élményt, jobb szolgáltatási körülményeket nyújt majd a lakosságnak!

 

Projekt adatok:

A támogatási szerződés aláírására 2012. július 17-én került sor.

A támogatott projekt kódszáma: KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

A projekt összköltsége: 231 003 712 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás

Önkormányzatra jutó része: 191 828 251 Ft

Egyházra jutó része: 8 101 202 Ft

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)