Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2021. december 10.
194/2021. (XII.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
195/2021. (XII.10.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
196/2021. (XII.10.) határozat - Napirend
197/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
198/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
199/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
200/2021. (XII.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
201/2021. (XII.10.) határozat -  A képviselő-testület 2022.évi munkatervének jóváhagyása
202/2021. (XII.10.) határozat - Földterületek bérleti díjának megállapításáról szóló 164/2021.(X.8.) határozatának visszavonása
203/2021. (XII.10.) határozat -    Koncessziós szerződés megkötésére irányuló versenyeztetési eljárás kiírása Sárbogárd Város       Önkormányzatának oktatási és nevelési, valamint szociális ellátást biztosító intézményeiben       élelmezési szolgáltatás biztosítására
204/2021. (XII.10.) határozat - Koncessziós szerződés megkötésére irányuló versenyeztetési eljárás kiírása Sárbogárd Város       Önkormányzatának oktatási és nevelési, valamint szociális ellátást biztosító intézményeiben       élelmezési szolgáltatás biztosítására
205/2021. (XII.10.) határozat - Pályázat benyújtása az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, Bölcsődei nevelés fejlesztése című      felhívásra.
206/2021. (XII.10.) határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére
207/2021. (XII.10.) határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása
208/2021. (XII.10.) határozat - A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
209/2021. (XII.10.) határozat -    A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére ismételt pályázat kiírása, vezetői megbízás további meghosszabbítása
210/2021. (XII.10.) határozat -   Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátási területének bővítése
211/2021. (XII.10.) határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
212/2021. (XII.10.) határozat -  A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
213/2021. (XII.10.) határozat - ESZB bizottsági tag megválasztása
214/2021. (XII.10.) határozat - Hozzájárulás földhasználati joghoz
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)