.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2021. december 10.
194/2021. (XII.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
195/2021. (XII.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
196/2021. (XII.10.) határozat - Napirend
197/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
198/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
199/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
200/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
201/2021. (XII.10.) határozat -  A képviselő-testület 2022.évi munkatervének jóváhagyása
202/2021. (XII.10.) határozat - Földterületek bérleti díjának megállapításáról szóló 164/2021.(X.8.) határozatának visszavonása
203/2021. (XII.10.) határozat -    Koncessziós szerződés megkötésére irányuló versenyeztetési eljárás kiírása Sárbogárd Város       Önkormányzatának oktatási és nevelési, valamint szociális ellátást biztosító intézményeiben       élelmezési szolgáltatás biztosítására
204/2021. (XII.10.) határozat - Koncessziós szerződés megkötésére irányuló versenyeztetési eljárás kiírása Sárbogárd Város       Önkormányzatának oktatási és nevelési, valamint szociális ellátást biztosító intézményeiben       élelmezési szolgáltatás biztosítására
205/2021. (XII.10.) határozat - Pályázat benyújtása az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése című      felhívásra.
206/2021. (XII.10.) határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére
207/2021. (XII.10.) határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása
208/2021. (XII.10.) határozat - A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
209/2021. (XII.10.) határozat -    A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére ismételt pályázat kiírása, vezetői megbízás további meghosszabbítása
210/2021. (XII.10.) határozat -   Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátási területének bővítése
211/2021. (XII.10.) határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
212/2021. (XII.10.) határozat -  A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
213/2021. (XII.10.) határozat - ESZB bizottsági tag megválasztása
214/2021. (XII.10.) határozat - Hozzájárulás földhasználati joghoz
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)